Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Hehn - EAA.3950
Familie von Hehn
Гены

Ajalugu

Liivimaa mõisnikud, juristid.
Hennebergi krahvkonnast pärit suguvõsa, alates 1766. a-st Liivimaal. 19. saj algul said Vene aadliseisuse, 1906. a immatrikuleeriti Liivimaa rüütelkonda.
91
Martin von Hehn (?–?). Riiginõunik, seadusandliku komisjoni tsiviilseaduste osakonna juhataja abi Peterburis.
Wilhelm von Hehn (?–30.12.1861). Kaardiväekapten, *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi sekretär.
Eduard Richard Hehn (01.04.1816–27.01.1868 Pärnu). A: Louise Schöler. Õppis 1828–1833 Tartu kubermangugümnaasiumis (vt *Tartu keiser Aleksander I gümnaasium), 1833–1837 *Tartu Keiserliku Ülikooli arstiteaduskonnas ja 1837–1840 õigusteaduskonnas. 1840–1843 Pärnu linnafiskaal, seejärel *Pärnu foogtikohtu sekretär ja avalik notar.

Materjal

Martin von Hehn: ukaasid (1797–1800); aruanne Venemaa kalevivabrikute kohta (1808) ja Venemaa kalevivabrikute nimekiri (1807); toimik Peterburi kubermanguvalitsuse loomise kohta (1806); koopiad seadusandlikest aktidest ja seaduste projektid (1668–1821); toimikud seadusandliku komisjoni tegevuse kohta (1767–1821); väljakirjutused seadusprojektidest Venemaa linnade valitsemise kohta aastatel 1550–1810; Riia ja Valga linna 1621.–1764. a privileegide tõlked (1805–1809); dokumendid nelja uue sillakohtu asutamise kohta Liivimaale (1807–1808); koopiad Riia õuekohtu otsustest (1668–1800).
Wilhelm von Hehni kirjavahetus Urvaste mõisa rahekahjustuste kohta (1852–1853); dr Hehni (Valga) allkirjaga retseptid hobuste ravimiseks (1798); väljakirjutused F. Dullo raamatust (Mitau 1864) põllumajanduslike tööde kohta Liivimaal.
Pärnu linnafiskaali Richard Eduard Hehni ametlik kirjavahetus (1828–1841).

Seonduv aines

EAA 1000-1-2022. Akte betreffend den Vogteigerichtssekretär und öffentlichen Notar Richard Eduard Hehn, 1845.
EAA 1000-1-2042. Akte betreffend den Stadtfiskal Richard Hehn, 1840–1843.
EAA 1000-1-7771. Akte in Nachlasssachen des weil. Obervogts Richard Hehn, 1868–1884.
EAA 1674-2-584. Kogutud genealoogilised materjalid (Hehn).

Kirjandus

Album Academicum 1889, nr 3248 (Eduard Richard Hehn).
Album Livonorum, nr 233 (Eduard Richard Hehn).
DbBL, lk 306–308.
Schüler-Album, nr 951 (Eduard Richard Hehn).