Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Middendorff - EAA.1802
Familie von Middendorff
Миддендорфы

Ajalugu

Liivimaa mõisnikud, teadlased.
Suguvõsa pärineb Riiast. 1677. a asus selle üks liige, Hermann Middendorff, elama Tallinna. Tema järglased olid pastorid. H. Middendorffi järeltulija Theodor Johann von Middendorff omandas Pööravere, Hellenurme, Päidla ja Saluala mõisa. 1860. a immatrikuleeriti perekond Liivimaa rüütelkonda.
Theodor Johann von Middendorff (28.04.1776 Karuse – 04.02.1856 Pööravere). A: Sophia Johanson. Pedagoog, dr. phil., Peterburi Pedagoogilise Instituudi direktor, salanõunik, Vene teenistusaadlik.
T. J. von Middendorffi poeg Alexander Theodor von Middendorff (06.08.1815 Peterburi – 16.01.1894 Hellenurme). A: Hedwig Elisabeth Hippius. Meditsiinidoktor, loodusteadlane, maadeuurija. 1832–1835 õppis *Tartu Keiserliku Ülikooli arstiteaduskonnas, dr. med. (1837). Täiendas end Berliinis, Erlangenis, Viinis ja Breslaus. Kiievi ülikooli professor (1839–1843), Peterburi TA liige (1845) ja sekretär (1855–1857), Peterburi Vabamajanduse Seltsi ja *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi president (vastavalt 1859–1860 ja 1862–1882), üks Vene Geograafiaseltsi rajajatest. Hellenurme, Päidla ja Pööravere mõisa omanik.
A. T. von Middendorffi poeg Ernst von Middendorff (10.01.1851 Peterburi – 06.04.1916 Tartu). A: Mary von Wilcken. Põllumajandusteadlane ja ornitoloog. Hellenurme, Päidla ja Pööravere mõisa omanik. Õppis Peterburi Wiedemanni eragümnaasiumis, 1869–1873 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis keemiat ja 1873–1874 majandust. 1893–1895 *Liivimaa Jahisõprade Seltsi president, Peterburi Teaduste Akadeemia Zooloogiamuuseumi korrespondent.
E. von Middendorffi poeg Leo von Middendorff (24.02/08.03.1893 Hellenurme – 17.01.1947 Wietze, Saksamaa). A: Beate Erna Speer. Jurist; Hellenurme, Päidla ja Pööravere mõisa omanik. Õppis 1912–1914 ja 1915–1918 Tartu ülikooli arstiteaduskonnas ning 1914–1915 loodusteaduskonnas; 1918–1920 Landeswehr’is. 1920–1922 õppis esmalt Königsbergi ja seejärel Tübingeni ülikooli õigusteaduskonnas, 1922–1923 Tartu ülikooli õigusteaduskonnas, 1923–1928 Tübingeni ülikooli õigusteaduskonnas, dr. rer. pol. (1929, Tübingen), 1927–1937 Tartu ülikooli õigusteaduskonnas. 1914–1915 osales I maailmasõjas; 1928–1930 *Akadeemilise Musse ärijuht, 1930–1939 ajalehe Dorpater Zeitung kaastööline. 1939. a lahkus Saksamaale, 1940–1945 Rosenfelde mõisa haldur Warthelandis, samal ajal Saksa idaministeeriumi ametnik Tallinnas ja Riias.

Materjal

Genealoogilised materjalid (1526–1821); laulatus-, surma- jm teated (1723–1903); pärandi- ja varadokumendid (1849–1882); isiklik, teadusalane ja ametlik kirjavahetus (1828–1917); ringkirjad (1860–1914); Keiserliku Vaba Ökonoomilise Seltsi (1859–1861), Vene Keiserliku Kalanduse ja Kalakasvatuse Seltsi Liivimaa osakonna (1893–1909) ja ühingu Uvarov von Middendorffsche Justus-Pfennig (1878–1911) tegevuse aruanded; Jakuudi kaupmehe Mihhail Strutškovi ettekanded ekspeditsioonist Šantari saartele (1785); ajaloolis-statistiline kokkuvõte Orenburgi kubermangu kohta (1868); Hellenurme, Päidla ja Pööravere mõisa maade kirjeldused, mõisamaade kaardid, hoonete plaanid, tööliste palgaraamatud, ehituslepingud jm (1876–1920); trükised (1857–1860); perekonnaliikmete fotod ja albumid, TA tegevliikme Leopold von Schrenki foto; Päidla mõisa jahialbum.

Seonduv aines

EAA 402-1-17573. Leo von Middendorffi isiklik toimik.
EAA 402-2-16806, 16807. Alexander Theodor von Middendorffi isiklikud toimikud, 1833, 1842.
EAA 402-2-16809, 16810. Ernst von Middendorffi isiklikud toimikud, 1869, 1873.
EAA 854-3-255. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Middendorff), 1918.
EAA 854-3-546. Akte betreffend die adelige Familie Middendorff, 1887–1916.
EAA 1674-2-140. Kogutud genealoogilised materjalid (Middendorff).
EAA 1674-3-639. Ernst von Middendorffi (1851–1916) foto.
EAA 1850-1-153. Genealoogilised materjalid (Middendorff), 1539–1938.
EAA 1850-1-741….774. Perekonnaliikmete fotod.
EAA 2057-1-555. Trükis „Feier zu Ehren des Hrn. von Middendorff“.
EAA 2100-1-9152. Leo von Middendorffi isiklik toimik, 1912–1937.
ERA 3224-1-863. Leo von Middendorffi isiklik toimik, 1930.
ERA 4528-1-110. Leo ja Beate von Middendorffi testamendid, 1937.
ERA 3604-1-20. Leo von Middendorffi kinnisvarade tulude-kulude aruanded, elanike nimekirjad; tuludeklaratsioonid; kinnisvara plaanid, 1935–1940.
ERA 3604-1-21. Leo von Middendorffi kinnisvara arveraamat, 1939–1940.
LVVA 214-5-287. Middendorff.
PFA RAN 33-1-38. Записи стихотворений, среди них рукопись академика А. Ф. Миддендорфа „Ein Bärenbrunem als Ensteng zu Lingens Poltenabend gebrüllt von Petz. Februar 18 d. Jahr. 1850“.
PFA RAN 34-1-53. Письмо А. Ф. Миддендорфа к Ф. П. Литке, 1870.
PFA RAN 95-2-586. Миддендорф, Александр Федорович, академик (24 kirja), 1852–1888.
PFA RAN 95-2a-167. Письма Миддендорфу, Александру Федоровичу, академику, 1855.
PRAK 13-1-1983. Дело о предоставлении отпуска профессору Миддендорфу, 1833.
PRAK 13-1-3554. Сведения о службе директора Главного педагогического института Миддендорфа, 1846.
PRAK 13-1-3649. Дело о службе профессора немецкой словесности Главного педаго-гического института Миддендорфа, 1833–1846.
PRAK 14-3-966. Дело об увольнении в отпуск инспектора Петербургской гимназии Миддендорфа и помощника его Шнейдера, 1824.
PRAK 14-3-2337. Дело о принятии от бывшего инспектора статского советника Миддендорфа дома Петербургской гимназии, 1827.
PRAK 139-1-1196. Дело об уволнении Миддендорфа в отпуск в город Ревель на 1 августа, 1814.
PRAK 139-1-1766. Дело об увольнении г. Миддендорфа в отпуск, 1817.
PRAK 139-1-3775. Дело об уведомлении, на каком основании инспектор С.-Петер-бургской гимназии Миддендорф представляется к чину статского советника, 1825.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 3019 (Alexander Theodor von Middendorff), nr 8542 (Ernst von Middendorff).
Album Academicum 1889–1918, II, nr 24422 (Leo von Middendorff).
Album Academicum 1918–1944, II, nr 3821 (Leo von Middendorff).
Album Livonorum, nr 700 (Ernst von Middendorff), nr 1252 (Leo von Middendorff).
Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 52, Nachträge bis 1899: Linker-Paul. Hrsg. durch die Historische Commission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften. Leipzig: Duncker & Humblot, 1906, lk 387–395.
DbBL, lk 521–522.
EBL TK, lk 206–207.
EE 14, lk 293–294.
ETBL II, lk 608–609 (Akexander Theodor von Middendorff).
GH Livland II, lk 904–909.
Neue Deutsche Biographie. Bd. 17, Melander–Moller. Hrsg. von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Berlin, 1994. lk 463–465.
K. Päid. Alexander Theodor von Middendorff meile ja meie temast. Elva 1992.
E. Tammikssar, I. R. Stone. Alexander von Middendorff and his expedition to Siberia. — Polar Record 2007, nr 43 (226), lk 193–216.
К. Кирт, Э. Кумари. А. Ф. Миддендорф (1815–1894). Э. А. Миддендорф (1851–1916). Тарту 1963.
Н. Г. Сухова, Э. Таммиксаар. Александр Федорович Миддендорф: 1815–1894. Москва 2005.