Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Dehn - EAA.1457
Familie von Dehn
Дены

Ajalugu

Rostockist pärit suguvõsa. 17. saj asus üks selle liige, Arnold Dehn elama Tallinna. 1762. a said Vene ja 1788. a Saksa-Rooma riigiaadli seisuse. 1809. a ja 1878. a kanti Eestimaa ja 1860. a Liivimaa aadlimatriklisse.
Arnold Dehn (?–1657). A. Dehni poeg Heinrich Dehn (?–1684). A: Anna Sophia Wachtel. Tallinna kodanik ja kaupmees, suurgildi liige.
H. Dehni poeg Arnold (II) Dehn (30.09.1671 Tallinn – 21.09.1723 Tallinn). I A: Anna Elisabeth von Rohsen; II A: Anna von Glehn; III A: Gertrude Catharina Meyer.
H. Dehni poeg Johann Heinrich Dehn (24.12.1677 Tallinn – 15.12.1722 Tallinn). A: Anna Margarteha Haßberg.
A. (II) Dehni poeg Carl Johann Dehn (03.12.1708 Tallinn – 1777). A: Hedwig Dorothea Eßmann.
A. (II) Dehni poeg Arnold (III) von Dehn (16.04.1712 Tallinn – 26.08.1798 Tallinn). A: Charlotte Clayhills.
A. (II) Dehni poeg Elias von Dehn (27.05.1719 Tallinn – maetud 27.07.1759 Tallinn). A: Anna Christina von zur Mühlen.
A. (II) Dehni poeg Joachim von Dehn (30.01.1722–12.02.1796). I A: Gerdruta Helena Sophia Clayhills; II A: Maria Haecks.
Joachim von Dehni poeg Joachim von Dehn jr. (10.12.1767–01.06.1816). A: Ulrike Jencken. Õppis Göttingeni ülikoolis õigusteadust, dr. iur. (1788). *Veltsi mõisa omanik, 1809. a immatrikuleeriti Eestimaa aadlimatriklisse.
J. von Dehn jr.-i poeg August Johann von Dehn (10.01.1801 Tallinn – 02.01.1879 Veltsi). A: Natalie von Lesedow. Perekonna Veltsi liini rajaja, *Veltsi mõisa omanik. Õppis 1820–1821 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis õigusteadust.
A. J. von Dehni poeg Aleksander von Dehn (20.09.1835 Veltsi – 02.02.1894 Veltsi). A: Olga Julie von Rosenbach.
Al. von Dehni poeg Nikolai von Dehn (05.08.1868 Pihkva – ?). A: paruness Ottilie Charlotte von Toll.
J. von Dehn jr.-i poeg Georg Gotthard von Dehn (14.05.1812 Veltsi – 12.05.1856 Tartu). A: Marie von Rauch. Kiikla ja Emumäe mõisa omanik.
G. G. von Dehni poeg Otto Trofim von Dehn (26.09.1849 Emumäe – 16.02.1899 Peterburi). A: Elisabeth Ulrike von Dehn. Jurist, riiginõunik, *Karitsa mõisa omanik.
G. G. von Dehni poeg Heinrich von Dehn (01.09.1851 – 17.03.1919 Tallinn). A: Sophie Lida Magda von Kotzebue. Kiikla mõisa omanik, õppis Tartu ja Karlsruhe ülikoolis matemaatikat, Peterburi piiritusevabriku Bollmann & Co. omanik.
J. von Dehn jr.-i poeg Karl Heinrich von Dehn (25.07.1816 Veltsi – 21.04.1878 Riia). A: Rosalie Henriette von Rauch. Sõjaväelane. *Koonu mõisa omanik.
K. H. von Dehni poeg Nikolai Heinrich Joachim von Dehn (10.06.1854 Peterburi – 23.10.1902 Peterburi). I A: Martha Johanna Konstanze von Harpe; II A: Helene Karoline Anna Guzkowski.
N. H. J. von Dehni poeg Heinrich (Heinz) Rudolf Andreas von Dehn (04.06.1885 Koonu – ?). A: Beate von Grünewaldt. Sõjaväelane.
E. von Dehni poeg Eberhard von Dehn (24.03.1753 Tallinn – 17.10.1828 Tallinn). A: Catharina Elisabeth Sprint. 1789. a sai Vene riigiaadli tiitli.
Eberhard von Dehni poeg Thomas Adolf von Dehn (21.12.1796 Tallinn – 02.12.1825 Viljandi). A: Emilie Baranius.
Th. A. von Dehni poeg August von Dehn (14.10.1823 Viljandi – 28.10.1889 Lõhavere). A: Marie Johann Auguste Schneider. Jurist, Halliste kihelkonnakohtunik, Viljandi maakohtu ning Tartu kreisi- ja maakohtu sekretär, Liivimaa rüütelkonna justiitskomisjoni liige, Tartu-Võru kreisikohtunik. Õppis 1841–1845 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis õigusteadust. *Õpetatud Eesti Seltsi liige, ajalehe Das Inland kaastööline. 1860. a kanti Liivimaa aadlimatriklisse.
August von Dehni poeg Arthur Hugo August von Dehn (23.10.1856 Suure-Kõpu – 06.08.1902 Jäska). A: Elisbeth Karoline Emilie von zur Mühlen. Õppis Tartu kubermangugümnaasiumis (vt *Tartu keiser Aleksander I gümnaasium) ja 1877–1879 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis majandust; erinevate mõisate rentnik ja valitseja.
August von Dehni poeg Conrad Axel Ernst von Dehn (15.09.1860 Suure-Kõpu – 24.09.1927 Riia). A: Therese Dorothea Pauline Wegener. Õppis Tartu kubermangugümnaasiumis (vt *Tartu keiser Aleksander I gümnaasium), Viljandi maagümnaasiumis ja 1882–1886 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis ajalugu. Koduõpetaja, aktsiisivalitsuse kontrolör Tartus, Peterburi konsistooriumi kassiir ja püha Anna kooli sekretär, Liivimaa konsistooriumi assessor. Alates 1920. a-st tegutses Liivimaa Üldkasuliku Ühingu genealoogiaosakonnas.
August von Dehni poeg Ervin Karl Reinhold von Dehn (23.04.1862 Tartu – 17.02.1949 Jena). A: Bertha Constanze Alide Speer. Vaimulik. Õppis Tartu erapoeglasteasutuses (vt *Tartu saksa eragümnaasium), 1879–1881 Tartu kubermangugümnaasiumis (vt *Tartu keiser Aleksander I gümnaasium) ja 1882–1888 *Tartu Keiserlikus Ülikoolis teoloogiat. 1889. a ordineeriti, 1889–1934 *EELK Halliste koguduse pastor. 1891. a kõrvaldati kaheks kuuks pastoriametist, sest viis läbi kiriklikke talitusi rekonvertiitidele. 1934. a emeriteerus. 1939. a lahkus Saksamaale.
E. K. R. von Dehni poeg Ervin Axel Martin von Dehn (10/23.11.1903 Halliste – 16.11.1978 Forchheim). A: Bella Erika Gabriel. Õppis A. Walteri Tartu saksa eragümnaasiumis (vt *Tartu saksa eragümnaasium) ja 1923–1929 Tartu ülikoolis majandust. 1925–1935 aktsiaseltsi Tartu Pank ametnik (vt *Aktsiaselts Tartu Pank); 1935–1939 aktsiaseltsi Eesti Paber pearaamatupidaja ja personaliülem. 1939. a läks Saksamaale.

Materjal

August von Dehn: sünnitunnistus ja ülikoolidiplom (1841–1849); kihelkonnakohtuniku ameti üleandmise akt ja kulude-tulude raamat (1859–1861); kirjavahetus advokaadi tegevusest loobumise ja kreisikohtuniku pensioni määramise asjus (1886–1887); väärtpaberite, deebitoride ja protsessiarvete raamatud (1841–1887); seaduste ja määruste projektid ja resolutsioonid (1848–1884); klientide kohtu- ja protsessitoimikud (1846–1886), sh erinevate mõisate omandi- ja pärimisõigust tõendavate ning majandusdokumentide koopiad (1797–1845).
Arthur Hugo August von Dehn: Kurista mõisa Iisaku maakoha rendileping (1883).
Conrad Axel Ernst von Dehn: perekond Dehni genealoogilised tabelid (1913); perekonnanõukogu aastakoosolekute protokollid ja 1866. a asutatud perekonna sihtasutuse finantsaruanded (1867–1906).
Ervin Karl Reinhold von Dehn: genealoogiaalane kirjavahetus (1885–1913), suguvõsa genealoogiline tabel (1938) ja perekonna ajalugu (1927); Liivimaa õuekohtu kirjad, aruanded ja ülevaated rendile antud Kähri riigimõisa kohta (1868–1869); Liivimaa maakoolide tegevusaruanded (1875–1876); Eesti rahvalaulude üleskirjutused (1880); luulekatkendid, kirjanduslikud ja rahvameditsiini alased märkmed (1880–1890); kassa- ja arveraamatud (1889–1912); fotod (1890–1904); vaimuliku sisuga trükised (1882–1911); väljalõiked Saksamaa ajalehtedest (1930–1937).
Georg Gotthard von Dehn: Kiikla mõisa omandiõiguslikud dokumendid, piirilepingud ja tõend mõisa reduktsioonist vabastamise kohta (1540–1900).
Heinrich von Dehn: Maria von Dehni pärandi jagamise leping (1900); Kiikla mõisa talupoegade rendilepingud (1891).
Otto Trofim von Dehn: klientide kohtu- ja protsessitoimikud (1889–1896).

Seonduv aines

EAA 1316 — *Koonu mõis, 25 s, 1663–1928.
EAA 1331 — *Veltsi mõis, 92 s, 1672–1930.
EAA 1692 — *Karitsa mõis, 14 s, 1833–1921.
EAA 402-2-4218. Arthur Hugo August von Dehni isiklik toimik, 1876.
EAA 402-2- 4220. August von Dehni isiklik toimik, 1841.
EAA 402-2-4226. Erwin von Dehni isiklik toimik, 1882.
EAA 402-2-4235, 4236. Konrad Alex Ernst von Dehni isiklikud toimikud, 1882, 1883.
EAA 854-3-460. Akte betreffend die adelige Familie Dehn, 1863–1917.
EAA 1674-2-50, 51. Kogutud genealoogilised materjalid (Dehn).
EAA 2100-1-1346. Erwin Axel Martin von Dehni isiklik toimik, 1923–1929.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 1504 (August Johann von Dehn), nr 4212 (August von Dehn), nr 10063 (Arthur Hugo August von Dehn), nr 11547 (Conrad Axel Ernst von Dehn).
Album Academicum 1889–1918, I, nr 11445 (Erwin Karl Reinhold von Dehn).
Album Academicum 1918–1944, II, nr 4876 (Erwin Axel Martin von Dehn).
Album Livonorum, nr 305 (August von Dehn), nr 803 (Arthur Hugo von Dehn), nr 936 (Conrad Axel von Dehn), nr 1388 (Erwin Axel Martin von Dehn).
Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Ehstland und Kurland. Bd. 1, A–F. Bearbeitet von Johann Friedrich von Recke und Karl Eduard Napiersky Mitau: Steffenhagen, 1827, lk 411 (Joachim von Dehn jr.).
DbBL, lk 160–161.
August von Dehn. Beiträge zur Geschichte der Familie von Dehn. Dorpat 1868.
Evangelischen Prediger Livlands, lk 204.
GH Estland III, lk 67–80.
GH Livland I, lk 352–359.
Lexikon deutschbaltischer Theologen seit 1920. Bearbeitet von Wilhelm Neander. Hannover-Döhren: Hirschheydt, 1967, lk 32 (Erwin Karl Reinhold Dehn).
Schüler-Album, nr 3563 (Conrad Axel Ernst von Dehn), nr 4292 (Erwin Carl Reinhold von Dehn).