Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Dieckhoff - EAA.2474
Familie Dieckhoff
Дикгофы

Ajalugu

Teoloogid, juristid.
Perekond pärineb Saksamaalt. Suguvõsa Balti ja Venemaa liini esiisa oli kingseppmeister Wilhelm Ludwig Christian Dieckhoff (1765–1851), kes asus 19. saj algul perega Tallinnasse elama.
W. L. C. Dieckhoffi poeg Friedrich Heinrich Conrad (Wilhelm) Dieckhoff (13.08.1794 Hannover – 27.02.1839). I A: Caroline Charlotte Segebarth; II A: Maria Elisabeth Sutthoff. Pastor, kooliõpetaja. Õppis 1809–1814 Tallinna kubermangugümnaasiumis (vt *Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium), 1814–1817 *Tartu Keiserliku Ülikooli usuteaduskonnas. Koduõpetaja Liivimaal, 1820–1826 Narva Jaani kiriku ülempastor. Pärast seda koolijuhataja, 1835. a-st viinakontrolör. Illuka ja Sompa mõisa omanik. Narva klubi Harmonie liige.
W. L. C. Dieckhoffi poeg Heinrich Karl Wilhelm Dieckhoff (25.01.1803 Bodenwerder – 24.08.1862 Moskva). A. Wilhelmine Strahlborn. Vaimulik. Õppis Tallinna kubermangugümnaasiumis (vt *Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium) ja 1822–1825 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis teoloogiat. Töötas koduõpetajana, 1829–1843 vaimulik Poltaavas, 1843. a immatrikuleeriti Poltaava aadlimatriklisse. 1843. a-st Moskva Peeter-Pauli kiriku ülempastor, 1853. a-st Moskva konsistooriumi assessor, 1858. a-st konsistooriumi kindralsuperintendent ja viitsepresident.
H. K. W. Dieckhoffi poeg Heinrich (von) Dieckhoff (16.11.1833 Poltaava – 28.11.1911). A: Clara Cornelia Julie Nicolovius. Õppis Tallinna kubermangugümnaasiumis (vt *Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium) ja 1852–1855 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis teoloogiat, cand. theol. (1857). Religiooniõpetaja Moskva erinevates õppeasutustes. Moskva Peeter-Pauli kiriku ülempastor, Moskva piiskop. Paljude heategevusorganisatsioonide liige.
Eduard Alfred Dieckhoff (15.11.1863 Narva – 13.02.1933 Narva). A: Helene/Elena Jefimov. Õppis Tallinna kubermangugümnaasiumis (vt *Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium), 1883–1889 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis õigusteadust. 1890–1917 Narva linnasekretär, 1918. a linnapea. 1918. a läks Saksamaale, 1920–1921 sõjavangide laagri tõlk, pöördus 1921. a Narva tagasi, alates 1922. a-st linnaarhivaar.

Materjal

Perekond Dieckhoffi, Sutthoffi, Strahlborni ja Königsfelsi kirjavahetus (1820–1846), sh Eduard Dieckhoffi joonistused; perekond Dieckhoffi kroonika ja genealoogiline tabel; trükised perekonnaliikmete elu ja tegevuse kohta (1851–1929); Eduard Dieckhoffi päevikud (1919), raamat „Lühikesed andmed Narva linna ajaloost“ (1925) ja ettekanne „Narva, ein baltisches Städtebild in seiner historischen Entwicklung und während der Zeit der deutschen Okkupation“ (1920, 3 eksemplaris); kinnistusakt Martha Magdalena Sutthoffile; Robert Sutthoffi akvarellportree; H. Dieckhoffi portreed (2 litot), H. Dieckhoffi hauamonumendi foto.

Seonduv aines

EAA 3180 — *Narva linna muuseum ja arhiiv, 22 s, 1686–1940.
EAA 3249 — *Perekond Sutthoff, 91 s, 1699–1903.
EAA 3281 — *Perekond Königsfels, 10 s, 1765–1831.
EAA 402-2-4406. Eduard Dieckhoffi isiklik toimik, 1886.
EAA 402-2-4409. Heinrich Karl Wilhelm Dieckhoffi isiklik toimik, 1828.
EAA 402-2-4410, 4411. Heinrich Dieckhoffi isiklikud toimikud, 1852–1855.
EAA 1646-3-9592. Martha Magdalena Sutthoffi palvekiri.
EAA 1646-3-10413. Friedrich Dieckhoffi palvekiri.
EAA 1646-3-10631. Akte in Erbschaftsangelegenheiten des Pastors Friedrich Dieckhoff, 1839–1859.
EAA 1646-3-11128. Akte in Schuldforderungssachen der Erben des Pastors Friedrich Dieckhoff wider den Beisassen Michaila Kirpitschnikow, 1843–1847.
EAA 1646-3-11160. Akte in Mietzinsforderungssachen der Erben des Pastors Friedrich Dieckhoff wider den Kaufmann Alexander Kadetow, 1843–1853.

Kirjandus

Liivi Aarma. Põhja-Eesti kogudused ja vaimulikkond 1525–1885. 2. raamat, Põhja-Eesti vaimulike lühielulood 1525–1885. Tallinn 2007, lk 53 (Heinrich Friedrich Dieckhoff).
Album Academicum 1802–1889, nr 965 (Heinrich Friedrich Konrad Dieckhoff), nr 1709 (Karl Heinrich Wilhelm Dieckhoff), nr 5802 (Heinrich Dieckhoff), nr 11879 (Eduard Alfred Dieckhoff).
Album Estonorum, nr 51 (Heinrich Karl Wilhelm Dieckhoff), nr 480 (Heinrich Dieckhoff), nr 905 (Eduard Dieckhoff).
Erik Amburger. Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937: ein biographisches Lexikon. Lüneburg: Institut Nordostdeutsches Kulturwerk; Erlangen: Martin-Luther-Verlag, 1998, lk 293–294.
DbBL, lk 167.
Paul Dieckhoff. Aus dem Leben des weil. Moskauer Generalsuperintendenten Heinrich Dieckhoff. — Deutsche Monatschrift für Russland 1914, lk 645–656.
Dirk-Gerd Erpenbeck. Die Familien Dieckhoff im Baltikum und in Russland. — Ostdeutsche Familienkunde 1996, nr 14, lk 225–256.
Schüler-Verzeichnis, nr 71 (Heinrich Friedrich Wilhelm Dieckhoff), nr 199 (Heinrich Carl Wilhelm Dieckhoff), nr 1307 (Heinrich Dieckhoff), nr 2796 (Alfred Eduard Dieckhoff).