Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Anton Laar, õigeusu vaimulik, eesti keele õpetaja - EAA.2267
Антон Лаар

Ajalugu

Vene õigeusu vaimulik, eesti keele õpetaja (01/13.06.1885 Viljandimaa Võisiku vald – 23.02.1933 Tartu). A: Liina Wallner.
Õppis 1893–1895 Leie vallakoolis, 1895–1896 Kolga-Jaani apostliku-õigeusu kihelkonnakoolis, 1896–1900 Riia vaimulikus koolis ja 1900–1903 Riia vaimulikus seminaris. 1909. a sooritas preestri kutseeksami. 1919–1920 omandas Tartu ülikooli juures eesti keele õpetaja kutse. 1925–1930 õppis Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas.
Töötas 1904–1905 köster-kooliõpetajana Karulas, 1905–1908 Ilmjärvel, 1908–1909 Häädemeestel; 1909–1933 preester Laimjala, Penuja, Võnnu-Kärsa, Tartu Aleksandri ja Tallinna Issanda Muutmise õigeusu koguduses. 1920. a töötas õpetajana Tartu linna tütarlastegümnaasiumis (vt *Tartu II gümnaasium) ja 1927–1933 Hugo Treffneri gümnaasiumis (vt *Tartu Hugo Treffneri eragümnaasium).
1919–1920 Asutava Kogu liige, Häädemeeste Kaubatarvitajate Ühisuse (1908) ja heategevusseltsi Kalju (1925) asutaja. 1918–1932 toimetas õigeusu kiriku ajakirja Uus Elu. Osales apostliku õigeusu kiriku- ja pühapäevakoolide asutamises. Avaldanud artikleid kiriku- ja kooliküsimuste kohta.

Materjal

Riia piiskopkonna ringkirjad (1917); I Eesti apostliku õigeusu kirikukogu, nõupidamiste ja koosolekute protokollid; Eesti õigeusu koguduste ühisuse põhikirja eelnõud ja kirikuseadus (1917–1922); Riia vaimuliku konsistooriumi aukirjad (1918); Eesti piiskop Platoni ning preestrite A. Laari, Joann Rõbakovi (Randvere), Aleksei Küngi käsikirjad õigeusu kirikust; kirjavahetus tuttavate ja kirikutegelastega isiklikes, kirikute ehitamise, kirikukoolide jm asjus (1910–1932); Tartu Karlova Aleksander Nevski kiriku ehitamise toimikud (1914–1918); Halliste kiriku heaks korraldatud korjanduse vastused (1913); Tartu Aleksandri kiriku kulude arved (1916–1929); Tartu Jüri kiriku inventarinimistu (1896).

Seonduv aines

EAA 1978 — *EAÕK Tartu Aleksandri kogudus, 284 s, 1838–1964.
EAA 2100-1-7097, 7098. Anton Laari isiklikud toimikud, 1918–1930, 1939.
EAA 2111-1-8506. Ülempreester Anton Laar (foto, artikkel, klišee, matriits), 1933.

Kirjandus

Album Academicum 1918–1944, II, nr 5085.
EAT, lk 139–140.
EBL TK lk 159–160.
Eesti kooli biograafiline leksikon. Koostanud Heino Rannap. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1998, lk 118.
Preester A. Laar. Järsk surm keset tööd. — Postimees 1933, 25. veebruar.