Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Maydell - EAA.2637
Familie von Maydell
Майдели

Ajalugu

Baltimaade mõisnikud, sõjaväelased, provintsiaalpoliitikud.
1746. a immatrikuleeriti Eestimaa, 19. ja 20. saj Liivimaa ja Kuramaa aadlimatriklisse. 1854., 1855. ja 1862. a senati ukaasiga said parunitiitli.
Esimesed teadaolevad andmed pärinevad 1363. a-st, mil Henneke Maydell ostis Tallinnas krundi. Talle kuulus ka Kahula (Kavel) küla Jõhvi kihelkonnas ja Maideli küla Lüganuse kihelkonnas. Küla nimest tulenes ka suguvõsa nimi.
Tönnis (Tönnes) Maydell (?–25.09.1600 Pärnu). A: Katharina von Schneider (Schnider). Rootsi sõjaväelane, 1593–1598 *Eestimaa rüütelkonna peamees. Harjumaa Hageri kihelkonna Maidla mõisa ja Läänemaa Koluvere linnuselääni Maidla mõisa moodustanud külade omanik.
T. Maydelli poeg Jürgen (Georg) Maydell (?–22.07.1637 Kullamaa). A: Margarethe Wrangell. Kullamaa kihelkonna Maidla ja Hageri kihelkonna Maidla mõisa omanik. Suguvõsa Eesti-, Liivi- ja Kuramaa, Rootsi ja Saksa-Hannoveri liini esiisa.
J. Maydelli pojapoeg Tönnis (Anton) Heinrich Maydell (?–?). A: Margarethe Böning. Sõjaväelane. Maidla ja Koigu (Urvaste) mõisa omanik.
J. Maydelli pojapoeg Jürgen Friedrich von Maydell (?–1700). A: Anna Sophie von Schrowen. Maidla mõisa omanik. Suguvõsa Kuramaa haru rajaja.
Ernst Friedrich von Maydell (21.05.1767–09.11.1843 Tallinn). A: Dorothea Johanna von Knorring. Maanõunik ja meeskohtunik, suguvõsa Pühatu liini rajaja. *Putkaste, Sõtküla ja Pühatu mõisa omanik.
Anton Friedrich von Maydell (10.05.1737 Maidla – 31.12.1799 Päri). A: Hedwig Christina von Richter. Päri ja Turpla mõisa omanik. Suguvõsa Kesküla-Velise ja Päri-Paasvere liini rajaja.
Parun Johann Kornelius Ferdinand von Maydell (06.05.1803 Kirimäe – 02.11.1886 Tartu). A: Konstanze von Sivers.
J. K. F. von Maydelli poeg Konstantin Johannes Konrad von Maydell (27.05.1844 Viljandi – 02.02.1916 Tartu). A: paruness Maria Elisabeth von Engelhardt. Krüüdneri ja Vastse-Prangli mõisa omanik.
Karl Gustav von Maydell (17.05.1788–22.07.1857 Kuru). A: paruness Marie Juliane von Wolff. Meeskohtunik, Kuru mõisa omanik.
K. G. von Maydelli tütar Annette Eleonore von Maydell (22.09.1822 Kuru – 17.02.1909 Kuru).
Richard Karl Hugo von Maydell (17.02.1873 Teenuse – 02.02.1945 Cottbus). A: paruness Ingeborg Augusta Johanna von Ungern-Sternberg. Keemik, *Sindi kalevivabriku ametnik, Teenuse mõisa omanik.
Otto Julius Peter (Pierre) von Maydell (28.07.1888 Linnamäe – ?). A: Margarete Krefft.
O. J. P von Maydelli vend Otto Hennike Richard Eric von Maydell (05.06.1896–?). A: Harriet Isabella von Blanckenhagen.

Materjal

Eduard Pabsti kopeeritud ürikud Maydelli perekonna kohta 15.–16. sajandist (19. saj); paberürikud ohvitser Tönnis Heinrich Maydelli sõjaväeteenistuse kohta (1663); kirjavahetus Rootsi kuninga ja kohtutega Pringi, Koigu ning Maidla (Juuru khk) mõisa kohta (1687–1700); perekonnaliikmete isiklikud dokumendid, tänu- ja aukirjad (1824–1842); kirjavahetus ja pärandidokumendid (1771–1937).
Käbla ja Maidla mõisa rendilepingud ja arvepidamisdokumendid (1700–1885); Krüüdneri mõisa vakuraamat (1805), omandiõiguslikud ja arvepidamisdokumendid (1842–1918), mõisamaade kaardid (1860–1911) ja ehitusplaanid (1841–1844); Kuru mõisa majapidamis- ja arveraamatud (1828–1860), mõisamaade kaartide ja kirjelduste atlas (1815); Linnamäe mõisa lepingud, arvepidamisdokumendid (1798–1934), vakuraamat (1898); Paasvere mõisa majapidamis- ja arveraamatud (1888–1910); maade ja metsade kaardid (1810–1905); Teenuse mõisa arveraamatud jt dokumendid (1893–1918); Uudeküla mõisa majapidamisraamatud (1852–1862).
Vennastekoguduse palvemaja ja Krüüdneri vallamaja rajamise dokumendid (1830–1880); Krüüdneri jalgrattasõiduseltsi Kiirus arveraamat ja kirjavahetus (1899–1912); ametkondlikud trükised ja nende ärakirjad (1841–1923).
Krüüdneri mõisa, karjamõisate, külade ja talude kaardid (19.–20. saj); mõisahoonete ja elumaja ehitusplaanid; Kuru mõisa kaartide atlas (1815); Paasvere mõisa, talude ja metsa kaardid (19. saj); Pärnu kreisi kaart (1835).
Fotod ja postkaardid.

Seonduv aines

EAA 3941 — *Kavastu mõis (Virumaal), 22 s, 1804–1888.
EAM 5 — Maidla mõisa kirjakogu, Harjumaa, 20 s, 1792–1926.
EAA 854-3-245….247. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Maydell).
EAA 854-3-413. Stammtafel der Familie von Maydell (1663–1848).
EAA 854-3-542. Akte betreffend die adelige Familie Maydell, 1846–1911.
EAA 1674-2-136. Kogutud genealoogilised materjalid (Maydell).
EAA 1850-1-143, 144. Genealoogilised tabelid (Maydell), 1404–1934.
EAA 1850-1-705….738. Perekonnaliikmete fotod.

Kirjandus

DbBL, lk 493–497.
GH Estland I, lk 131–158.
GH Kurland I, lk 537–546.
GH Livland I, lk 609–633.
Bogdan von Maydell. Das freiherrliche Geschlecht von Maydell. 1. Fortsetzung 1868–1894. Reval 1895.
Eduard und Kurt von Maydell. Das freiherrliche Geschlecht von Maydell. 2. Fortsetzung 1895–1978. Tostedt und Bonn 1979.
Karl von Maydell. Das freiherrliche Geschlecht von Maydell. Helsingfors 1868.