Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Jakob Lukats, maailmarändur - EAA.5241
Якоб Лукатс

Ajalugu

Teised nimekujud: Lukkatz; varjunimed Kõvatüvi, Ülemvander.
Maamõõtja, kartograaf, geograaf (21.05.1878 Võrumaa Kioma vald – 17.01.1947 Uus-Meremaa, Wellington). I A: Anastasia Lukats; II A: Anna Lukats; III A: Alma Johanna Lukats.
1890–1894 õppis Petseri ministeeriumikoolis ja seejärel Pihkva õpetajate seminaris; 1899–1902 Ufaa maamõõtjate koolis, 1899–1911 Moskva Konstantinovski Maamõõtjate Instituudis ja vabakuulajana Moskva Kaubandusinstituudis, 1912–1913 Melbourne’i tehnikakolledžis, 1915–1917 Londoni rahvusvahelises ülikoolis ja 1918–1919 Thbilisi Polütehnilises Instituudis majandust. 1922–1929 õppis Tartu ülikoolis geograafiat, geograafiamagister (1931), teaduste magister (1938, Wellington).
1897–1899 õpetaja, 1899. a läks Venemaale, kus töötas esialgu joonestaja ning päevapiltnikuna. 1903–1906 oli maamõõtja Tšitaas ja Taga-Baikalimaal. 1906–1907 pagulane Austrias, Saksamaal ja Šveitsis. 1907–1910 maamõõtja Venemaal, 1910–1911 ajakirja Asunik väljaandja Tallinnas. 1912–1914 viibis ümbermaailmareisil (Lääne-Euroopa, Aafrika, Austraalia, India, Hiina, Jaapan ja Mongoolia). 1914–1920 töötas Pärsias, Suhhumis, Thbilisis, Bakuus ja Batumi maakonnas. 1921–1924 viibis Eestis, töötas raudteevalitsuses ja keskkooliõpetajana. 1924–1926 teist korda ümbermaailmareisil. 1926–1929 põllutööministeeriumi kinnisvarade hindamise kontrolör, 1929–1937 katastri ja maakorraldusvalitsuse ametnik. 1934. a reisis Inglismaal, Kanadas ja USAs, 1937–1938 Uus-Meremaal, Okeaania saartel, Tseilonil ja Austraalias. 1938. a siirdus Uus-Meremaale, töötas Uus-Meremaa majandusministeeriumi inspektorina.
Osales aktiivselt seltsitegevuses nii kodu- kui ka välismaal.

Materjal

Elulookirjeldused, haridus- ja teenistustunnistused, ajakirjade ning seltside liikmekaardid, (1910–1938); luuletused (1918); loengukonspektid, märkmikud ja päevaraamatud koos reisikirjeldustega (1926–1930). J. Lukatsile pühendatud kirjutised, Gori karikatuur, raamatute ja valguspiltide nimekirjad (1923–1938).
Kirjavahetus vend Jüri Lukatsiga väljarändamise küsimustes (1922–1934), väliskorrespondentidega Austraaliast, Kanadast, Uus-Meremaalt, Aafrikast, Brasiiliast, USA-st, Inglismaalt, Rootsist, Prantsusmaalt, Mehhikost, Mandžuuriast, Siiami kuningaga, Välis-Eesti toimetaja Andres Pranspilliga, Peeter Speegiga Washingtonist, Paraguai ühinguga Vene Emigratsioon Lõuna-Ameerikas, Eesti ajakirjade toimetuste, Riigi Ringhäälingu jt-ga (1924–1937); kirjavahetus K. Veskega ja Tartu meeste „Meie Tuleviku Maa, meie asutatava kolonii“ kava (1933–1934); August Mätliku kirjavahetus välisriikide valitsuste ja konsulaatidega väljarändamise küsimuses (1934).
Loengute ja kõnede tekstid, kavad ja kuulutused (1923–1935); Pärsias peetud kõne Inglismaast ja tema kolooniatest (1916).
Käsikirjad (1912–1937): reisikirjeldused, magistritöö Uus-Meremaast, eesti asundustest välismaal, Piritale zoobotaanilise rahvuspargi ja loomaaia asutamisest, tunnete avaldumisest loomade juures, mälestused Vene 1905. aasta revolutsioonist.
Maamõõtmise ja kartograafia-alase tööga seotud dokumendid, kartograafia instituudi ja geodeetide ühingu asutamise dokumendid, kirjavahetus ja käsikirjad maamõõtmise ja kartograafia arenemise kohta Eestis (1926–1937).
Esimese Eesti Kesk-Aasia ja Ookeani Saarte Uurimise Ekspeditsiooni Korraldamise Seltsi materjalid (1931–1937): liikmete avaldused ja nimekirjad, põhikirjad, protokollid, aruanded jm. Ajakirja Kauguste Tähistel asutamise dokumendid (1935–1936).
Fotod: J. Lukats akadeemilises riietuses Wellingtoni ülikoolis (1938), perekond Sidneys Austraalia asutamise 150. aasta pidustustel (1938).

Seonduv aines

Lukatsi arhiiv Eesti Arhiivis Austraalias (päevikud, kirjavahetus, raamatute käsikirjad).
EAA 2100-1-8272. Jakob Lukatsi isiklik toimik, 1922–1935.
EAA 2111-1-8949. Geograaf Jakob Lukats (elulookirjeldus, foto, matriits), 1929.
ERA 58-5-1768. Jakob Lukatsi teenistuskiri.
TLA 52-2-1265. Jakob Lukats, 1930–1932.

Kirjandus

Album Academicum 1918–1944, II, nr 3799.
EAT, lk 168.
Eesti maailmarändur kerkis silmapiirile: Jakob Lukats Uus Meremaal tööministeeriumi inseneriks. — Eesti Teataja (Stockholm) 1946, 6. juuli.
Mart Kand. Jakob Lukats — väljarände tegelane ja uurija. Diplomitöö. Tartu 1994.
Kolm huvitavat Eesti pioneeri Austraalias II. — Meie Kodu (Sydney, Austraalia) 2003, 11. juuni, lk 1.
Vello Lään. Kes on kes? Kes on kus?: kaugete maade eestlased: lühielulood. Tallinn: Olion, 2011, lk 435–436.