Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Jaan Lintrop, kirjanik ja ajakirjanik - EAA.1434
Яан Линтроп

Ajalugu

Ajakirjanik ja kirjanik (01/13.06.1885 Järvamaa Alliku vald – 24.03.1962 Oisu).
Õppis Eesti Aleksandrikoolis ja Hugo Treffneri gümnaasiumis (vt *Tartu Hugo Treffneri eragümnaasium), 1911–1913 vabakuulaja Moskva Šanjavski eraülikoolis ja 1913–1914 Leipzigi ülikoolis.
1907. a toimetas Kuressaare ajalehte Hääl, 1908–1909 töötas Postimehe toimetuses (vt *Trükikäitis Postimees), seejärel tegutses mõne aasta äris. 1917. a Järvamaa miilitsaülem, 1918. a töötas Tallinna Teataja toimetuses (vt *Ajalehe Tallinna Teataja toimetus); 1918. a organiseeris Ajakirjanduse Büroo ja oli 1918–1919 selle juhataja; 1920–1929 Eesti Telegraafiagentuuri direktor, 1932–1935 ettevõtte J. Puhk & Pojad reklaamijuht. Alates 1935. a-st elas kodutalus Käreveres.
Eesti Kirjanike Liidu asutajaliige, avaldanud lühiproosat, näidendeid ja reisikirju.

Materjal

Kirjavahetus krahv Hermann von Keyserlingi, Otto von Taube ja Leonie von Ungern-Stern-bergiga kirjandusküsimustes (1936–1939); ajaleheväljalõiked J. Lintropi jutustustega ja poliitiliste sündmuste kirjeldustega (1905–1921).
Kogutud materjalid: juhend toomkooli õpetajatele (1856); *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi protokollid (1881, 1894); poliitiliste ja ühiskondlike organisatsioonide üleskutsed, teadaanded, põhikirjad (1917–1934); telegrammid Eesti ja Nõukogude Venemaa vahelise rahulepingu sõlmimise (1920) ja 1924. a 1. detsembri ülestõusu kohta; Raikküla ja Kabala (Harjumaa) mõisa tööliste ja maatameeste koosolekute protokollid (1918); Raikküla, Kõnnu, Kergu, Kaigepere, *Alu ja *Rapla mõisa kassaraamatud, rendilepingud jt majandusdokumendid (1801–1921).
Fotod Tallinna vaadetega.

Seonduv aines

EAA 5166 — *Pavel Tisler, 350 s, 1874–1984.
EKM EKLA 211 — Jaan Lintrop, 541 s, 1853–1961.
EAA 2111-1-8830. Kirjanik ja ajakirjanik Jaan Lintrop (foto, artikkel), 1939.
EAA R-271-2-1568. Jaan Lintropi isiklik toimik, 1959.

Kirjandus

EBL, lk 280.
EBL TK, lk 182.
EE 14, lk 250.
Eesti kirjanduse ajalugu. 3. köide: XIX sajandi lõpust 1917. aastani. Peatoimetaja Endel Sõgel. Tallinn: Eesti Raamat, 1969, lk 527–534.
Eesti kirjanduse biograafiline leksikon. Toimetanud E. Nirk ja E. Sõgel. Tallinn: Eesti Raamat, 1975, lk 205–206.
Eesti kirjanike leksikon. Koostanud Oskar Kruus ja Heino Puhvel. Tallinn: Eesti Raamat, 2000, lk 300.
Jaan Lintrop 50-aastane. — Postimees 1935, 12. juuni.
Oskar Kruus. Jaan Lintrop ajaloo punast niiti otsimas: [Eesti kirjaniku 100. sünniaastapäevaks: (1885–1962)]. — Looming 1985, nr 6, lk 837–842.
O. Kruus. Kolme tähe ordeni kavaler Järvamaalt: [Jaan Lintropi uurimusest ja kirjanduspärandist] — Kirjanduse jaosmaa 1985: [aasta kirjandussündmusi, uusi teoseid, auhinnasaajaid, kroonikat]. Koostanud E. Mallene. Tallinn: Eesti Raamat, 1987, lk 43–47.
Oskar Kuningas. Jaan Lintrop novellistina: kirjaniku 100. sünniaastapäeva puhul [1885–1962]. — Keel ja Kirjandus 1985, nr 6, lk 351–356.
Krista Meesak. Jaan Lintropi publitsistlik tegevus: diplomitöö. Juhendaja Eedo Jõesaar. Viljandi: Viljandi Kultuuriakadeemia, 2004.
Peeter Olesk. Realismist ja novellistikast: Jaan Lintropi mõistmiseks: [kirjaniku 100. sünniaastapäevaks: (1885–1962). — Sirp ja Vasar 1985, 21. juuni.
T. Šor. Jaan Lintropi juubeliks. — Edasi 1985, 21. juuni.