Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Hueck - EAA.3231
Гуки

Ajalugu

Mõisaomanikud, poliitikud.
Vestfaalist pärit suguvõsa, alates 1656. a-st Tallinnas.
Carl Ferdinand von Hueck (15.02.1811 Tallinn – 03.08.1889 Tallinn). A: Charlotte von der Borg. Baltisaksa põllumajandusteadlane. Õppis 1821–1830 Tallinna kubermangugümnaasiumis (vt *Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium), 1830. a *Tartu Keiserlikus Ülikoolis, algselt arsti- ja siis filosoofiateaduskonnas. 1832–1834 õppis Jenas. Doktor (1834). Dotsent Jena põllumajandusinstituudis ja 1835–1837 Eldena põllumajandusakadeemias. 1838. a omandas Munalaskme mõisa, kus pidas põllumajanduskooli, 1870–1872 rentis Laitse mõisa. Teos: „Das Gut Munnalas in Ehstland und meine Bewirtschaftung desselben in den Jahren 1838 bis 1845.“ Reval: Franz Kluge, 1845.
96
C. F. von Huecki poeg Karl Johann (John) von Hueck (06.07.1844 Tallinn – 08.10.1925 Tallinn). A: Rennenkampffi lesk Sophie (Sonny) von Wistinghausen. Majandustegelane ja poliitik. Õppis Tallinna kubermangugümnaasiumis (*Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium), 1864. a astus *Tartu Keiserliku Ülikooli majandusteaduskonda, 1865. a läks välismaale. Pärast tagasipöördumist majandas Laitse ja *Kukruse mõisa. Alates 1876. a-st Munalaskme mõisa omanik. 1868–1870 Eestimaa kubermangu aktsiisivalitsuse ringkonnainspektori abi (vt *Eestimaa kubermangu aktsiisvalitsus). Tegutsenud ka kihelkonnakohtunikuna, 1891–1894 Eestimaa Põllumajanduse Seltsi sekretär, 1890–1895 Eestimaa aadli krediitkassa raamatupidaja abi (vt *Eestimaa Maakrediitselts), Eestimaa Aiandusseltsi esimees ja auliige. 1882–1912 Tallinna linnavolinik ja 1895–1905 linnapea.
K. J. von Huecki poeg Carl Johann (Ivan) Roderich Walter von Hueck (27.11.1870 Tuudi – ?). A: Ebba von Tritthoff. Teenistuses Vene saatkonna juures Londonis.

Materjal

Isikut tõendavad dokumendid, surmatunnistused (1907–1920); isiklik ja ametlik kirjavahetus (1805–1925); äriline kirjavahetus Kristiaania ja Londoni firmade ja pankadega (1918–1921); Munalaskme mõisa arve- ja majapidamisdokumendid, rendilepingud, väljavõtted vakuraamatust (1805–1907); Laitse mõisa finantsdokumendid (1855–1909); maanõunik Wartmanni stipendiumi statuut (1885).

Seonduv aines

EAA 402-2-10370. Johann Karl von Hueck, 1864.
EAA 854-3-507. Akte betreffend die adelige Familie Hueck, 1849–1900.
EAA 1674-1-11. Genealoogilisi andmeid Balti parun Huecki kohta.

Kirjandus

Album Estonorum, nr 195 (Karl Ferdinand von Hueck), nr 641 (Karl Johann (John) von Hueck).
DbBL, lk 345–346.
EE 14, lk 95.
ETBL I, lk 399–340.
Väino Sirk. Kutseharidus Eestis 19. sajandi algusest 1917. aastani. Tallinn: Valgus, 1983, lk 26.