Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Grimm - EAA.2055
Familie Grimm
Гриммы

Ajalugu

Insenerid.
Konstatin Adalbert Julius Grimm (06.01.1865–?). A: Elisaveta Gran. Raudteeinsener. Sündis Venemaal, täpne sünnikoht teadmata. 1902. a asus Eestisse. 1917. a läks Venemaale, kus jäi kadunuks. Tartu ringkonnakohtu 09.09.1936 otsusega tunnistati surnuks.
K. A. J. Grimmi poeg Konstantin Grimm (28.08/09.09.1891 Novgorodi kubermang, Kirillov – ?). A: Agnes Arnemann. Tehnikateadlane. 1902–1911 õppis *Tartu keiser Aleksander I gümnaasiumis ja 1911–1917 Riia polütehnikumi mehaanikateaduskonnas, mille lõpetas insener-tehnoloogina. Töötas õpetajana Peterburi, Narva ja Tartu koolides, sh 1924–1936 *Tartu tehnikagümnaasiumis. Alates 1924. a-st Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnas õppeülesande täitja; 1936–1937 Tallinna tehnikainstituudi dotsent ja tehnilise joonestamise labori juhataja, samaaegselt (1936–1937) Tartu ülikooli eradotsent. 1937. a töötas Tartu tehnikumis, 1937–1940 Tartu kammivabrikus ja 1940–1941 Tartu metallivabrikus. 1940. a vabastati dotsendi nimetusest ja õigustest. Koostas 14 raamatust koosneva elektrotehnika ja rakendusmehaanika õppevahendite sarja „Tehnilised õppevihikud“. Akadeemilise Tehnikaseltsi esimees (1936).
K. A. J. Grimmi poeg Ludwig Konstantin Grimm (07/18.08.1893 Volõõnia kubermang, Kovel – ?). A: Käthe-Hedvig Elviire Hansen. Õppis *Tartu keiser Aleksander I gümnaasiumis.
K. A. J. Grimmi poeg Voldemar Johan Grimm (16/29.09.1901 Volõõnia kubermang, Kovel – ?). A: Erna Nigols. Õppis *Tartu keiser Aleksander I gümnaasiumis. 1920. a lõpetas *Tartu Õpetajate Ühingu vene gümnaasiumi. 1920. a astus Tartu ülikooli keemiat õppima. 1921–1934 Tõrva gümnaasiumi võimlemisõpetaja, 1921–1936 Tõrva algkooli õpetaja, alates 1936. a-st Holdre algkooli juhataja. 1939. a läks Saksamaale. Asutas 1916. a esimese skautide organisatsiooni Tartus (vt *Skaudiliikumine). Osales Tartu vabatahtlike pataljoni koosseisus Vabadussõjas.

Materjal

K. A. J. Grimmi jahitunnistus, volitused jt isiklikud dokumendid (1905–1912); märkmik (1903–1906); isiklik ja ametlik kirjavahetus (1899–1926); vara- ja ametialased dokumendid (1898–1928), sh kindlustuslepingud, majaraamat; fotoalbum (1890–1934).
K. Grimmi isikutunnistus, sõjaväepilet, autobiograafia jt dokumendid (1902–1932); kirjavahetus sugulastega (1913–1935); A. Arnemanni luuletuste vihik (1915–1924); materjalid ametialase tegevuse kohta, sh Tartus ehitatavate majade ja sildade plaanid; betoonitehase ning joonestusbüroo Siirius dokumendid ja kirjavahetus (1911–1934); käsikirjad, sh päevik Narva silla ehitamisest (1909–1934); tehniliste jooniste ja ajaleheväljalõiked (1900–1933); fotod Narva silla ehitamisest, isikutest jt (19. saj lõpp – 1923).
L. Grimmi teenistusdokumendid Loodearmee inseneri-väeosast (1919); isiklik kirjavahetus (1921–1927); käsikirjad: referaat, luuletus, reisikirjeldus (1911–1912), majade, staadionide jt ehitiste projektid Tartus, Tõrvas, Elvas, Rasinal jm (1922–1927).
V. Grimmi autobiograafia (1921); kirjavahetus sugulaste ja tuttavatega isiklikes ja skautide organisatsiooni tegevuse küsimustes (1917–1922); dokumendid Tartu skautide tegevuse kohta (1920–1921).
Nelly Behmi kirjavahetus sugulaste ja tuttavatega, märkmikud (1912–1917).

Seonduv aines

EAA 2100-1-2286. Voldemar Grimmi isiklik toimik, 1920.
EAA 2100-2-152. Konstantin Grimmi isiklik toimik, 1933–1941.
EAA 3501-3-389. Konstantin-Adalbert Grimm, 1936–1937.
ERA 1108-19-76. Konstantin Grimmi teenistuskiri.
ERA 3179-1-450. Konstantin Grimmi teenistuskiri.

Kirjandus

ETBL I, lk 307 (Konstantin Grimm).