Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Güldenstubbe - EAA.2074
Familie von Güldenstubbe
Гюльденштуббе

Ajalugu

Saaremaa mõisnikud.
1708. a said Rootsi aadlitiitli, 1741. immatrikuleeriti Saaremaa, 1844. a Liivimaa ja 1909. a *Eestimaa rüütelkonda.
Peer Anton Knutsen, 1708. a-st aadeldatuna von Güldenstubbe (02.02.1671–11.10.1757 Kuressaare). A: Anna Hedwig Schultz. Majanduskomissar ja maanõunik.
P. A. von Güldenstubbe poeg Johann Gustav von Güldenstubbe (11.09.1700–1739). A: Katharina Margaretha Rynnard.
J. G. von Güldenstubbe poeg Friedrich Anton von Güldenstubbe (16.12.1733 Loona – 17.10.1781 Loona). A: Christina Katharina von Dellingshausen.
P. A. von Güldenstubbe poeg Karl Friedrich von Güldenstubbe (31.01.1703 Lümanda – 27.06.1787). A: Brigitte Charlotte von Rehren.
K. Fr. von Güldenstubbe poeg Karl Gustav von Güldenstubbe (16.11.1739–23.02.1814 Kuressaare). A: Anna Christine Sege von Laurenberg. 1762–1772 Saaremaa maamarssal.
K. G. von Güldenstubbe poeg Alexander Georg Anton von Güldenstubbe (08.12.1786 Muratsi – 05.08.1848 Rooma). A: Anna Christina Elisabeth von Vietinghoff. Maanõunik, konsistooriumi president, paljude vaimulike kirjutiste eesti keelde tõlkija.
Friedrich Magnus Ludwig von Güldenstubbe (29.05.1813 Elme – 14.08.1872 Kaarma). Maanõunik.
Fr. M. L. von Güldenstubbe tütar Dorothea Frederike Leonide (Lonny) von Gülden-stubbe (05.10.1835 Kaarma – 22.02.1908 Kuressaare). I A: Peterburi Kunstide Akadeemia professor Otto Friedrich von Möller; II A: parun Reinhold von Nolcken.

Materjal

Peer Anton von Güldenstubbe: toimik Lümanda, Torgu ja Muhu-Suuremõisa mõisa kohta (1710–1741); väljavõte Saaremaa maakohtu immisioooniaktist Tõlluste mõisa kohta (1716); Saaremaa kirikute kviitungid kingitud raha kohta (1732–1739); ärakiri Peer-Anton von Güldenstubbe testamendist.
Anna Hedwig von Güldenstubbe: ärakirjad hertsog Magnuse 13.03.1570 läänikirjast Aleksius Morcheni (Morgen) lesele Karja kihelkonnas maade läänistamise kohta (17. saj) ning Luulupe ja Pärsama mõisa valdaja Jürgen Baurmeisteri võlakohustusest Joachim Schultzile (1658).
Karl Friedrich von Güldenstubbe: kiri ohvitseridiplomi väljaandmise kohta (1764) ja Johann-Wilhelm Bormanni ohvitseridiplomid (1765–1769).
Karl Gustav von Güldenstubbe: Aruste mõisa üleandmise ja ostu-müügilepingud (1765–1777); Gustav Georg von Bergi võlakohustus ja kiri major Güldenstubbele võla tasumise ja Pärsama riigimõisa saagi pantimise kohta (1769–1777); kindralkuberner G. Browne’i kiri major Karl von Güldenstubbe maanõunikuks kuulutamise kohta (1778); K. von Güldenstubbe võlakohustus (1792–1796); Kuressaare alammaakohtu tunnistus Lööne mõisa ostmise kohta (1793); K. von Güldenstubbe ja Friederica Louisa von Bergi (snd Güldenstubbe) vaheline Kaarma mõisa ostueesõiguse leping (1792).
Anna Christine von Güldenstubbe (snd Sege von Laurenberg): toimikud Jõõri (1699–1769) ja Koikla (1704?–1787) mõisa kohta; Friedrich von Sassi võlakohustus Friedrich Kramerile (1703–1706); väljavõte Saaremaa maakohtu protokollist Amsterdami kaupmehe Niklas Kohli nõudeasjas Niklas von Kraemeri vastu (1743).
Alexander Georg Anton von Güldenstubbe: arved (1822–1825); Muratsi mõisa hingerevisjoni mustand (1834); A. G. A. von Güldenstubbe ja tema laste vaheline pärandijaotusleping (1852–1858).
Anna Christina Elisabeth von Güldenstubbe (snd Vietinghoff): toimikud Võrsna (1760–1792) ja Kaali (1774–1798) mõisa kohta.
Friedrich Magnus Ludwig von Güldenstubbe: väljavõte Saaremaa maakohtu protokollist Võhksa mõisa talupoja Saksti Aadami ülekuulamise kohta (1739).
Dorothea Frederike Leonide von Möller (snd Güldenstubbe): Otto von Mölleri kiri pärandi jagamise kohta (1825); Peterburi Kunsti Edendamise Seltsi korjandus- ja Kaali mõisa arveraamat (1858–1880?).
Friedrich Anton von Güldenstubbe: kohtutoimik Johann Gustav von Güldenstubbe pärandi asjus (1780–1784); G. von Güldenstubbe kiri Liivimaa tsiviilkubernerile koos kviitungite ja tunnistustega (1813–1818); Kandla mõisa rentnike arveraamat (1880–1892).
Eduard Lehmanni kiri M. von Güldenstubbele (1899); Kuressaare pagariäri ruumide üürileping (1928).

Seonduv aines

EAA 854-3-491. Akte betreffend die adelige Familie Güldenstubbe, 1872–1878.
EAA 957-1-1671, 1672. Genealoogilised materjalid aadliperekondade kohta (Güldenstubbe), 1828–1904.
EAA 1850-1-104, 105. Genealoogilised tabelid (Güldenstubbe), 1786–1933.

Kirjandus

DbBL, lk 275–276.
GH Ösel, 127–142.