Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Jaan Muuga, Tartu riikliku ülikooli õppe-eksperimentaaltöökoja juhataja - EAA.5165
Яан Мууга

Ajalugu

Tartu ülikooli eksperimentaaltöökoja juhataja (18.08.1891 Tartumaa Rasina vald – 13.01.1968 Tartu). A: Heleene Hefner (Kewner).
Õppis Rasina vallakoolis (vt *Rasina algkool) ja Räpina ministeeriumikoolis. Lõpetas Novgorodis elektrotehnikute kursused. 1921. a opteerus Eestisse. Töötas kuni 1923. a-ni elektrotehnikuna. Alates 1923. a-st töötas Tartu ülikoolis mehaanikuna, 1947–1968 Tartu ülikooli õppe-eksperimentaaltöökoja juhataja, paljude leiutiste autor.

Materjal

Isiklikud dokumendid (1937–1962); autoritunnistused röntgeniaparaatide eest (1926–1932); NSVL kõrgema hariduse ministeeriumi, Tartu linna TSN täitevkomitee, EK(b)P Tartu linnakomitee jt aukirjad ja käskkirjad seoses juubelite ja taastamistöödega (1948–1967); ajaleheväljalõiked ja fotod (1924–1968).

Seonduv aines

EAA 2111-1-9568. Jaan Muuga (artikkel, foto), 1933.

Kirjandus

Jaan Muuga nekroloog. — Edasi 1968, 23. jaanuar.
Õnnitleme juubilari: [TRÜ eksperimentaaltöökoja juhataja Jaan Muuga]. — Tartu Riiklik Ülikool 1961, 1. september.