Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Essen - EAA.4373
Essen, von - Gutsbesitzer in Est- und Livländischen Gouvernements
Эссены

Ajalugu

Baltimaade mõisnikud, sõjaväelased ja poliitikategelased.
Eestimaa ja Liivimaa suguvõsa esiisa oli Thomas von Essen. 1643. a ennistati tema poeg Alexander von Essen Rootsi aadliseisusesse. 1745. a immatrikuleeriti suguvõsa Eestimaa ja 1747. a Liivimaa rüütelkonda.
Paul von Essen (25.09.1631–02.08.1699 Tallinn) oli Gelderlandi Essen af Gelderni suguvõsast pärit Rootsi fortifikatsiooniohvitser ja insener, Tallinna komandant. 1681. a sai Rootsi aadlitiitli.
Thomas von Esseni poeg Alexander von Essen (24.12.1594–01.10.1664 Tallinn). A: Mag-dalena von Ungern. Esna, Prandi ja Naukšēni mõisa omanik. Suguvõsa Liivimaa liini rajaja.
A. von Esseni pojapoeg Klaus Gustav von Essen (1666–18.05.1740 Kalvi). I A: Helene (Renata) von Engdes; II A: Lunetta von Rohr. Aseri, Kalvi, Alatskivi ja Kokora mõisa omanik. Maanõunik. Suguvõsa Eestimaa liini rajaja.
K. G. von Esseni pojapoeg Karl Philipp von Essen (20.12.1754–27.10.1813). A I: Christine Gertrude von Krusenstern; A II: Elisabeth Marie von Liphart. Maanõunik. Erra ja Tudu mõisa omanik.
K. G. von Esseni poeg Reinhold Wilhelm von Essen (03.09.1722 Kalvi – 06.01.1788 Tallinn). I A: Anna Eleonora von Sass; II A: Charlotte Eleonora von Stiernhielm. Ohvitser.
R. W. von Esseni poeg Otto Wilhelm von Essen (08.04.1761 Uudeküla – 28.05.1834 Tallinn). A: Gertrude Margarethe Stael von Holstein, Benckendorffi lesk. Eestimaa kuberner.
O. W. von Esseni poeg Heinrich Magnus Wilhelm von Essen (27.09.1796 Malla – 26.09.1869 Porkuni). A: Elise Franziska Guillemot de Villebois. 1845–1847 *Eestimaa rüütelkonna peamees, 1847–1862 Liivimaa kuberner.
O. W. von Esseni poeg Otto Reinhold von Essen (13.03.1798 Malla – 14.04.1863 Tartu). A: Sophie Marie Cosenz. Ohvitser. Mäksa, Kastre ja Poka liini rajaja.
O. W. von Esseni poeg Alexander Georg Matthias von Essen (25.07.1800 Malla – 13.10.1874 Tallinn). I A: Adelaide (Adele) Oubril; II A: Wilhelmine Charlotte Henriette von Baranoff.
O. R. von Esseni poeg Alexander Otto Magnus (Aleksander Antonovitš) von Essen (13.05.1829 Peterburi – 30.12.1888 Peterburi). Kindralleitnant, keisri tiibadjutant.
O. R. von Esseni tütar Marie Gertrude Frederike von Essen (15.11.1830 Peterburi – 18.01.1899 Tallinn). A: Magnus von Lüder.
O. R. von Esseni poeg Nikolai von Essen (28.05.1839 Peterburi – 07.11.1900 Kastre). A: Sophie Antonie Charlotte von Manteuffel. Riiginõunik, ohvitser. *Kastre, Mäksa ja Poka majoraatmõisa ning Annikvere ja Karula mõisa omanik. Õppis Peterburi paažikorpuses, 1860. a lahkus sõjaväest. *Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi asepresident; *Liivimaa Põllumajanduse ja Töönduse Edendamise Seltsi president.
O. R. von Esseni poeg Otto Peter von Essen (12.09.1843–8/21.03.1909 Breslau (Wrocław)). A: Marie von Mühlens. Kammerhärra, Vene peakonsul Breslaus (Wrocław).
O. P. von Esseni poeg Alexander Jacob Otto von Essen (09.07.1878 Baden-Baden – 25.10.1939 Tartu). A: Marie Pruwel (Pruwill). Õppis 1888–1894 Tartu Friedrich Kollmanni poeglaste I järgu õppeasutuses (vt *Tartu saksa eragümnaasium), 1894–1900 Peterburi püha Anna koolis ning 1900–1902 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis õigusteadust ja 1902–1903 majandust. *Mäksa, Kastre ja Poka mõisa omanik.

Materjal

Paul von Esseni aruanne Pärnu linna kindlustuste kohta (1681); Alexander von Esseni (1699) ja Karl-Philipp von Esseni (1805) ametikirjad.
Reinhold Wilhelm von Essen: dokumentide nimekiri; pereliikmete kirjad (1785–1804).
Otto-Wilhelm von Essen: elulugu ja laste nimekiri; teenistusdokumendid (1774–1831); arved (1784–1798); kirjad R. W. von Esseni pärandi jagamise kohta (1806); Riia sõjakuberneri, Liivi-, Eesti ja Kuramaa kindralkuberneri kirjad O. W. von Essenile Püha Anna ordeni andmise kohta (1829–1832); toimik O. W. von Esseni pärandi jaotamise kohta (1834–1850); pereliikmete kirjad (1781–1814); Otto Reinhold von Esseni kirjad vanematele (1809–1818); luuletused ja märkmed kõnekunsti kohta.
Gertrude Margarethe von Essen (snd Stael von Holstein): Catharina von Benckendorffi ja G. M. von Esseni surmateade (1861); kirjad abikaasalt (1793–1823), sh märkmed reisist Moskvasse keiser Paul I kroonimisele.
Heinrich Magnus Wilhelm von Essen: A. von Esseni mälestused onust H. M. W. von Essenist; arve (1862); kirjad isalt ja vendadelt (1813–1820); O. W. von Essen kirjad poegadele Heinrich Magnus Wilhelmile ja Otto Reinholdile (1817–1820).
Otto Reinhold von Essen: märkmed noorusajast (1866); poeg Alexanderi koostatud elulugu; teenistusdokumendid (1821–1866); materjalid Siberi kullakaevanduste kohta (1842); hobuste nimekirjad (1844–1862); testament (1860) ja surmateade (1863); O. R. von Esseni perekonnaarhiivi dokumentide nimekiri; perekonnaliikmete, sugulaste ja tuttavate kirjad (1814–1860).
Sophie Marie von Essen (snd Cosenz): isiklikud dokumendid ja tõendid (1860–1879); S. M. von Esseni surmateade (1884) ja Liivimaa õuekohtu otsus tema pärandi kohta (1885); toimik Sophie Marie von Esseni pärandi asjus (1884–1889); kirjad perekonnaliikmetelt ja sugulastelt (1828–1884).
S. M. von Esseni vanemad Alexander ja Marie Cosenz: isiklikud ja perekond Cosenzi dokumendid (1794–1859); keisrinna Maria Fjodorovna kiri Sophie Marie abiellumise asjus Otto Reinhold von Esseniga (1828); kirjad tütrelt ja tuttavatelt (1845–1846).
Marie Gertrude Friederike von Lüder (snd Essen): märkmed perekonna kohta (1823–1937); kirjad emalt (1880–1899).
Alexander Otto Magnus (Alexander Antonowitš) von Essen: isiklikud ja teenistusdokumendid (1842–1888); arveraamatud (1844–1847) ja arved (1853); toimik A. O. M. von Esseni visiitide (1845–1888) ja reiside (1859–1883) kohta; teenistusalased ukaasid, käsud ja korraldused (1854–1859); kindlustuspoliisid (1883–1888); A. O. M. von Esseni ja tema õpetaja vaheline kirjavahetus (1837–1842); sugulaste ja tuttavate kirjad (1843–1886); perekonna Rootsi liini esindaja Gustaf von Esseni kirjad perekondlikes ja genealoogilistes küsimustes (1885–1888); sugulaste ja tuttavate kirjad A. O. M. von Essenile (1887).
Nikolai von Essen: N. von Esseni ja tema abikaasa Sophie surmateated (1900–1912); arveraamat (1865–1866) ja arved (1888–1890); toimik pärandi kohta (1889–1892); rendilepingud (1890–1901); perekonnaliikmete ja tuttavate kirjad (1867–1898); kaastundekirjad S. A. C. von Essenile abikaasa surma puhul (1900).
Otto Peter von Essen: Tartu ülikooli diplom (1862); toimik O. P. von Esseni ja tema abikaasa Marie (snd von Mühlens) finantsasjades (1880–1882); O. P. von Esseni surmateade ja matuse laululehed (1909); kirjavahetus perekonnaliikmete, sugulaste ja tuttavatega (1853–1896); O. P. von Esseni visiitkaardid.
Marie von Essen (snd Mühlens): Aleksejewa mõisa aruanded, kirjeldused ja finantsdokumendid (1879–1906); kirjad poeg Alexander Jacob Otto von Essenilt (1897).
Alexander Jacob Otto von Essen: tunnistused Romanovite dünastia 300. aastapäeva tähistamiseks väljaantud medali saamise kohta (1913); kirjad ja telegrammid emalt ja sugulastelt (1887–1926).
Genealoogilised materjalid: genealoogilised materjalid perekond Esseni kohta ja väljavõte sugupuust; trükised (1618, 1937); dokumendid perekonnalegaadi ja perekonna matuseplatsi kohta (1847–1935).
Kogutud materjal: vürst Barclay de Tolly genealoogia (1928); ukaasid, seadused, privileegide koopiad ja publikatsioonid (1819–1845); materjalid Vene keiserliku perekonna kohta (1777–1910); Tšerbakovi päevik (1814).
Fotod ja fotoalbumid perekonnaliikmete, sugulaste, tuttavate, Balti mõisnike portreede, maalide, akvarellide, hoonete jm-ga. Postkaardid (19.–20. saj). Litograafiad (1881–1885). Sevastoopoli kaart (1854).

Seonduv aines

EAA 1411 — *Kastre, Mäksa ja Poka mõis, 214 s, 1719–1928.
EAA 402-1-30831, 30832. Alexander Jacob Otto von Esseni isiklikud toimikud, 1900–1903.
EAA 402-1-30834. Karl Herbert von Esseni isiklik toimik, 1913–1915.
EAA 402-2-5528, 5529. Otto Nikolai von Esseni isiklikud toimikud, 1881, 1882.
EAA 402-2-5530. Otto Peter von Esseni isiklik toimik, 1862.
EAA 402-3-2013. Otto von Esseni isiklik toimik, 1888.
EAA 854-3-157….160. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Essen), 1834–1906.
EAA 854-3-472. Akte betreffend die adelige Familie Essen, 1834–1912.
EAA 1674-2-61….68. Kogutud genealoogilised materjalid (Essen).
EAA 1850-1-87. Genealoogilised tabelid (Essen), 1470–1917.
EAA 1850-1-412….417. Perekonnaliikmete fotod.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 7517 (Otto Peter von Essen).
Album Academicum 1889–1918, I, nr 17977 (Alexander Jacob Otto von Essen).
Album Livonorum, nr 1151 (Alexander Jakob Otto von Essen).
EBL TK, lk 57 (Nikolai von Essen), 57–58 (Paul von Essen).
GH Estland I, lk 68–81.
GH Livland I, lk 585–591.
GH Ösel, lk 486–488.