Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Lezius - EAA.1459
Familie von Lezius
Лециусы

Ajalugu

Teoloogid, arstid, juristid.
Friedrich Eduard Lezius (06/18.09.1859 Tõstamaa – 05.06.1936 Königsberg). Eesti vaimulik ja saksa kirikuajaloolane. Õppis 1870–1877 Tartu kubermangugümnaasiumis (vt *Tartu keiser Aleksander I gümnaasium) ja 1877–1883 *Tartu Keiserliku Ülikooli usuteaduskonnas, mag. theol. (1892), lic. theol. (1894, Greifswald), dr. theol. (1907, Greifswald). Prooviaasta Helme Maarja koguduses, 26.12.1883 ordineeriti õpetajaks. 1884–1886 Rõuge Maarja koguduse adjunktõpetaja, 1887–1889 Valga eesti koguduse õpetaja. 1890. a eemaldati kaheks kuuks pastoriametist, sest viis läbi kiriklikke talitusi rekonvertiitidele (õigeusus pettunutele). 1894–1899 Greifswaldi ülikooli kirikuajaloo eradotsent, 1899–1902 Kieli ülikooli ja 1902–1925 Königsbergi ülikooli professor. 1925. a emeriteerus.
Fr. E. Leziuse vend August Leopold Lezius (05.09.1864 Nõo – 28.07.1945 Potsdam). A: Adele Bertha Lezius. Meditsiinidoktor. Õppis Tartu kubermangugümnaasiumis (vt *Tartu keiser Aleksander I gümnaasium) ja 1882–1888 *Tartu Keiserliku Ülikooli arstiteaduskonnas, dr. med. (1889). Täiendas ennast Berliinis. 1881–1882 koduõpetaja Varal, 1889–1890 Tartu linnahaigla assistent, 1891. a arst Peterburis, 1892–1918 praktiseeriv arst Tartus, sh 1907–1918 Tartu linnahaigla ülemarst ja Tartu linnaarst (vt *Tartu linnaarst). Alates 1918. a-st töötas arstina Königsbergis.
A. L. Leziuse poeg Eduard Aleksander Lezius (24.08/08.09.1895 Tartu – 12.05.1943 Tartu). I A: Gertrud Treublut; II A: Nina Johanson. Sõjaväearst. 1911–1917 õppis Tallinna toomkoolis, 1917–1918 Tartu ja hiljem Königsbergi ülikoolis meditsiini. 1918. a küüditati enamlaste poolt Krasnojarskisse, 1918–1919 Loodearmee arst.
A. L. Leziuse poeg Hellmuth (Helmut) Victor Lezius (30.04/12.05.1898 – 1948 Leningrad). A: Margarete Beyersdorf. Jurist, õppis 1917–1920 Tartu ülikooli õigusteaduskonnas.

Materjal

Friedrich Eduard Leziuse kirjavahetus kirjastuste, kolleegide jt-ga (1904–1935); Königsbergi ülikooli loengute ja õppejõudude nimekirjad (1923–1925); teadlaste kohta ilmunud teoste register (1894); trükised; käsikirjad.
August Leopold Leziuse kirjavahetus Vene Punase Risti, *Baltimaade Vastastikuse Elukindlustusseltsi jt-ga mitmesugustes küsimustes, kutsed, liikmekaardid, telegrammid, õnnitluskaardid jm (1895–1937); tõendid Tartu linna ja maakonna usaldusarstiks olemise kohta (1896–1915); loengukonspektid (1959–1886); Königsbergi ülikooli üliõpilase H. Leziuse õppeprogramm; Eduard Leziuse jahitunnistus (1911); Tartu suurgildi liikmete nimekiri (1914–1916); kassadokumendid (1895–1916) ja pangateatised (1899–1916); Adele Leziuse majapidamisraamatud (1873–1894); korporatsioon Livonia laulude album (1885); pitsatite ja gemmide jäljendite kogu; ajaleheväljalõiked rindeolukorra kohta (1916).
Perekonnaliikmete fotod; fotoalbum linnade vaadetega; korporatsioon Livonia fotoalbum (1885); perekond Leziuse vapi kavandid; Leziuse perekonna ajalugu (käsikiri ja trükis 1935) jt biograafilised materjalid.
Tisler Kusta Krünbergi arveraamat (1907).

Seonduv aines

EAA 1701 — *Vana-Laitsna (Veclaicene) mõis, 5 s, 1865–1916.
EAA 3783 — *Tartu linnaarst, sari linnaarst Lezius (1911–1918).
EAA 402-1-15365. Hellmuth Victor Leziuse isiklik toimik, 1917.
EAA 402-2-14752, 14753. August Leopold Leziuse isiklikud toimikud, 1882, 1883.
EAA 402-2-14754, 14755. Friedrich Eduard Leziuse isiklikud toimikud, 1877, 1880.
EAA 402-3-983. August Leziuse isiklik toimik, 1907–1917.
EAA 2100-1-7658. Hellmuth Leziuse isiklik toimik, 1918–1920.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 10210 (August Leopold Lezius).
Album Academicum 1889–1918, nr 27868 (Eduard Aleksander Lezius), nr 27968 (Hellmuth Victor Lezius).
Album Livonorum, nr 898 (August Leopold Lezius), nr 1361 (Friedrich Eduard Lezius).
Isidor Brennsohn. Die Aerzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart: ein biographisches Lexikon nebst einer historischen Einleitung über das Medizinalwesen Livlands. Riga: E. Bruhns, 1905, lk 270 (August Leopold Lezius).
DbBl, lk 449.
Eesti arstid, lk 84 (August Leopold Lezius).
Evangelischen Prediger Livlands, lk 319–320.
Geschischte der Domschule zu Reval, nr 280 (Eduard Alexander Lezius).
Schüler-Album, nr 3459 (Friedrich Eduard Lezius).