Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Carl Christoph Traugott Friedemann Göbel, Tartu ülikooli professor - EAA.5208
Карл Христоф Траугот Фридеманн Гебель

Ajalugu

Teised nimekujud: Carl Christoph Traugott Friedemann Goebel.
Baltisaksa keemik ja farmatseut (21.02.1794 Niederroßla Weimari lähedal – 26.05.1851 Tartu). A: Amalia Hermann.
Õppis Buttstädtis, 1809–1813 omandas Eisenachis apteekriameti, 1813. a-st õppis Jena ülikoolis loodusteadusi, 1819. a hakkas sealsamas loenguid pidama; asutas Jenas farmaatsiainstituudi, 1825. a sai Jena ülikooli erakorraliseks professoriks. 1828–1851 Tartu ülikooli keemia- ja farmaatsiaprofessor. Peterburi Teaduste Akadeemia korrespondentliige (1833). Tema eestvõttel loodi Tartus 1842. a iseseisev farmaatsiakateeder ja 1844. a esimene farmaatsiainstituut Venemaal.
Uuris mitmesuguseid looduslikke ühendeid, tema tööd pakkusid suurt huvi looduslikel ühenditel põhineva värvitööstuse jaoks. Täiustas nitrotselluloosi valmistamise tehnoloogiat, mida kasutati lõhkeainetööstuses. Koostas käsiraamatuid, nt „Die Grundlehren der Pharmacie“ (4 kd, 1843–1847).

Materjal

Friedemann Göbeli elulookirjeldus; kirjavahetus (1813–1846); Saksamaa-reisi päevikud (4 kd) ja arveraamat (1838); loengute ja ettekannete tekstid ja konspektid (1813, 1840–1851); trükised.

Seonduv aines

TÜR KHO 24 — Carl Christoph Friedemann Traugott Goebel, 118 s, 1813–1901.
EAA 384-1-3160, 3161. Tartu ülikooli professori Friedemann Göbeli isiklikud toimikud, 1828, 1837–1875.
EAA 402-3-402, 402a. Karl Göbeli isiklikud toimikud, 1828–1875.
EAA 402-8-843. Friedemann Göbeli testamendi ja pärandiga seotud materjalid, 1838–1874.

Kirjandus

DbBL, lk 250.
EE 14, lk 74.
ETBL I, lk 291–292.
Göbel, Karl Christian Traugott Friedemann. — Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 9. Leipzig 1879, lk 299 (artikli autor William Löbe).
Friedrich Kruse. Professori ja riiginõuniku Friedemann Goebeli nekroloog. Surnud Tartus 27. mail/8. juunil 1851. — Akadeemia 1994, nr 5, lk 1033–1048.
Tartu ülikooli ajalugu, II. 1798–1918. Tallinn 1982, lk 9, 85, 90, 197, 223–224.
Carl Christian Traugott Friedemann Göbeli bibliograafia: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/4785/1/goebel.pdf (30.12.2010).
Левицкий, I, lk 244–246.