Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Karl Gottfried Konstantin Dehio, professor - EAA.1435
Карл Готфрид Константин Дегио

Ajalugu

Baltisaksa terapeut, klinitsist, meditsiinidoktor (27.05.1851 Tallinn – 26.02.1927 Tartu). I A: Käthe Meyer-Waldeck; II A: Elsbeth Treffner; III A: Liddy Grünhoff (snd Beckmann).
Lõpetas 1869. a Tallinna kubermangugümnaasiumi (vt *Tallinna keiser Nikolai I gümnaasium), õppis 1870–1876 *Tartu Keiserliku Ülikooli arstiteaduskonnas, dr. med. (1877). 1878. a jätkas õpinguid Viinis. 1876. a osales arstina Serbia-Türgi sõjas ja 1877. a Bulgaarias Vene-Türgi sõjas; 1879–1883 töötas arstina Peterburis. 1883–1886 Tartu ülikooli dotsent, 1886. a valiti ülikooli polikliiniku erakorraliseks ning 1888. a eripatoloogia ja kliiniku korraliseks professoriks. Juhatas 1903. a-ni Tartu ülikooli hospitaalsisehaiguste kliinikut, 1888–1898 ja 1903–1917 teaduskonna sisehaiguste kliinikut (polikliinikut). 1918. a Tartu ülikooli rektor. Eesti Vabariigi ajal tegutses eraarstina.
Üks *Liivimaa Pidalitõve Vastu Võitlemise Seltsi ja Muuli leprosooriumi asutajatest; *Eesti Loodusuurijate Seltsi president (1899–1901); *Eesti Kirjanduse Ühingu ja *Õpetatud Eesti Seltsi liige. Uuris sisehaigusi, leeprat ja malaariat, 67 pikemat teadustööd.

Materjal

Isiklikud ja teenistusalased dokumendid (1870–1926); päevik (1863–1865); reisimärkmed (1888); arstiteaduslikud ettekanded (1912, 1918–1925); dr E. Pallopi katsed leeprahaiguste ravimisel Tarvastu leprosooriumis; kirjavahetus sugulaste ja kolleegidega (1883–1923); filosoofilised aforismid (1892–1898); Saksa kultuuromavalitsuse eelarve koos lisadega (1925–1926); joonised Liivimaa linnuste vaadetega (1874–1902); perekonnaliikmete, õpilaste ja tuttavate fotod (1883–1939); küsitlusleht ja K. Dehio mälestused 1918. a sündmuste kohta; A. Dehio artikli „Der „Stahlhelm“ in Koblenz“ käsikiri.

Seonduv aines

EAA 628 — *Pidalitõve Vastu Võitlemise Selts, 30 s, 1890–1926.
EAA 402-2-4206. Karl Gottfried Konstantin Dehio isiklik toimik, 1870.
EAA 402-3-570, 571. Karl Gottfried Dehio isiklikud toimikud, 1883–1927.
EAA 854-3-459. Akte betreffend die adelige Familie Dehio, 1902.

Kirjandus

Album Rectorum Universitatis Tartuensis 1632–1997. Koostanud Sirje Tamul. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997.
Isidor Brennsohn. Die Aerzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart: ein biographisches Lexikon nebst einer historischen Einleitung über das Medizinalwesen Livlands. Riga: E. Bruhns, 1905, lk 134–135.
DbBL, lk 159–160.
EBL, lk 70.
ETBL I, lk 195.
Kuno Kõrge. Karl Dehio (1851–1927). — Eesti arstiteaduse ajaloost. Koostanud Viktor Kalnin. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1996, lk 129–133.
Lembit Lepp. Tartu Ülikooli rektorid 1632–1710, 1802–1892, 1892–1918 = Rectores Universitatis Tartuensis. Tartu 1986?.
Левицкий II, lk 178–185.