Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Alise-Benita Labi, arhivaar - EAA.5266
Алисе-Бенита Лаби

Ajalugu

Teised nimekujud: Laabi.
Arhivaar (04.03.1911 Virumaa Undla vald – 03.09.1988 Tartu).
1919–1924 õppis Tapa I algkoolis, 1924–1929 Tapa ühisgümnaasiumis ning 1930–1938 Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas. 1940. a sooritas arhivaari kutseeksami.
Kogu Benita Labi järgnev elu oli seotud Eesti Ajalooarhiiviga, kus ta esialgu töötas praktikandina, seejärel ajutise tööjõuna. Alates 01.01.1941 oli koosseisuline töötaja. Töötas arhivaari, noorema teadusliku töötaja, osakonnaülema, teadusliku töötaja ja vanempaleograafi ametikohal.
Tundis huvi teaduse, teatri, kirjanduse ja reisimise vastu; *Akadeemilise Ajaloo Seltsi, Eesti Üliõpilaste Karskusühenduse ja *ÜS Ühendus liige. Koostanud ja avaldanud ülevaateid allikmaterjalidest ja fondidest.

Materjal

Biograafilised dokumendid: kooli- ja isikutunnistused, diplomid, aukirjad, töötõendid (1918–1986), päevikud (1923–1986).
Perekonnaliikmete dokumendid: isa Jaan Laabi isiku- ja surmatunnistused, töö- ja pensioniraamat, majavaldust tõendavad dokumendid, ema Liisa Laabi postkaardid ja kirjad (1882–1968); kirjavahetus (1925–1986).
Tööalased dokumendid: konspektid arhiivinduse, vesimärkide, tuleohutuse jm kohta (1945–1969), tööarvestuse päevikud (1970–1986), märkmed ja materjalid fondide kohta, dokumentide fondeerimise instruktsioonid, fondide ajaloolised õiendid, fondiülevaated, tööjuhendid, teaduslik-tehnilise korrastustöö juhendid ja süstematiseerimisskeemid kihelkonnakohtute ja magistraatide fondide ümberkorrastamiseks ning nimistute koostamiseks, ettekanded, artiklid.
Kogutud materjalid: RAKA (ajalooarhiivi) tuleohutuse eeskirjad, metoodiline juhend materjalide kataloogimiseks.
Teadustegevuse materjalid: märkmed, väljakirjutused ja artikkel „Allikmaterjale rahvakoolide ajaloost“ (1962).
Kogutud postkaardid: Eesti linnused, linnamäed, lossid, kindlused, kloostrid, kirikud, mõisahooned, Vabadussõja mälestusmärgid, kultuuritegelaste hauasambad ja sõdades langenute mälestusmärgid, Eesti teadlased, poliitikud, kirjanikud, näitlejad, ooperi- ja balletisolistid, heliloojad, dirigendid; kaardikomplektid rahvarõivastest ja Eesti kunstnike maalidest; Eesti ja välismaa linnade ja maastike vaated; maalide ja skulptuuride reproduktsioonid, kaardikomplektid Läti graafikast, akvarellidest, plastikast, Leedu kunstnike skulptuuridest, Vene laevadest, loodusvaadetest, loomadest, lindudest, koertest, kassidest, lilledest, lillekompositsioonidest; õppeotstarbelised lillekaardid; jõulu- ja uusaastakaardid; kaardikomplektid ja fotod nõukogude filminäitlejatest, sportlastest, kosmonautidest ja kirjanikest; kutsekaardid, karikatuurid (20. saj).
Ajalehtede Edasi, Noorte Hääl, Sirp ja Vasar ning rajoonilehtede üksiknumbrid (1961–1982); ajaleheväljalõiked ja üksiknumbrid Eesti ajaloo ja vaatamisväärsuste (1966–1976), Eesti maali- ja tarbekunsti, arhitektuuri, kunstnike, skulptorite (1958–1981), Eesti muusika ja muusikute (1975–1980), filmikunsti, teatrietenduste, lavastajate ja näitlejate (1929–1980), kirjanduse ja kirjanike (1957–1983), loodusnähtuste, loodusuurijate, lillede ja lillekasvatuse, taimede, loomade, puude (1972–1983), spordi ja kosmonautika (1972–1983) kohta.
Artiklid kultuuritegelaste, aianduse, transpordi ja side, ülikoolihariduse, filateelia, buksiimide, eksliibriste, revolutsiooni- ja sõjasündmuste, meditsiini, ümbrike, märkide, kartograafia ja filokartia kohta (1957–1983); surmakuulutused ja nekroloogid; toiduretseptid; järjejutud, humoreskid.
Väiketrükised: matuste, laulatuste, jumalateenistuste jm laululehed; teatrietenduste, peoõhtute, koosolekute jm kavad; ühiskondlike asutuste, teadusasutuste ja muuseumide kutsekaardid, nimekaardid, brošüürid ja voldikud.
Fotod ja joonistused: fotoalbumid Eesti kirikutest, vanematest ja sugulastest, kodust Tapal ja Tartus, perekonnatuttavatest (1902–1966); fotoalbumid ja fotod B. Labist, tema sõpradest ja õpingukaaslastest (1914–1961), arhiivi ürikutest, arhiiviruumidest, arhiivitöötajatest (1940–1959); fotod ja fotoalbumid arhiivi ekskursioonidest Eestis, Mihhailovskojes, Pihkvas, Novgorodis, Karpaatides, Karjalas; puhkusereisidest, tuttavatest, arhiivitöötajatest, aastapäevaaktustest; kolleegide ja B. Labi matusepildid (1959–1979).
Aksel Illissoni margikogu; 1935. a kalender-elukorraldaja; Liivimaa, Eestimaa ja Kuramaa kaardid (1852–1949).

Seonduv aines

EAA 2100-1b-343. Alise Labi isiklik toimik, 1939.
EAA R-271-1a-192. Alise-Benita Labi, 1940–1983.
EAA R-271-1k-729. Benita Labi isiklik toimik, 1944–1988.

Kirjandus

Album Academicum 1918–1944, III, nr 10973.
Jüri Hellat. 45 aastat arhiivis: [ajaloolane Alice-Benita Labi]. — Edasi 1984, 21. oktoober.