Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Luther - EAA.3233
Лютеры

Ajalugu

Tallinna kaupmehed, töösturid, raehärrad, pastorid.
Perekond pärineb Breslaust (Wrocław). 1742. a rajas Georg Christian Luther Tallinnasse oma kaubandusettevõtte, mille ärisidemed ulatusid Lääne-Euroopa tähtsamaisse kaubanduskeskustesse.
Poeg Christian Wilhelm Luther (06.02.1774 Tallinn – 18.05.1841 Tallinn). A: Johanna Amalie Gebauer. Laiendas isa rajatud äri, raehärra 1881. a.
Ch. W. Lutheri poeg Christian Johann Luther (01.06.1804 Tallinn – 28.07.1853 Tallinn). A. Friederike Luther. Pastor. Õppis Tallinna saksa kreiskoolis ja Tallinna kubermangugümnaasiumis (vt *Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium). 1823–1826 õppis *Tartu Keiserlikus Ülikoolis teoloogiat, jätkas õpinguid Heidelbergis ja Berliinis, kus lõpetas 1828. a õpingud. Seejärel töötas koduõpetajana Eestimaal. Alates 1834. a-st Tallinna Niguliste kiriku diakon.
Ch. W. Lutheri poeg Alexander Martin Luther (08.01.1810 Tallinn – 22.09.1876 Tallinn). I A: Amalie Gebauer; II A: Therese Berg; III A: Caroline Steding. Õppis Tallinna kubermangugümnaasiumis (vt *Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium). Võttis üle isa äri, kauplemise kõrval laiendas ehitusmaterjali tootmist. 1848. a Tallinna raehärra, 1864. a bürgermeister.
A. M. Lutheri poeg Christian Wilhelm Luther (07.02.1857 Tallinn – 22.01.1914 Tallinn). A: Helene Greiffenhagen. Õppis 1869–1873 Tallinna kubermangugümnaasiumis (vt *Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium), seejärel Moskvas kaubandust, täiendas end Inglismaal ja Põhja-Ameerikas. 1882. a võttis üle isa äri. Ehitusmaterjali ja puuäri omanik (vt *Mehaanilise puutööstuse aktsiaselts A. M. Luther). Suurgildi vanem, raehärra, Austria-Ungari konsul.
A. M. Lutheri poeg Carl (Carlos) Luther (05.07.1859 Tallinn – 10.06.1903 Berliin). A: Sidney Topham. Õppis 1870–1875 Tallinna kubermangugümnaasiumis (vt *Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium), 1879–1885 Riia polütehnikumis. Kuni 1887. a-ni töötas Peterburis. Alates 1887. a-st töötas Tallinnas Lutheri vabrikus.

Materjal

Christian Wilhelm Lutheri finantsdokumendid (1810–1817); pastor Chr. J. Lutheri kirjavahetus Pilistvere pastori Christopf Friedrich Mickwitziga (1848–1853); Tallinna kubermangugümnaasiumi 250. aastapäeva tähistamise peokomitee ringkirjad (1881); toimik Johann David Gebaueri pärandi asjus (1812); Tallinna linna korterikomisjoni teated raehärra Chr. W. Lutheri korterimaksu asjus (1816–1841); leping Eesti Laulupeo Komiteele laulupeoplatsi üürimise asjas (1880); majapidamiskulude arveraamat (1875); sumplaev Åbo mõõteaktid ja inventarinimistu (1813–1824); purjelaev Ferdinandi avariide (1879–1881), tulude-kulude (1874–1891) ja proviandikulude (1881) arveraamat, kassadokumendid (1874–1881); purjelaev Edmundi munsterrollid ja proviandinimistu (1876–1881), meeskonna palga-arveraamatud (1872–1881), tulude-kulude raamat (1874–1881), kassadokumendid (1873–1881).
Alexander Martin Lutheri kirjavahetus äriasjus (1862–1874); W. Lutheri finantsdokumendid (1810–1817).
Kirjade kopeerraamatud (1866–1872); bilansid (1805–1847), võlanõuded (1826–1880) ja võlakohustused (1828–1878), kassadokumendid (1811–1939); puidulao inventuurilehed ja aruanded (1825–1880); kinnisvara ostu-müügi- ja üürilepingud (1870–1880), sh toimikud Tondi mõisa maade ostu-müügi (1673, 1824–1826) ja inseneridistantsi hoonete remonttööde (1879–1880) kohta; aruanne Tallinna kaupmeeste kaubalaevade ja laevaliikluse kohta (1860), tšarterlepingud (1871–1881); ärakirjad Tallinna magistraadi ja alamkohtu protokollidest sadama ehituse ja laoplatsi kasutamise kohta (1823–1871); laevakapteni, äriteenijate ja tööliste töövõtulepingud ja äriteenija tunnistused (1872–1880); kaupmees J. G. Clementzi suhkruvabriku ostu-müügi toimikud (1823–1824, 1805–1881); prahidokumendid (1878–1881).

Seonduv aines

EAA 4357 — *Mehaanilise Puutööstuse aktsiaselts A. M. Luther, 1771 s, 1815–1946.
EAA 402-2-15579. Johann Christian Lutheri isiklik toimik, 1826.
EAA 854-3-239. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid. Lueder, Lutter, Luter und Luther, 1876.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 1827 (Christian Johann Luther).
Album Estonorum, nr 71 (Christian Johann Luther).
DbBL, lk 479–480.
EBL, lk 289.
Jüri Kermik. A. M. Luther 1877–1940: materjalist võrsunud vormiuuendus. Tallinn: Sild, 2002.
Schüler-Verzeichnis, nr 226 (Christian Johann Luther), nr 352 (Alexander Martin Luther), nr 2287 (Christian Wilhelm Luther), 2334 (Carl (Carlos) Luther).