Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Karl Konrad Grass, teoloogiaprofessor - EAA.1431
Карл Конрад Грасс

Ajalugu

Teoloog, Tartu ülikooli professor (08.04.1870 Kursīši pastoraat Kuramaal – 25.11.1927 Tartu).
Pärast Miitavi (Jelgava) kubermangugümnaasiumi lõpetamist õppis *Tartu Keiselikus Ülikoolis teoloogiat (1888–1892), täiendas end Erlangenis ja Leipzigis (1893–1894), 1895 lõpetas Tartu ülikoolis magistriõpingud, 1895–1896 õpetas sealsamas eradotsendina. 1896–1901 usuõpetuse õpetaja Peterburis, 1901–1909 Tartu reaalkoolis (vt *Tartu reaalgümnaasium). Alates 1901. a-st ka eksegeetika eradotsent Tartu ülikoolis. 1903. a sai reisistipendiumi vene dogmaatika ja sektide uurimiseks, 1903–1904 viibis Peterburis, Moskvas, Kaasanis ja Taga-Kaukaasias. Alates 1909. a-st erakorraline eksegeetikaprofessor Tartu ülikoolis. 1914. a sai Halle-Wittenbergi ülikooli audoktoriks ning kaitses Tartus teoloogiadoktori kraadi. Kui 1916. a muudeti vene õppekeel ka usuteaduskonnas kohustuslikuks, lahkus ametist. 1918. a õpetas lühikest aega ülikoolis Uut Testamenti, 1921–1924 töötas õpetajana Walteri ja Grassi erakoolis (vt *Tartu saksa eragümnaasium), 1924–1927 Tartu ülikooli korraline Uue Testamendi professor.
Avaldas töid vene kristlusest, eelkõige vene ortodokssest dogmaatikast ja vene sektidest, Uuest Testamendist, aga ka dogmaatikast ja religioonipedagoogikast. Peateos on kolmeosaline uurimus vene sektidest: „Die russischen Sekten“ (Lepizig 1905, 1906, 1914, uustrükk 1966).

Materjal

Koolitunnistused, diplomid (1878–1918); Karl Konrad Grassi päevikud (1907–1923); isiklik ja ametlik kirjavahetus (1886–1926); õppe- ja teadustööga seotud materjalid; ajaleheväljalõiked ja väljakirjutused (1894–1915); hommikupalvuste tekstid; käsikiri „Der erste Skopzenprozess zugleich ein alter Chlüstenprozess“.
Karl Konrad Grassi isa Karl Johann Grassi koolitööde vihik (1844–1845), märkmed ja kirjavahetus, luulealbum (1855–1856).
Ernst Kersting „Erinnerungen“ (1855–1892); Tallinna Oleviste kiriku abiõpetaja August Ferdinand Huhni jutluste kontseptid (1859–1862); teoloogiatudeng A. Grühni loengukonspektid (1881–1883); A. Berendtsi teoloogilised käsikirjad (1905–1912).
Piibliseltside aruanded ja kirjavahetus (1887–1906); tundmatu autori kirjeldus olukorrast Venemaal (dat-ta).

Seonduv aines

EAA 402-1-7514, 7576. Karl Konrad Grassi isiklikud toimikud, 1888, 1895.
EAA 402-3-501, 502. Karl Konrad Grassi isiklikud toimikud, 1892–1917.
EAA 2100-2-147. Karl Konrad Grassi isiklik toimik, 1923–1927.
EAA 5237-1-72. Konrad Grassi maja foto, 1912.

Kirjandus

DbBL, lk 256.
ETBL I, lk 303.
Grass, Karl Konrad. — Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. 15. Herzberg 1999, veerg 663–667 (artikli autor Christian Weise) (veebiversioon: http://www.bbkl.de/g/grass_k_k.shtml, 27.12.2010).
Alar Laats. Karl Konrad Grass jumalainimeste uurijana. — Eesti teoloogilise mõtlemise ajaloost. Sissejuhatavaid märkusi ja apogrüüfe. Koostaja Riho Altnurme. Tartu 2006, lk 58–71.
Tartu ülikooli ajalugu, II. 1798–1918. Tallinn 1982, lk 343–344.
Левицкий, I, lk 98–99.