Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Andrei Mathiesen, professor ja metsateadlane - EAA.5252
Андрес Матизен

Ajalugu

Teised nimekujud: kuni 1938. a-ni Andrei Mathiesen.
Tartu ülikooli professor, metsateadlane (19.11/01.12.1890 Pärnumaa Sindi – 03.05.1955 Stockholmi lähedal).
1911. a lõpetas Pärnu gümnaasiumi (vt *Pärnu I gümnaasium) ja 1915. a Petrogradi (Peterburi) metsainstituudi. I maailmasõja ajal mobiliseeriti sõjaväkke, 1916–1918 õppis ohvitseride kursustel. 1919. a Läänemaa metsaülem, 1920. a metsade peavalitsuse juhataja abi, Tartu ülikooli põllumajandusteaduskonna metsanduse ja geodeesia õpetaja, 1921. a dotsendi kohusetäitja, 1924–1929 metsanduse erakorraline ja 1920–1944 korraline professor. 1925–1926 tutvus Rockefelleri stipendiaadina Lääne-Euroopas sealsete kõrgemate metsateaduslike õppeasutustega. 1944. a põgenes Soome ja sealt Rootsi. Töötas Rootsis metsakorraldajana, 1945–1947 Rootsi kuningliku metsaülikooli arhiivi assistendina ja 1947–1949 professorina; 1949–1951 Toronto ülikooli metsandusteaduskonnas. 1951–1955 Stockholmi puidu-uurimise instituudi teadur.
Pani aluse metsandusalasele uurimis- ja katsetegevusele, avaldanud üle 150 kirjutise metsakorralduse, -kasvatuse, -kaitse ning metsa takseerimise probleemide kohta. Paljude eriala- ja ühiskondlike seltside, sh *Eesti Loodusuurijate Seltsi liige, looduskaitsesektsiooni esimees (1923–1937); Eesti Teadlaste Seltsi Rootsis asutaja ja esimees; Akadeemilise Metsaseltsi esimene esimees, Eesti Agronoomide Seltsi Rootsis liige; Soome Metsateadusliku Seltsi korrespondentliige ja alates 1934. a-st auliige, Läti Metsaseltsi (1936) ja Leedu Metsaseltsi (1938) auliige.

Materjal

Elulookirjeldus (1940); teadustööde nimekiri, arvamused ning retsensioonid tema teadustööde kohta (1940); ametisõidu aruanne „Austria riigimetsad ja nende valitsemine“ (1934); TRÜ õppe- ja katsemetskonnas pooleliolevate uurimistööde materjalid (1947); isiklikud dokumendid (1920–1949); artiklid ja teadustööd (1928–1940, osaliselt dateerimata); juhendatud seminari- ja praktikumi- (1935–1940) ning diplomitööd (1924–1943); metsakorralduskavad (1902–1939), metsandike nimekirjad ja nende kasutamise eelarved (1922–1936); kaardid; ajakirja Põllumajandus üksiknumbrid (1935, 1937); metsanduse teemalised käsikirjad (1920–1940).

Seonduv aines

EAA 2100-1-8882. Andrei Mathieseni isiklik toimik, 1928.
EAA 2100-2-624, 624a. Andrei Mathieseni isiklikud toimikud, 1920–1941.
EAA 2100-2c-169. Andres Mathieseni tööraamat 1920.–1940. a kohta.
ERA 4175-1-378. Andres Mathieseni teenistuskiri.

Kirjandus

EE 14, lk 282.
EBL, lk 309.
Eesti teadlased väljaspool kodumaad, lk 71.
ETBL II, lk 560–561.
H. Kasesalu. Professor dr. rer. for. Andres Mathiesen: elu ja töö. Jõgevamaa: Eesti Metsaselts, 2003.