Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Adalbert Luiga, õigusteadlane ja "Noor-Eesti" kirjastuse nõukogu esimees - EAA.2547
Адальберт Гуго Луйга

Ajalugu

Teised nimekujud: Adelbert Hugo Luiga.
Õigusteadlane (22.07/03.08.1886 Tartumaa Ropka vald – 19.08.1945 Tartu vangla). A: Käthe Erika Kuusik.
Õppis Külitse vallakoolis, Tartu linna algkoolides, *Tartu keiser Aleksander I gümnaasiumis ja 1906–1914 *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas. 1907–1912 teenis Vene sõjaväes. Võttis osa I maailmasõjast, 1915–1917 õppis Pavlovski sõjakoolis. Osales ohvitserina Eesti Vabadussõjas, Vabadusristi kavaler.
1918–1919 Haapsalu linna ja maakonna ning 1919–1920 Tartu-Võru rahukogu kohtu-uurija, 1920–1923 kohtupalati prokuröri nooremabi Tartu-Võru rahukogus, 1923–1924 Tartu-Võru rahukogu alaline liige, 1925. a rahukogu alaline esindaja Tartu maakonna planeerimiskomisjonis; alates 1925. a-st Riigikohtu prokuröri abi; Tartu notariaalkontori juhataja (1941), Rakvere ringkonnakohtu prokurör (1942–1944).
Osales aktiivselt Noor-Eesti liikumises, hiljem Noor-Eesti Kirjastuse nõukogu esimees. *Eesti Üliõpilaste Seltsi, *Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlaskogu, Õigusteadlaste Seltsi ja Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Ühingu liige. Ropka vallas asunud talumaakoha Sultsi nr A-15 omanik.
14.04.1945 arreteeriti NKVD poolt.

Materjal

Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kultuuriloolise Arhiivi, *Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlaskogu jt teated, kutsed ja kviitungid (1913–1932), Õigusteadlaste Seltsi õigusteadlaste päevade protokoll (1927); artiklite mustandid jm materjalid.
Trükised: Eesti Kirjanduse Seltsi põhikiri (1907); Soome Kunstnike Seltsi põhimäärus (1928); Eesti Rahva Muuseumi 1911. a tegevuse ülevaade, H. Madissoni „Sugemeid eestlaste aju kaalust“ (1925); H. Madissoni „Einige kritische Bemerkungen zur Art und Weise des Sezierens von Leichen“ (1926); postkaart Vanemuise teatri vaatega.

Seonduv aines

EAA 402-1-15966. Adelbert (Adalbert) Hugo Luiga isiklik toimik, 1905–1914.
EAA 1767-1-1089. Õigusteadlase Adalbert Luiga isiklik toimik, 1906–1920.
EAA 2111-1-8928. Prokurör Adalbert Luiga (foto, artikkel, klišee, matriits), 1936.
ERA 1947-5-557. Prokurör Adalbert Luiga isiklik toimik, 1919–1925.
ERA 3653-7-8454. Adalbert Luiga laenutoimik, 1924–1926, 1940.
ERAF 130SM-1-2641. Adalbert Luiga uurimistoimik.

Kirjandus

Adalbert Luiga 50-aastane. — Postimees 1936, 2. august.
Album Academicum 1889–1918, I, nr 20495.
Eesti Üliõpilaste Selts 1906–1918. Biograafilisi andmeid. Stockholm 1970.
Poliitilised arreteerimised Eestis 1940–1988. 2 kd. Tallinn 1998.