Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Paul Eduard Hirsch, pastor - EAA.1452
Пауль Эдуард Хирш

Ajalugu

Eesti vaimulik (09.04.1812 Simuna – 14.10.1876 Palamuse). I A: Ida Pauline Assmuth; II A: Elisabeth Assmuth.
Õppis 1827–1832 Tartu kubermangugümnaasiumis (vt *Tartu keiser Aleksander I gümnaasium) ja 1832–1836 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis teoloogiat, seejärel töötas Cēsise lähedal Araišis Karl Friedrich Kyberi juures ja Saaremaal koduõpetajana. 1840–1842 oli Torma koguduse abipastor, 1842–1846 Pöide ja 1846–1876 Palamuse koguduse pastor (introdutseeriti 09.04.1847), 1861–1876 Tartu praostkonna vaimulik koolirevident. Andis välja lugemiku „Luggemise tükkid noorte kolilastele. 1. jäggo“ (1872).
Poeg Paul Ottokar Theodor Hirsch (17.01.1847 Pöide – 16.04.1902 Harju-Madise) õppis 1858–1864 Tartu kubermangugümnaasiumis (vt *Tartu keiser Aleksander I gümnaasium) ning 1865–1868 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis. 1872–1879 oli pastor Ukrainas Volõõnias, 1879. a-st kuni surmani Harju-Madise koguduse pastor.

Materjal

Paul Eduard Hirschi ametialased materjalid (1848–1876); isiklik ja ametlik kirjavahetus (1836–1876); eesti- ja saksakeelsete jutluste ja vaimulike talituste kõnede tekstid ja kavandid (1836–1876); väljakirjutused raamatutest ja ajakirjandusest; koolivihikud, konspektid ja eksamitööd; noodid, käsikirjalised (1848–1874) ja trükitud (1852–1920) laululehed; päevikud (1838–1841, 1853–1868); joonistused (1854); eestikeelse koolilugemiku, katekismuse, katekismuseõpiku (1864) ja saksakeelse näidendi „Schwalbe der Nachtwächter“ käsikiri.
Palamuse pastoraadi majapidamisdokumendid (1850–1880); materjalid Palamuse koguduse liikmete kohta (1848–1870); Palamuse vallakoolide tunniplaan (1871).
Tartu Tarbijate Ühistu (Dorpater Consum-Verein) põhikiri ja teadaanded (1866–1874).
Abikaasade ja laste isiklikud ja varanduslikud dokumendid (1864–1921): esimese abikaasa Ida Assmuthi joonistused (1831–1855); poeg Arthur Hirschi koolitunnistused (1864–1865) ja doktoriväitekiri (1876); tütarde Antonie, Mathilde ja Louise Hirschi päevaraamat (1866); poeg Paul Hirschi koolivihikud (1862–1864); poeg Johannes Hirschi kinnisvaradokumendid (1883–1903); teise abikaasa Elisabeth Hirschi ja tütar Elisabeth Hirschi majandusdokumendid (1890–1921).
Prof Alexander von Oettingeni loengute konspektid (1890–1891).
Tartu ülikooli kiriku pastori Gotthilf Traugott Hahni jutlused (1914–1916) ja lastejumalateenistuste tekstid (1915–1918); andmed Tartu ülikooli koguduse aktsidentside ja annetuste kohta (1878–1913); anonüümsed jutlused (1890–1900).
Joonistus Araiši pastoraadist (1834); foto üliõpilastest (1897).

Seonduv aines

EAA 1261 — *EELK Palamuse kogudus, 692 s, 1739–1940.
EAA 1265 — *EELK Torma kogudus, 532 s, 1668–1940.
EAA 1293 — *EELK Pöide kogudus, 317 s, 1700–1939.
EAA 402-2-9759, 9760. Arthur Woldemar Hirschi isiklikud toimikud, 1870.
EAA 402-2-9764. Paul Eduard Hirschi isiklikud toimikud, 1835, 1836.
EAA 402-2-9766, 9767. Paul Theodor Ottokar Hirschi isiklikud toimikud, 1865, 1867.
EAA 1192-2-382. Paul Eduard Hirschi vaimulikuameti eksamitega seotud materjalid, 1835–1840.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 3082 (Paul Eduard Hirsch), nr 7920 (Paul Hirsch).
Evangelischen Prediger Livlands, lk 270.
Palamuse kiriku ja kihelkonna kroonika. Tõlkinud Aado Altmets, Leane Morits, kommenteerinud ja registrid koostanud Leane Morits. Tartu 1997.
Rudolf Põldmäe. C. R. Jakobsoni teedest ja töödest. Tallinn 1985, lk 147, 173–174, 179.
Schüler-Album, nr 869 (Paul Eduard Hirsch), nr 2518 (Paul Theodor Ottocar Hirsch).