Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond zur Mühlen - EAA.1451
Familie von zur Mühlen
Мюлены

Ajalugu

Baltisaksa mõisnikud, juristid, teadlased, ettevõtjad.
1792. a Saksa-Rooma riigiaadel, 1797. a immatrikuleeriti Liivimaa, 1824. a *Eestimaa, 1845. a Kuramaa ja 1865. a *Saaremaa rüütelkonda.
Eestimaa liin
Traugott Ferdinand von zur Mühlen (10.02.1828 Piirsalu – 17.05.1906 Tartu). A: paruness Marie von Ungern-Sternberg. Vahastu mõisa omanik. Provintsiaalpoliitik. 1878–1886 Tallinna linnavolinik, 1881–1892 Tallinna toomkooli kuraator. *Eestimaa Maakrediitseltsi sekretär ja 1887–1902 president.
Liivimaa liin
Vana-Pornuse-Konguta perekond
Kaspar von zur Mühlen (06.01.1796 Eistvere – 10.12.1836 Vana-Pornuse). A: Emilie Baranius. Vana-Pornuse mõisa omanik.
K. von zur Mühleni poeg Robert Bernhard von zur Mühlen (03.04.1835 Vana-Pornuse – 04.06.1899 Vastse-Kuuste). A: Mathilde Caroline Elisabeth von zur Mühlen. Arst. Õppis *Gustav Schmidti eragümnaasiumis Viljandis ja 1852–1857 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis meditsiini. 1860–1872 arst Paides, 1872–1888 Eistvere mõisa omanik.
R. B. von zur Mühleni poeg August Hermann Hugo Ralph Emil von zur Mühlen (14.10.1873 Eistvere – 28.04.1947 Kopenhaagen). A: Eugenie (Enni) Gertrud Elisabeth Baltz. Pastor. 1892–1893 õppis *Tartu Keiserlikus Ülikoolis majandust ja 1895–1899 teoloogiat. 1900–1904 Viljandi Pauluse koguduse ja 1904–1906 Keila koguduse adjunktõpetaja; 1906–1939 Haapsalu koguduse õpetaja. 1939. a lahkus Saksamaale ja hiljem Taani.
Karl Alfred von zur Mühlen (02.09.1865 Vorbuse – 06.02.1945 Lehnsdorf). A: Paula Mary von zur Mühlen.
Karl Alfred von zur Mühleni vend James Konstantin Kaspar von zur Mühlen (21.01.1862 Vana-Pornuse – 25.11.1926 Haapsalu). A: Emilie Minna von zur Mühlen. Õppis Viljandi maagümnaasiumis (vt * Gustav Schmidti eragümnaasium Viljandis) ja 1883–1887 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis majandust. 1888–1894 Vana-Pornuse mõisa rentnik ja omanik.
Emilie Minna von zur Mühleni õde Mary Ann von zur Mühlen (16.07.1864 Jaunbilska – ?). A: *Luke mõisa omanik Woldemar von Knorring.
Arnold Hugo von zur Mühlen (05.05.1889 Vana-Pornuse – ?). A: Helene Niggol.
Aru perekond
Georg von zur Mühlen (12.03.1798 Eistvere – 30.05.1877 Pindi). A: Charlotte Friederike von zur Mühlen. Aru liini rajaja ja mõisaomanik Tartumaal.
Võisiku perekond
Moritz von zur Mühlen (27.12.1812 Eistvere – 27.10.1883 Tartu). A: *Võisiku mõisa pärijanna Klara Helene Zoege von Manteuffel. Võisiku liini rajaja, ohvitser.
M. von zur Mühleni poeg Max Karl Ferdinand von zur Mühlen (30.11.1850 Veski – 23.12.1918). A: Marie Agnes Emilie Pauline von Dehn. Ihtüoloog.
M. K. F. von zur Mühleni poeg Werner August Moritz von zur Mühlen (01.11.1878 Tartu – 15.12.1931 Pärnu). A: Mathilde Kari von Hoyningen-Huene. Õppis *Tartu keiser Aleksander I gümnaasiumis ja 1899–1904 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis. 1908. a Lehtse turbatööstuse omanik, 1908–1919 *Tartu panga ametnik. 1919–1924 töötas Rostockis. 1924–1926 Tartu panga Paide filiaali ja 1926–1930 Pärnu filiaali juhataja.
M. K. F. von zur Mühleni tütar Paula Mary von zur Mühlen (20.11.1881–?). A: Vorbuse mõisa omanik Karl Alfred von zur Mühlen (Vana-Pornuse-Konguta perekond).
Leedi perekond
Alexander von zur Mühlen (20.10.1830–06.07.1871). A: Charlotte von Wistinghausen. Leedi ja Reastvere mõisa omanik.
Erich Friedrich Alexander Michael Nicolai von zur Mühlen (04/16.03.1894 Leedi – 03.02.1940 Berliin). A: Edith von Schmidt. 1915–1918 ja 1920–1924 õppis Tartu ülikooli õigusteaduskonnas. Alates 1924. a-st töötas advokaadiabina ja hiljem vandeadvokaadina. 1938–1939 kindlustusaktsiaseltsi Polaris direktor. 1939. a läks Saksamaale.

Materjal

Perekond Mühleni genealoogilised tabelid; vapikirjeldus ja koopia aadlidiplomist (1826).
Traugott Ferdinanad von zur Mühlen: isiklikud dokumendid ja tunnistused (1863–1867); Vahastu mõisa statistilised aruanded (1863, 1867).
Kaspar von zur Mühleni laste ja lese eestkostedokumendid (1850–1858).
Karl Johann von zur Mühleni pärandidokumendid (1872–1874).
Robert Bernhard von zur Mühlen: kirjavahetus isiklikes küsimustes (1870–1917); ametisse määramise dokumendid (1872–1887); finantsdokumendid (1879–1897), Robert ja Ralf von zur Mühleni märkmete raamat (1902–1921).
Ralf von zur Mühlenile kingitud jutlusteraamatu käsikiri (1839–1901).
Karl Alfred von zur Mühlen: kirjavahetus majandusküsimustes (1858–1929) ja parun Stackelbergi pärandi hooldusasjus (1900–1921); H. Laakmanni trükikoja dokumendid (1931–1934).
Arnold Hugo von zur Mühleni kohtudokumendid (1926–1921).
Georg von zur Mühlen: genealoogilised ja finantsdokumendid (1837–1843), *Pärnu Leskede, Vaeslaste ja Vanade Abistamise Seltsi põhikiri (1832); perekonnaliikmete kirjad (1839–1915).
Max Karl Ferdinand von zur Mühlen: M. von zur Mühleni, perekond Dehni ja Elisabeth Kelcheni pärandi- ja omandiõiguslikud dokumendid (1820–1886); põllumajanduslikud märkmed (1921–1925).
Alexander von zur Mühleni perekonna biograafilised dokumendid.
Erich von zur Mühleni Tartu Tiigi tn nr 31 maja üürileping jt finantsdokumendid (1901–1922).
Vana-Pornuse mõis: vakuraamat (1820–1825); Vana-Pornuse ja Kaubi mõisa hingerevisjonid ja ümberkirjutuslehed (1826–1835); kirjavahetus majandusküsimustes (1881–1884).
Eistvere mõis: vakuraamat (1819); Hugo Oskar von zur Mühleni pärandidokumendid (1866–1878); dokumendid mõisa kohta (1890–1896); kirjavahetus ja dokumendid mõisarentnik Fritz Leppiku vastases kohtuasjas (1888–1895).
Voore mõis (Keila khk): väljavõte aidaraamatust (1919–1920).
Vorbuse mõis: finantsdokumendid (1851–1872); talude kirjeldused (1912); mõisahoone skits (1880–1889).
Suure-Konguta mõis: rendileping (1777); kirjutaja ja aidamehe Bruno Elleri isiklikud kirjad (1907–1917).
Leedi ja Reastvere mõis: mõisate ostu-müügi- ja pandilepingud (1854–1912); talude müügi- (1884–1893) ja rendilepingud (1900–1906); töö- (1902–1905) ja teenistuslepingud (1899–1906); mõisamaade ja veski rendilepingud (1905–1907); Reastvere mõisa vakuraamat (1858–1865); kirjad ja vallakohtu protokollid rendilepingute muutmise kohta (1890–1893); kirjavahetus koolimaja ehituse, talude rentimise jm küsimustes (1896–1911) ja Charlotte von zur Mühleni pärandi kohta (1901–1917); Leedi ja Reastvere mõisa hoonete ja inventari nimekirjad (1901–1910); majapidamisraamatud (1880–1922); arveraamatud ja -dokumendid (1893–1922).
Tudu mõis: vakuraamat (1743–1744); mõisa- ja talumaade kirjeldused (1865, 1867, 1885); aruanded talude suuruse, rendi ja maksude kohta (1879–1920); kirjad Tudu mõisa finantsseisu kohta (1896–1920); kirjad ja dokumendid metsamajanduse kohta (1896–1920); hoonete ja inventari nimekirjad (1897–1912); talude rendilepingud (1890–1920); tuuleveski rendileping (1893–1897); töö- ja teenistuslepingud (1898–1910); kassaraamatud ja -dokumendid (1882–1927).
Fotod: perekonnaliikmete, tuttavate ja sugulaste fotod ja fotoalbumid; ühiskondlike hoonete, mõisate jt hoonete ja nende ümbruse fotod; maastikufotod.
Joonistused.
Kogutud materjal: lepingud, põhikirjad, arveraamatud, päevikud, konspektid jm; Mühleni perekonnalegaadi dokumendid (1880–1926).
Vana-Pornuse, Vorbuse, Vaiatu ja Tudu mõisa ja talude kaardid ja plaanid.

Seonduv aines

EAA 1349 — *Võisiku mõis, 823 s, 1695–1923.
EAA 402-1-18402, 18403. Werner August Moritz von zur Mühleni isiklikud toimikud, 1899–1917.
EAA 402-1-18412, 18413. August Hermann Hugo Ralph Emil von zur Mühleni isiklikud toimikud, 1892–1918.
EAA 402-2-17153, 17154. James Konstantin Kaspar von zur Mühleni isiklikud toimikud, 1883, 1885.
EAA 402-2-17169, 17170. Max Karl Ferdinand von zur Mühleni isiklikud toimikud, 1872, 1874.
EAA 402-2-17173, 17174. Robert Bernhard von zur Mühleni isiklikud toimikud, 1852, 1855.
EAA 854-3-259, 406….408. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Mühlen).
EAA 854-3-672. Akte betreffend die adelige Familie zur Mühlen, 1893–1910.
EAA 1674-2-142. Kogutud genealoogilised materjalid (Mühlen).
EAA 1850-1-156. Genealoogilised tabelid (Mühlen), 1751–1931.
EAA 1850-1-753….756. Perekonnaliikmete fotod.
EAA 2100-1-9826. Erich Friedrich Alexander Michael Nicolai von zur Mühleni isiklik toimik, 1915–1925.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 5930 (Robert von zur Mühlen), nr 11923 (James von zur Mühlen).
Album Academicum 1889–1918, I, nr 15183 (Ralph von zur Mühlen), nr 17223 (Werner von zur Mühlen).
Album Livonorum, nr 435 (Robert von zur Mühlen), nr 992 (Alfred von zur Mühlen), nr 1056 (Ralph von zur Mühlen), nr 1335 (James von zur Mühlen), nr 1365 (Werner von zur Mühlen), nr 1277 (Erich von zur Mühlen).
Isidor Brennsohn. Die Aerzte Estlands vom Beginn der historischen Zeit bis zur Gegenwart: ein biografisches Lexikon nebst einer historischen Einleitung über das Medizinalwesen Estlands. Riga: [s.n.], 1922, lk 280 (Robert von zur Mühlen).
DbBL, lk 531–535.
Evangelischen Prediger Livlands, lk 349 (August Hermann Hugo Ralph Emil von zur Mühlen).
GH Livland I, lk 262–273.
Lexikon deutschbaltischer Theologen seit 1920. Bearbeitet von Wilhelm Neander. Hannover-Döhren: Hirschheydt, 1967, lk 101 (August Hermann Hugo Ralph Emil von zur Mühlen).