Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Ekesparre - EAA.3483
Familie von Ekesparre
Экеспарре

Ajalugu

Saaremaa mõisnikud.
Suguvõsa esiisa oli Kuressaare postimeister ja Nolgimõisa rentnik Nicolaus Matthias Eck. Kuninganna Ulrika Eleonora andis tema pojale Karl Johann Eckile (1683–1761) 1719. a aadliseisuse. Pärast aadeldamist sai nime Ekesparre. Teised N. M. Ecki pojad kandsid edasi Ecki nime. 1766. a kanti perekond Saaremaa ja 1797. a Liivimaa aadlimatriklisse.
K. J. von Ekesparre järeltulija Oskar Arkadius Otto von Ekesparre (21.07.1839 Kangruselja – 27.12.1925 Kuressaare). A: paruness Bertha Annette von Buxhoeveden. Kaardiväeleitnant, raudtee peainsener, alates 1871. a-st Harkovi-Nikolajevski raudtee direktor, 1876–1906 *Saaremaa rüütelkonna maamarssal, riiginõukogu liige. Olbrüki mõisa omanik. Mõis koosnes 19. saj teisel poolel ning 20. saj algul kolmest eraldi mõisast (Sääre, Mõntu ja Koltse). Saaremaa Üldkasuliku Ühingu president.

Materjal

O. von Ekesparre testament ja nekroloogid (1915–1926); perekonnaliikmete isiklik ja ametlik kirjavahetus (1758–1889); trükitud materjalid ja hektograafilised käsikirjad (1889–1918); Koltse, Mõntu, Põdra ja Sääre mõisa ostu-müügi- ja rendilepingud ning dokumendid nende ühendamise kohta Olbrüki mõisaks (1794–1918); Olbrüki mõisa võlatoimik (1842–1886); Olbrüki, Sääre, Põdra ja Koltse mõisa kaardid (1884–1889); Sääre, Karja ja Loona mõisa talupoegade rendilepingud (1830–1918); Kangruselja, Sääre ja Mõntu mõisa revisjonilehed (1824–1834); Olbrüki mõisa pearaamat (1882–1885); perekonnalegaadi kassaraamat (1881–1913); hobuste tõutunnistused (1870?); grupifotod.

Seonduv aines

EAA 1416 — *Perekond von Buxhoeveden, 207 s, 1527–1939.
EAA 1730 — *Pidula mõis, 182 s, 1543–1914.
EAA 957-1-1166. Akte betreffend das Stipendium auf den Namen O. von Ekesparre, 1916–1917.
EAA 957-1-1662. Familie Ekesparre, 1832–1912.
EAA 957-1-2450. Brief von Ekesparre betreffend das „Oskar von Ekesparre Stipendium“, 1919.
EAA 968-1-2255. Akte in Nachlaß- und Testamentssachen des weiland Fräuleins Charlotte von Ekesparre, 1835–1836.
EAA 1674-2-72. Kogutud genealoogilised materjalid (Ekesparre).
EAA 1850-1-83. Genealoogilised tabelid (Ekesparre), 1683–1917.
ERA 1356-2-6010. O. von Ekesparre kaebus Mõntu mõisa hoolekande asjus, 1926.
ERA 1356-2-6014. O. von Ekesparre kaebus Sääre mõisa hoolekande asjus, 1926.
LVVA 214-5-249. Ekesparre.
LVVA 7402-2-24. H. von Bruiningki kirjavahetus Ekesparre, Freytag-Loringhoveni, Ungern-Sternbergi jt-ga Buxhoevedeni Liivimaa aadlimatriklisse kandmise, piiskop Schenkingi kohta käivate dokumentide, kuninganna Kristiina portree jm asjus.

Kirjandus

DbBL, lk 185–186.
GH Ösel, lk 107–121, 670–671.