Fondiloend

Lui Olesk, poliitik, jurist ja ajakirjanik - EAA.2275
Луй Олеск

Ajalugu

Teised nimekujud: Amandus Louis Bernhard Olesk (Ollesk).
Poliitik, jurist, riigitegelane ja ajakirjanik (30.09/12.10.1876 Tartumaa Kavastu vald – 19.02.1932 Tartu). A: seltskonnategelane ja poliitik Minni Kurs-Olesk.
Õppis Hugo Treffneri gümnaasiumis (vt *Tartu Hugo Treffneri eragümnaasium); 1895–1902 *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas. Pärast lõpetamist tegutses advokaadina.
1908–1910 pagenduses Vologdas. 1917. a-st alates oli korduvalt Tartu linnavolikogu liige ja selle esimees. Vangistati 1918. a Saksa okupatsiooni ajal. 1918–1919 Tartu-Võru rahukogu esimees; 1919–1920 Asutava Kogu liige ja abiesimees; 1920–1923 I Riigikogu liige. 1919. a Eesti Vabariigi peaprokurör ja kohtuminister; 1920–1921 töö-, hoolekande- ja siseminister.
1905. a ajalehe Vaba Sõna väljaandja, 1923. a ajalehe Vaba Maa ja 1925–1926 ajakirja Vaba Sõna toimetaja. *EÜS-i liige. Kindlustusseltsi Oma juhatuse esimees, Tartu Eesti Laenu-Hoiu Ühisuse (vt *Ühispank Tartu Laenu- ja Hoiuühisus), Liivimaa Linna-Hüpoteegi Seltsi (vt *Eesti Hüpoteegipank), kirjastusühisuse Noor-Eesti juhatuse liige. Tartu Rahvaraamatukogude Seltsi esimees. 1905. a astus radikaalsotsialistide rühma, alates 1917. a-st tööerakondlane.

Materjal

Haridust tõendavad ja teenistusdokumendid, foto ja visiitkaardid, kutsed, märkmikud, salmik, pärandidokumendid (1867–1920); sandarmivalitsuse järelevalve toimikud ja avaldused arestist vabastamise kohta (1905, 1906, 1918); kirjavahetus perekonnaliikmete, tuttavate ning ametiisikutega, nende hulgas kirjad L. Oleskile kui Vaba sõna toimetajale ning Rahvaste Liidu rahvusvahelise tööbüroo kirjad M. Kurs-Oleskile (1863–1936); kogutud materjalid seoses poliitilise ja ühiskondliku tegevusega: *EÜS-i majandusraamatud, aruanded, kutsed (1898–1931); väljaannete Sõnumid, Vaba Maa, Vaba Sõna arveraamatud ja avaldamiseks saadetud käsikirjad (1906 ja daatumita); riigiduuma valimiste nimekirjad (1912); parteide, organisatsioonide ja valitsusasutuste materjalid (1917–1927).

Seonduv aines

EKM EKLA fotokogu 149 — Advokaat ja poliitikategelane Lui Olesk (1876–1932) ja poliitika- ja seltskonnategelane Minni Kurs-Olesk, 47 s, 1879–1940.
EAA 384-1-1313. Протоколы заседаний Юридической испытательной комиссии и прoтоколы испытаний при ней в Юръевском университете, 1897–1906.
EAA 402-1-19516, 19517. Amandus Louis (Lui) Bernhard Oleski (Ollesk) isiklikud toimikud, 1895–1909.
EAA 1767-1-1320. Õigusteadlase Louis Oleski isiklik toimik, 1895–1932.
EAA 2111-1-9878. Advokaat ja riigitegelane Lui Olesk, 1932–1938.
ERA 31-5-1134. Lui Oleski teenistuskiri 1920–1921.
ERA 76-5-218. Lui Oleski teenistuskiri.
ERA 1911-1-672. Lui Oleski teenistuskiri.
ERA 1947-5-638. Rahukogu esimees Lui Olesk, 1918–1919.

Kirjandus

EAT, lk 218–219.
EBL, lk 354–355.