Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eduard Julius Alexander von Dellingshausen, Eestimaa rüütelkonna peamees - EAA.1432
Эдуард Юлиус Александер фон Деллингсгаузен

Ajalugu

Poliitik, *Eestimaa rüütelkonna peamees (19.03.1863 Tallinn − 09.07.1939 Potsdam). A: paruness Alexandrine Pauline Scharlotte von Dellingshausen.
Õppis 1876−1880 Tallinna toomkoolis ja 1880−1884 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis füüsikat. 1885−1886 täiendas end Berliinis ja Münchenis. Breslau ülikooli õigusteaduste audoktor. 1887. a-st majandas *Aaspere mõisa, alates 1895. a-st *Aaspere ja Sauste mõisa omanik. 1899. a-st Virumaa kreisisaadik, 1902−1918 *Eestimaa rüütelkonna peamees, 1907−1912 Venemaa riiginõukogu liige. Oli 1918. a Saksa okupatsiooni ajal üks Balti hertsogiriigi loomise initsiaatoreid. 1918. a detsembris lahkus Saksamaale.
Tegutses mitmes omavalitsusametis, mitme seltsi auliige.

Materjal

Liikmekaardid, autasude tunnistused, välispass jt isiklikud dokumendid (1886−1915); kirjavahetus sugulaste ja tuttavatega (1898−1918); perekonnaühenduse tegevusaruanne (1905−1915); käsikirjad Eestimaa talurahvaseaduste, talupoegade ja põllumajanduse olukorra jm kohta (1886−1928); vara- ja pärandidokumendid, sh väljavõtted *AS Paberivabrik Koil bilansist (1910−1917); Tohisoo, Loobu ja Vatku mõisa majapidamisdokumendid (1762−1918) ja Tohisoo mõisa vakuraamat (1766); Käsmu metsa- ja kordonitööde aruanded (1914).
Materjalid teenistuse kohta: *Eestimaa rüütelkonna maapäevade otsused, aruanded, programmid, eelarved (1863−1914); toimikud jt dokumendid mõisnike põllumajandusorganisatsioonide (1910−1913), maksusüsteemi (1873−1917), toitluskriisi ja tööjõupuuduse (1914−1915), kooliõpetuse, tervishoiu ja veterinaaria olukorra (1904−1918) kohta; Eestimaa Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu Täitevkomitee korraldus rendimaksude lõpetamise kohta (1917); toimik 16 pastori maalt väljasaatmise kohta (1915); Tallinna laevastikukomitee ringkirjad, Tallinna Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu protokoll ja liinilaeva Petropavlovsk meeskonna üldkoosoleku protokoll Tsentrobalti toetamise kohta; Balti laevastiku laevade nimekirjad (1918).

Seonduv aines

EAA 1310 — *Aaspere mõis, 28 s, 1747−1918.
EAA 1730 — *Pidula mõis, 182 s, 1543−1914.
EAA 402-2-4254. Eduard Julius Alexander von Dellingshauseni isiklik toimik, 1880.
EAA 854-3-146. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid, 1876.
EAA 854-3-461. Akte betreffend die adelige Familie Dellingshausen, 1830−1916.
EAA 1674-2-52. Kogutud genealoogilised materjalid (Dellingshausen).
EAA 1850-1-396....398. Perekonnaliikmete fotod.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 11011.
Album Estonorum, nr 858.
DbBL, lk 162.
Eduard von Dellingshausen. Kodumaa teenistuses. Eestimaa Rüütelkonna peamehe mälestused. Tallinn 1994.
EBL, lk 71–72.
EBL TK, lk 45.