Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vladimir Dedunik, arhitekt - EAA.2076
Владимир Дедуник

Ajalugu

Insener-arhitekt ja maamõõtja Liivimaal.
Sündis 01.05.1875 vaimuliku perekonnas. Lõpetas 1896. a Kurski maamõõtjate kooli ja 1902. a Peterburi Ehitusinseneride Instituudi, 1902–1904 õppis Peterburi Arheoloogiainstituudis.
1903. a määrati siseministeeriumi teenistusse; alates 1904. a-st Liivimaa kubermanguvalitsuse ehitusvalitsuse nooreminsener ja 1905. a-st samas nooremarhitekt. 1917. a lahkus ametist. Peterburi arhitektide ühingu korrespondentliige ja Peterburi Arheoloogiainstituudi liige.

Materjal

Peterburi Arheoloogiainstituudi lõputunnistus jt isiklikud dokumendid (1904); Holmi Õigeusu Püha-Jumalaema Vennaskonna III järgu märgi tunnistus (1914); üliõpilastööd, projektid, plaanid, eskiisid ja joonised (1898–1902); arvestused projektide juurde (1896–1902); Riia linna, Riia ja Valga maakonna ehitiste projektid ja eskiisid (1904–1914); ajutise tsirkusehoone projekt ja Tartu-Võru rahukogu hoone plaanid Tartus (1911).
Perekonnaliikmete ja ehitiste fotod; ehitusinseneride instituudi lõpetajate album (1902).

Seonduv aines

EAA 298-1-456. Личное дело инженера В. А. Дедуника, 1904.

Kirjandus

Зодчий: архитектурный и художественно-технический журнал С.-Петербургского Общества архитекторов 1902, lk 391.
Зодчий 1904, lk 307.
Список членов Петроградского общества архитекторов. Петроград 1915.