Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Aino Martin, arhiivitöötaja - EAA.5237
Айно Мартин

Ajalugu

Ajalooarhiivi töötaja (23.02.1911 Tartu – 05.10.1984 Tartu).
Õppis 1919–1929 Tartu tütarlastegümnaasiumis (vt *Tartu II gümnaasium), 1929–1937 Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas.
08.02.1937–01.1974 töötas ENSV Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis (vt *Eesti Riigi Keskarhiiv, *ENSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv) algul ajutise, hiljem koosseisulise töötajana. Ta täitis mitmeid tööülesandeid: korrastas fonde, võttis osa publitseerimistööst, juhatas arvestussektorit, lugemissaali ja teaduslikku raamatukogu; allikapublikatsiooni „Vana-Pärnu kinnistusraamat 1451–1599“ üks koostajaid.
*Korp! Filiae Patriae liige.

Materjal

Isikut ja haridust tõendavad tunnistused ja tõendid, töö- ja pensionidokumendid, eeskujuliku töö eest antud au- ja tänukirjad, medalid ja märgid (1929–1983); kirjavahetus sugulaste ja tuttavatega (1907–1984); töökaaslaste ja uurijate kirjad ja postkaardid (1937–1984); kooliõdede kirjad ja fotod Kanadast ning Philadelphiast (1965–1984); teadus- ja ühiskondlike asutuste ning muuseumide kutsed teaduskonverentsidele ja näituste avamistele, tähtpäevadeks saadetud kaardid (1956–1983).
Eesti kirjanduse vihik (1928), arhiivinduslike täiendkursuste konspektid (1957), metoodiliste juhendite käsikirjad (1958), käsikiri riigiasutuste töötajate ametiühingu Tartu linnakomitee tegevusest (1962–1971), vihik märkmetega kinokunsti kohta (1964–1965); opereti „Corneville’i kellad“ eestikeelne libreto (1896); Bernhard Kruge päevikud (1913–1914).
Väljalõiked ajalehtedest ja ajakirjadest Vanemuise teatri lavastuste arvustuste, näitlejate ja kultuuritegelaste tähtpäevade, teatri- ja kultuurielu sündmuste kohta (1942–1983); matusekutsed ja laululehed (1943–1983), teatrietenduste kavalehed (1945–1983).
Fotod A. Martinist, tema perekonnaliikmetest, sugulastest ja tuttavatest (1890–1980), prof Konrad Grassi majast (1912), *Tartu Eesti Käsitööliste Abiandmise Seltsi juhatusest (1921), teatri- ja filminäitlejatest (1924–1975), Tartu tütarlastegümnaasiumist ja kooli kokkutulekutest (1926–1979), korporatsiooni Filiae Patriae liikmetest ja kohtumisõhtutest (1931–1981), Eesti-Itaalia Ühingu koosviibimisest, Institut Scientifique de Tartu lõpetajatest, Göteborgi ülikooli rootsi keele suvekursustest (1936–1939), Paula Palmeose sünnipäevadest (1971–1981), esimesest eesti arhivaaride päevast Tartus (1938), arhiivitöötajate üritustest (1937–1984), ekskursioonidest Saaremaale, Krimmi, Kaliningradi (1961–1968), matustest (1942–1984) jm; Eesti kunstnike maalide ja Tartu linna fotode reproduktsioonid, fotode negatiivid.
Ema Marie ja vend Heino Martini isiklikud dokumendid ja kirjavahetus (1940–1949), Heino Martini, tema klassi- ja koolikaaslaste fotod (1938–1945).

Seonduv aines

EAA R-271-1k-261, 558. Aino Martini isiklikud toimikud, 1940–1974.