Fondiloend

Perekond Krusenstern - EAA.1414
Familie von Krusenstern
Крузенштерны

Ajalugu

Mõisnikud, sõjaväelased, meresõitjad, riigiametnikud.
Alam-Saksimaalt Rotenburgist pärit perekond. 1746. a immatrikuleeriti *Eestimaa rüütelkonda.
Suguvõsa Eestimaa haru esiisa oli Philipp Crusius, aadeldatuna Krusenstern (01.05.1597 Eisleben – 10.04.1676 Tallinn). I A: Barbara Voigt; II A: Maria Müller. 1633. a saadeti P. Crusius hertsog Friedrich III missiooniga Venemaa tsaari Mihhail Fjodorovitši juurde ja 1635. a Pärsiasse. 1639. a jäi Pärsiast tagasisõidul Holsteini residendiks Tallinna ja astus hiljem Rootsi riigi teenistusse. 1649. a andis kuninganna Kristiina talle aadliseisuse ning talle läänistati Ohakvere ja Hagudi mõis.
Ph. Crusiuse poeg Adolf Friedrich von Krusenstern (07.04.1652 Tallinn – 1687). A: Johanna Katarina von Taube. Ohakvere ja Hagudi mõisa omanik.
A. Fr. von Krusensterni poeg Ewert (Eberhard) Philipp von Krusenstern (1676–1748 Hagudi). A: Ewa Christina von Payküll. Meeskohtunik, Ohakvere ja Hagudi mõisa omanik.
E. Ph. von Krusensterni poeg Johann Friedrich von Krusenstern (14.02.1724 Tallinn – 30.08.1791 Hagudi). A: Christina Fredericke von Toll. Hagudi mõisa omanik.
J. Fr. von Krusensterni poeg Karl Friedrich von Krusenstern (04.10.1769 – 01.01.1847 Hagudi). I A: Katharina Magdalena von Brevern; II A: Anna Sophia von Berg. Sõjaväelane, päris Hagudi mõisa, Hagudi liini rajaja.
Hagudi liin
K. Fr. von Krusensterni poeg Paul Otto Nikolai von Krusenstern (19.06.1830 Hagudi – 12.10.1877 Kaukaasia). 1841–1847 õppis Tallinna toomkoolis. 1847. a-st oli suurvürst Konstantini ulaanirügemendi allohvitser. 1849. a ohvitser; 1854. a staabirittmeister, 1855. a märtsist kuni septembrini kindraladjutant Kotzebue adjutant Sevastoopoli kaitsmisel. 1862. a kolonel, Tereki kasakarügemendi komandör kuni 1877. a oktoobrini, mil sai surmavalt haavata.
K. Fr. von Krusensterni pojapoeg Nikolai Friedrich Ludwig von Krusenstern (07.02.1854 Tallinn – 05.04.1940 Schwetz). Sõjaväelane.
K. Fr. von Krusensterni pojapoeg Gottfried Nikolai von Krusenstern (22.08.1868 Hagudi – 04.03.1917 Haapsalu). I A: Julie Ulrike Sophie von Ramm; II A: Katharina (Kitty) Annie Sarah Pim. Haapsalu linnapea.
K. Fr. von Krusenstierni järeltulija Georg Friedrich Benedikt von Krusenstern (24.06.1899 Peterburi – ?). A: Gertrud Minding. Põhja paberi- ja tselluloosivabriku ametnik Tallinnas (vt *Põhja paberi- ja puupapivabrikute aktsiaselts).
Kiltsi liin
J. Fr. von Krusensterni poeg Adam Johann von Krusenstern (19.11.1770 Hagudi – 12.08.1846 Kiltsi). A: Juliane Charlotte von Taube. Vene meresõitja ja admiral, *Kiltsi mõisa omanik. Kiltsi liini rajaja. 1782–1785 õppis Tallinna toomkoolis, 1785–1788 mereväe kadetikorpuses. 1793–1799 täiendas end Inglismaal ning viibis merereisidel Atlandi, India ja Vaiksel ookeanil. 1788–1790 osales Vene-Rootsi sõjas. A. J. von Krusensterni eestvedamisel sai teoks esimene Vene ümbermaailmareis purjelaevadel Nadežda ja Neva. 07.08.1803–16.08.1806 toimunud ekspeditsiooni eesmärk oli uurida Vaikse ookeani rannikut, arendada Vene-Ameerika kompanii kaubandust ja toimetada Vene diplomaatide esindus Jaapanisse. Ümbermaailmareisi tulemused avaldati 1809.–1812. a reisikirjelduses ja selle juurde kuulunud atlases. 1806–1811 Vene välisministri krahv Rumjantsevi majandusnõunik, 1811–1827 mereväekorpuse inspektor ja 1827–1842 selle ülem. 1829. a viitseadmiral, 1842. a admiral. Vene Geograafiaseltsi, Londoni Kuningliku Seltsi jt ühingute liige; Peterburi TA auliige, Tartu ülikooli audoktor. Alates 1841. a-st elas *Kiltsi mõisas.
A. J. von Krusensterni poeg Nikolai Otto Leonhard von Krusenstern (16.08.1802 Tallinn – 02.12.1881 Savalino). A: Elisabeth Akinfijeva. Kindralleitnant, Tuula, Orjoli ja Odessa sõja- ning tsiviilkuberner, senaator, mõisaomanik Vladimiri kubermangus, 1848–1856 *Muraste mõisa omanik.
A. J. von Krusenstierni poeg Alexander Gotthard Julius von Krusenstern (10.08.1807 Kodila – 07.06.1888 Lublini kubermang, Dojlidy). A: Elisabeth Fuhrmann. Õppis Aleksandri lütseumis. Poola kindralkuberner vürst Pask

Materjal

Adam Johann von Krusensterni kirjavahetus teadus- ja ametialastes küsimustes, sõprade ja perekonnaliikmetega (1792–1846), korrespondentide hulgas Pariisi kirjastaja L. Horris, kapten Otto von Kotzebue, Vene-Ameerika kompanii esindaja Matvei Muravjov, krahv N. Rumjantsev, N. V. Stradmann jt; meresõitude ja ekspeditsioonide materjalid: okeanograafiliste, astronoomiliste, geograafiliste vaatluste ja mõõtmiste kirjeldused; laevažurnaalid; märkmed ja reisikirjeldused, sh leitnant Herman Ludwig von Löwensterni päevikud koos dr Tilesiuse joonistustega (1777–1843); merekaardid ja atlased; kaartide, plaanide ja joonistuste kogu ümbermaailmasõidu kohta (1792–1837); trükised ümbermaailmareisidest jm (1809–1836); litograafiad ja fotod (1840–1870).
Paul Theodor von Krusensterni materjalid Petšora jt ekspeditsioonide kohta (käsikirjad, kaardid, trükised jm, 1853–1880); isiklik ja ametlik kirjavahetus (1821–1881), korrespondentide hulgas Mary Budberg, F. Eberhard, W. Glasenapp, O. Hippius, A. Hoeppner, E. Höglein, Ph. Karell, C. Koch, W. Mathiesen, Karl Michelson, V. Nenarokov, P. Rennenkampff, K. Samson, Otto Struwe, D. Zinovjev, F. Zeidler, A. Wrangell jt; Mart Koolmanni, K. Grunbergi jt eestikeelsed kirjad P. Th. von Krusensternile (1860–1880) ning Hans Kreisbergi, Jüri Paumvali jt eestikeelsed kirjad Magnus Alexis von Krusensternile (1871–1880); ärakiri kirjast kuberner A. S. Sollogubile Mahtra sõjast osavõtja Hans Tertsiuse kohta (1876).
Georg von Krusensterni reisipass ja teised isiklikud dokumendid (1940–1942); päevikud, märkmed (1917–1925); genealoogilised materjalid baltisakslaste kohta, kirjavahetus, käsikirjad ja trükised (1908–1942); G. von Krusensterni klaasnegatiivide kogu Balti mõisnike, nende perekonnaliikmete, riigitegelaste portreede, Eesti- ja Liivimaa mõisate ning nende ümbruse kohta; kirjavahetus (1906–1910, 1932–1935); kindral Nikolai Friedrich Ludwig von Krusensterni 85. sünnipäeva materjalid (1939); kunstnik C. T. Neffi foto.
Majandusdokumendid (1804–1881), sh *Kiltsi (1815–1979) ja Järlepa mõisa kohta (1860–1881).
Joonistused ja fotod (1820–1938); trükised (1818–1875).
Perekond Kotzebue dokumendid: genealoogilised materjalid, väljakirjutused mälestustest ja ajaleheväljalõiked, perekonnaliikmete kirjavahetus, kirjavahetus Krusensternidega, portreed, fotod, pitserid jm (1797–1929).

Seonduv aines

EAA 1314 — *Kiltsi mõis, 63 s, 1658–1930.
EAA 2476 — *Krusensterni ürikute kogu, 30 s, 1452–1749.
EAA 854-3-226. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Krusenstern), 1878.
EAA 854-3-527. Akte betreffend die adelige Familie Krusenstiern, 1846–1914.
EAA 1674-2-119. Kogutud genealoogilised materjalid (Krusenstern).
EAA 1850-1-603….622. Perekonnaliikmete fotod.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 8124 (Axel von Krusenstiern), nr 8900 (Fedor von Krusenstiern).
Album der Domschule (1859), nr 368 (Nicolai Otto Paul von Krusenstern).
DbBL, lk 421–424.
Gustaf Elgenstierna. Den introducerade svenska adelns ättartavlor: med tillägg och rättelser. 4, Igelström – Lillietopp. Stockholm: Norstedt, 1927, 285–313.
GH Estland II, lk 94–108.
Georges von Wrangell. Genealogie der zur Estländischen Adelsmatrikel gehörenden Linien der Familie von Krusenstiern. Reval: [s.n.], 1911.