Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Jaan Olvet (Jensen), toimetaja ja arhiivitöötaja - EAA.5242
Яан Олвет

Ajalugu

Teised nimekujud: kuni 1935. a-ni Jaan Jensen.
Toimetaja ja arhiivitöötaja (20.01.1904 Pärnumaa Vana-Vändra vald – 17.03.1975 Toronto). A: Lydia (Lüüdia) Karlson.
Õppis *Pumbioja vallakoolis, Tori kihelkonnakoolis (vt *Virula (Tori) algkool) ning 1919–1925 Pärnu ühisgümnaasiumis (vt *Pärnu I gümnaasium). 1925–1940 õppis Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas, kuid majandusraskuste tõttu oli sunnitud õpinguid korduvalt katkestama. 1937. a sooritas ülikooli juures arhiivinduse eksami. Oli tegev Pärnumaa üliõpilaskogus, üliõpilasseltsis Raimla (vt *ÜS Raimla), akadeemilises meeskooris; *Akadeemilise Ajalooseltsi, Eesti Kirjanduse Seltsi, *Õpetatud Eesti Seltsi jt organisatsioonide liige. 1931–1940 Akadeemilise Ajaloo Seltsi juures „Eesti biograafilise leksikoni“ täiendusköite toimetuse sekretär. 1942–1944 Pärnu linnaarhiivi juhataja. 1944. a põgenes Rootsi, 1949. a-ni töötas Rootsi Riigiarhiivis, 1949–1950 oli Riigi Kaubandus- ja Tööstuskomisjoni arhivaar. 1950. a siirdus Kanadasse, kus töötas 1950–1962 bürooametnikuna. 1962. a omandas Toronto ülikoolis bakalaureusekraadi ajaloo ja ühiskonnateaduste alal, seejärel keskkooliõpetaja kutse Ontario College of Educationis ja raamatukoguhoidja kutse. 1962–1969 ajalooõpetaja ja bibliotekaar Torontos. Osales aktiivselt paljudes rahvuslikes ettevõtmistes ja väliseesti organisatsioonide töös.
Abikaasa Lydia (Lüüdia) Karlson (31.05.1906 Põltsamaa – 14.09.1995 Toronto) õppis 1924–1929 Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas, lõpetas inglise filoloogina. Töötas Pärnu poeglaste gümnaasiumi (vt *Pärnu I gümnaasium) inglise keele õpetajana.
Jaan Olvet (Jensen) koostas Tallinna linna poeglaste humanitaargümnaasiumi ajaloo (1931), „Eesti ajaloo atlase“ (1933), kirjutas üle saja biograafilise artikli „Eesti biograafilise leksikoni“ täiendusköitesse (1940), tegi kaastööd „Eesti entsüklopeediale“. Paguluses osales mitme koguteose – „Apophoreta Tartuensia“ (Stockholm 1949), M. Ojamaa, A. ja T. Varmas, „Eesti ajalugu“ (Stockholm 1946), „Eestlased Kanadas“ (Toronto 1975) – välja-andmisel.

Materjal

Jaan Olveti elulugu (koostanud L. Olvet, 1986); Jaan ja Lydia Olveti isiklik (1924–1944) ja ametialane (1929–1943) kirjavahetus; ametialased dokumendid (1927–1944); liikmeraamatud ja -kaardid, kutsed, nimekaardid, teated, kontserdikavad jms (1894–1944); finantsdokumendid (1933–1944); Pärnu linnaarhiivi tegevust puudutavad dokumendid (1920–1948); fotod sugulastest, tuttavatest, hoonetest, võimlemisrühmadest; postkaar-did Nürnbergi, Wembley ja Taani vaadetega (1927–1928); Adam Karlsoni hoiuraamat (1902–1909); trükised (1997, 1999).

Seonduv aines

Jaan ja Lydia Olveti arhiiv Kanadas Torontos Tartu Instituudis (http://www.tartuinstitute.ca/index.php?id=10705 (31.12.2010)).
EAA 2100-1-4481. Lydia Karlsoni isiklik toimik, 1925–1943.
EAA 2100-1-10568. Jaan Olveti isiklik toimik, 1924–1930.
VAMA R-893-2rf-709. Jaan ja Lydia Olveti vara üleskirjutamise ja hindamise aktid, 1945–1947.

Kirjandus

Evald Blumfeldt. Jaan Olvet-Jensen in memoriam. — Teataja 1975, 19. aprill.
Jüri Kivimäe, Rein Tomson. Pärnu linnaarhivaar Jaan Olvet. — 100 aastat Pärnu Muinasuurimise Seltsi. Artiklite kogumik. Toimetanud Aldur Vunk. (Pärnumaa ajalugu, 1). Pärnu 1997, lk 43–62.
Jüri Kivimäe. Vändra mailt Torontosse – Jaan Olvet-Jensen 100. — Eesti Elu 2004, 10. veebruar (internetiversioon: http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=6307 (31.12.2010)).