Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Georg Rudolf Wilhelm Landesen, keemik, Tartu ülikooli professor - EAA.3951
Георг Рудольф Вильгельм Ландезен

Ajalugu

Keemik, Tartu ülikooli professor (27.12.1866 Saraatovi kubermangu Aleksejevka küla – 13.12.1935 Tartu). A: Marie Elsbet Adele Fristrau.
Lõpetas 1885. a Jekaterinburgi gümnaasiumi, 1885–1891 õppis *Tartu Keiserlikus Ülikoolis keemiat, keemiakandidaat (1892). 1891–1895 töötas ülikooli keemiakabinetis laborandina, 1895. a-st alates kabineti direktori abi. 1903. a valiti Tartu ülikooli eradotsendiks. 1906. a omandas Peterburi ülikoolis magistrikraadi. Alates 1909. a-st Tartu ülikooli erakorraline ja 1917. a-st korraline keemiaprofessor. 1918. a matemaatika-füüsikateaduskonna dekaan, 1919. a-st keemiainstituudi direktor. 1932. a läks pensionile, loenguid pidas 1934. a-ni.
*Eesti Loodusuurijate Seltsi liige (1918–1923 esimees), alates 1898. a-st Berliini Keemiaseltsi liige, alates 1904. a-st Peterburi Vene Füüsika-Keemia Seltsi liige.

Materjal

Materjalid tegevuse kohta õppejõuna ja dekaanina (1918–1925); Tartu ülikooli, loodusuurijate seltsi jt seltside põhimäärused, seltside liikmekaardid (1878–1935); ajalehe- ja ajakirjaväljalõiked ülikooliprofessorite, Balti Konstitutsioonilise Partei tegevuse jm kohta; assessor Friedrich Reinhold Eugen von Samson-Himmelstjerna raamatu- ja kunstikogu nimekiri (1860–1862).

Seonduv aines

EAA 402-1-14548. Georg Landeseni isiklik toimik, 1898.
EAA 402-2-14215. Georg Landeseni isiklik toimik, 1888–1891.
EAA 402-3-929. Georg Rudolf Wilhelm Landeseni isiklik toimik, 1885–1918.
EAA 402-3-930. Georg Landeseni isiklik toimik, 1891–1917.
EAA 2100-2-498. Georg Landeseni isiklik toimik, 1919–1932.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 12670.
Album Estonorum, nr 947.
DbBL, lk 440.
ETBL II, lk 294–295.