Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Mühlendahl - EAA.1443
Familie von Mühlendahl
Мюлендали

Ajalugu

Eestimaa mõisnikud, sõjaväelased.
1794. a said Vene teenistusaadli tiitli. 1882. a immatrikuleeriti *Eestimaa rüütelkonda.
Jakob Mühlendahl (12.12.1729 Palmse – 19.02.1785). A: Marie Elisabeth Rennespiess. Rüütelkonna postikomissar Rannapungerja postijaamas. Pärit kodanikuseisusest.
J. Mühlendahli poeg Jakob Johann von Mühlendahl (24.11.1763 Rannapungerja – 01.07.1817 Kloodi). A: Anastasia Orsky. Õppis Narvas ja Tallinna toomkoolis. Teenis ohvitserina sõjaväes, 1800. a läks erru. 1812. a ostis Raeküla mõisa.
J. J. von Mühlendahli tütred Anna Charlotte von Mühlendahl (25.08.1800–12.04.1893) ja Ulrike Henriette von Mühlendahl (30.03.1809–1887).
J. J. von Mühlendahli poeg Paul Johann von Mühlendahl (13.06.1804–25.08.1831). Ohvitser. Astus Peterburi kadetikorpusesse, võttis osa Poola ülestõusu mahasurumisest.
J. J. von Mühlendahli poeg Jakob Ferdinand von Mühlendahl (07.04.1813–09.03.1861 Rakvere). A: Wilhelmine von Strahlborn. Raeküla mõisa omanik kuni 1860. a-ni. Õppis Tallinna kubermangugümnaasiumis (vt *Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium), 1831. a astus sõjaväeteenistusse, ohvitser. Võttis osa Poola ülestõusu mahasurumisest.
J. J. von Mühlendahli tütar Pauline Luise von Mühlendahl (28.10.1815–1901). A: meditsiinidoktor ja Rakvere linnaarst Jonas Gottlieb Bogrén.
J. J. von Mühlendahli poeg Karl Gustav von Mühlendahl (03.03.1811 Kloodi – 29.11.1891 Rakvere). A: Konstantia Elisabeth (Betsy) von Grünewaldt. Õppis Tallinna kubermangugümnaasiumis (*Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium), 1830–1831 *Tartu Keiserliku Ülikooli arstiteaduskonnas, 1841–1842 Jenas. 1843–1846 *Eestimaa kubermanguvalitsuse ametnik. Tegeles põllumajandusega; Emumäe (1833–1841) ja Käru mõisa (1877–1890) omanik; *Luke, Kärkna jt mõisate rentnik (1847–1877).
K. G. von Mühlendahli poeg Jakob Johann von Mühlendahl (10.11.1856 Sootaga – 13.04.1919 Wehr, Schwarzwald). A: Emilie Julie von Bock. Jurist. Lõpetas 1874. a Tartu kubermangugümnaasiumi (vt *Tartu keiser Aleksander I gümnaasium), 1876–1877 õppis *Tartu Keiserliku Ülikooli arstiteaduskonnas ja 1877–1881 õigusteaduskonnas, õigusteaduste kandidaat (1882). Koduõpetaja Ruilas, 1881–1884 majandas Jõgisoo mõisa, 1885–1889 *Tartu maakohtu ja 1889–1902 Tartu-Võru aadli eestkosteameti sekretär. 1902. a läks Tallinnasse, 1902–1918 oli tegev *Eestimaa rüütelkonna juures. 1918. a läks Saksamaale.
J. J. von Mühlendahli tütar Elisabeth Olga Sina von Mühlendahl (11.10.1889–?). A: Bruno Ottow. Õppis paruness E. von der Howeni 1. järgu õppeasutuses Tallinnas. Täiendas ennast Rootsis.
J. J. von Mühlendahli poeg Jakob Wilhelm Arnulf von Mühlendahl (29.11.1890–?). Ohvitser, jurist. Lõpetas 1911. a Tallinna toomkooli, õppis Peterburi (1911), Leipzigi (1912), Müncheni (1913–1914) ülikooli õigusteaduskonnas, 1915. a Riia polütehnilises instituudis ja 1921–1925 Tartu ülikooli õigusteaduskonnas. 1939. a ümberasumise käigus läks Saksamaale.
J. J. von Mühlendahli tütar Nelly Gertrud Marie von Mühlendahl (19.02.1894–?). A: Gehrt von Aderkas. Õppis Vinni sihtasutuses (vt *Johann Diedrichsteini Vinni asutus).
J. J. von Mühlendahli poeg Roland Ernest Egolf von Mühlendahl (24.11.1899 Tartu – ?). Õppis A. Walteri eragümnaasiumis (vt *Tartu saksa eragümnaasium), 1919–1920 kuulus Landeswehr’i, hiljem elas Saksamaal.
K. G. von Mühlendahli poeg Paul Alexander von Mühlendahl (1859–?). A: Ebba von Dehn. Pangadirektor. Läks Saksamaale.
P. A. von Mühlendahli poeg Arwed Jakob Johann von Mühlendahl (01.11.1904 Tallinn – ?). Mereväelane. Õppis Tallinna toomkoolis, Blankenburgi gümnaasiumis ja Hannoveri reaalgümnaasiumis.
K. G. von Mühlendahli poeg Georg (Gori) von Mühlendahl (30.09.1860 Tartu – 03.10.1889 duellil). Õppis Tartu kubermangugümnaasiumis (vt *Tartu keiser Aleksander I gümnaasium), 1880–1885 *Tartu Keiserliku Ülikooli majandusteaduskonnas. Tegeles Vasta ja Voore mõisa majandamisega. Püssi majoraadi valitseja.
J. J. von Mühlendahli abikaasa Emilie Julie isa Friedrich Wilhelm von Bock (1824–1904), meditsiinidoktor ja ühiskonnategelane. Teenis laevaarstina Vene-Ameerika Kompaniis, saatkonnaarstina Teheranis, sõjaväearstina Varssavis jm.

Materjal

Perekonnaliikmete tunnistused, teenistuskirjad, pärandi- jt dokumendid (1801–1932); isiklik ja ametlik kirjavahetus (1759–1932); fotod ja joonistused perekonnaliikmetest, eksliibrised ja Vaiatu mõisa vaadete album (1860–1931); mõisate majapidamisdokumendid, rendilepingud jm (1804–1919); kirjad sugulastele ja isiklikud dokumendid (1848–1881).

Seonduv aines

EAA 402-2-2298. Wilhelm von Bocki isiklik toimik, 1844.
EAA 402-2-17189. Jakob Johann von Mühlendahli isiklik toimik, 1876.
EAA 402-2-17191. Paul von Mühlendahli isiklik toimik, 1880.
EAA 854-3-260. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Mühlendahl), 1812.
EAA 1674-2-143. Perekond von Mühlendahli genealoogilised materjalid.
EAA 1850-1-757, 758. Perekonnaliikmete fotod.
EAA 2100-1-9838. Arnulf von Mühkendahli isiklik toimik, 1921–1925.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 9950 (Jakob von Mühlendahl).
Album Academicum 1918–1944, II, nr 2730 (Jakob Wilhelm Arnulf von Mühlendahl).
Album Estonorum nr 204 (Karl von Mühlendahl), nr 811 (Jakob Johann von Mühlendahl).
Geschichte der Domschule zu Reval, nr 42 (Arnulf Jakob Wilhelm von Mühlendahl), nr 145 (Ernst Carl Heinrich von Mühlendahl), nr 305 (Roland Ernst Eglof von Mühlendahl), nr 414 (Arved von Mühlendahl).
Schüler-Album, nr 3196 (Jacob Johann von Mühlendahl), nr 3461 (Paul Alexander von Mühlendahl), nr 3573 (Georg von Mühlendahl).
Schüler-Verzeichnis, nr 537 (Karl Gustav von Mühlendahl), nr 538 (Jakob Ferdinand von Mühlendahl)