Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Lui Olesk, poliitik, jurist ja ajakirjanik - EAA.2275
Луй Олеск

Ajalugu

Teised nimekujud: Amandus Louis Bernhard Olesk (Ollesk).
Poliitik, jurist, riigitegelane ja ajakirjanik (30.09/12.10.1876 Tartumaa Kavastu vald – 19.02.1932 Tartu). A: seltskonnategelane ja poliitik Minni Kurs-Olesk.
Õppis Hugo Treffneri gümnaasiumis (vt *Tartu Hugo Treffneri eragümnaasium); 1895–1902 *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas. Pärast lõpetamist tegutses advokaadina.
1908–1910 pagenduses Vologdas. 1917. a-st alates oli korduvalt Tartu linnavolikogu liige ja selle esimees. Vangistati 1918. a Saksa okupatsiooni ajal. 1918–1919 Tartu-Võru rahukogu esimees; 1919–1920 Asutava Kogu liige ja abiesimees; 1920–1923 I Riigikogu liige. 1919. a Eesti Vabariigi peaprokurör ja kohtuminister; 1920–1921 töö-, hoolekande- ja siseminister.
1905. a ajalehe Vaba Sõna väljaandja, 1923. a ajalehe Vaba Maa ja 1925–1926 ajakirja Vaba Sõna toimetaja. *EÜS-i liige. Kindlustusseltsi Oma juhatuse esimees, Tartu Eesti Laenu-Hoiu Ühisuse (vt *Ühispank Tartu Laenu- ja Hoiuühisus), Liivimaa Linna-Hüpoteegi Seltsi (vt *Eesti Hüpoteegipank), kirjastusühisuse Noor-Eesti juhatuse liige. Tartu Rahvaraamatukogude Seltsi esimees. 1905. a astus radikaalsotsialistide rühma, alates 1917. a-st tööerakondlane.

Materjal

Haridust tõendavad ja teenistusdokumendid, foto ja visiitkaardid, kutsed, märkmikud, salmik, pärandidokumendid (1867–1920); sandarmivalitsuse järelevalve toimikud ja avaldused arestist vabastamise kohta (1905, 1906, 1918); kirjavahetus perekonnaliikmete, tuttavate ning ametiisikutega, nende hulgas kirjad L. Oleskile kui Vaba sõna toimetajale ning Rahvaste Liidu rahvusvahelise tööbüroo kirjad M. Kurs-Oleskile (1863–1936); kogutud materjalid seoses poliitilise ja ühiskondliku tegevusega: *EÜS-i majandusraamatud, aruanded, kutsed (1898–1931); väljaannete Sõnumid, Vaba Maa, Vaba Sõna arveraamatud ja avaldamiseks saadetud käsikirjad (1906 ja daatumita); riigiduuma valimiste nimekirjad (1912); parteide, organisatsioonide ja valitsusasutuste materjalid (1917–1927).

Seonduv aines

EKM EKLA fotokogu 149 — Advokaat ja poliitikategelane Lui Olesk (1876–1932) ja poliitika- ja seltskonnategelane Minni Kurs-Olesk, 47 s, 1879–1940.
EAA 384-1-1313. Протоколы заседаний Юридической испытательной комиссии и прoтоколы испытаний при ней в Юръевском университете, 1897–1906.
EAA 402-1-19516, 19517. Amandus Louis (Lui) Bernhard Oleski (Ollesk) isiklikud toimikud, 1895–1909.
EAA 1767-1-1320. Õigusteadlase Louis Oleski isiklik toimik, 1895–1932.
EAA 2111-1-9878. Advokaat ja riigitegelane Lui Olesk, 1932–1938.
ERA 31-5-1134. Lui Oleski teenistuskiri 1920–1921.
ERA 76-5-218. Lui Oleski teenistuskiri.
ERA 1911-1-672. Lui Oleski teenistuskiri.
ERA 1947-5-638. Rahukogu esimees Lui Olesk, 1918–1919.

Kirjandus

EAT, lk 218–219.
EBL, lk 354–355.