Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Buxhöwden - EAA.1416
Familie von Buxhöwden
Буксгевдены

Ajalugu

Teised nimekujud: Buxhövden, Buxhoeweden.
Baltimaade mõisnikud, riigitegelased, sõjaväelased.
Saksamaalt pärit perekond, Liivimaal alates 13. sajandist. 1741. a immatrikuleeriti *Saaremaa, 1745. a *Eestimaa ja 1747. a Liivimaa rüütelkonda.
Otto Friedrich von Buxhoeveden (09.12.1703 Seljaküla – 31.12.1754 Võlla mõis). I A: Hedwig Beata von Weymarn; II A: Helena Charlotta von Weymarn. Paadla, Võlla, Vennarti, Seljaküla, Orkse ja Kumna mõisa omanik; maakohtu assessor.
Paadla liin
O. Fr. von Buxhoevedeni poeg Heinrich Otto von Buxhoeveden (1741 Paadla – 21.03.1775 Paadla). A: Hedwig Elisabeth von Weymarn.
H. O. von Buxhoevedeni poeg Otto Magnus von Buxhoeveden (13.08.1770 Paadla – 14.06.1830 Paadla). A: Johanna (Jeanette) Cristine von Reutern. Kahurväe staabikapten, Saaremaa maanõunik ja maamarssal, konsistooriumi direktor. Oriküla, Paadla ja Vennarti mõisa omanik.
Paadla-Vennarti liin
H. O. von Buxhoevedeni poeg Karl Friedrich von Buxhoeveden (04.02.1772 Paadla – 04.08.1832 Rootsiküla). A: Charlotte Amalie von der Osten-Sacken. Rootsiküla ja Kõljala mõisa omanik.
K. Fr. von Buxhoevedeni poeg Karl Friedrich Christoph von Buxhoeveden (24.08.1800 Kuressaare – 13.05.1866 Kõljala). A: Emma von Rubusch. Alates 1861. a-st parun. Kaardiväe rittmeister, õuenõunik. Kõljala, Sääre, *Pajumõisa ja Tagamõisa mõisa omanik.
K. Fr. C. von Buxhoevedeni poeg Karl Otto Heinrich Konstantin von Buxhoeveden (26.03.1827 Saare – 18.08.1876 Nižni-Novgorod). A: Charlotte Juliane Adelheid von Buhrmeister. Kõljala mõisa omanik, riiginõunik, Saaremaa aurulaevaseltsi Osilia asutaja (vt *Aurulaevaselts Osilia).
K. O. H. K. von Buxhoevedeni poeg Ottomar Friedrich Axel Jakob von Buxhoeveden (24.07.1861 Saraatov – ?). Saare mõisa rentnik (kuni 1926. a-ni).
K. O. H. K. von Buxhoevedeni poeg Konstantin Friedrich Wilhelm von Buxhoeveden (16.10.1865 Saraatov – 27.06.1922 Kiel). A: Angelique Amelie Marguerite von Zoeckel. Kõljala mõisa omanik.
K. Fr. C. von Buxhoevedeni poeg Karl Otto Gustav Albert von Buxhoeveden (06.01.1833 Saare – 06.03.1917 Kargi). A: Ida Julie Natalie von Ekesparre. Kargi mõisa omanik, kapten.
K. O. G. A. von Buxhövdeni poeg Hellmut Friedrich Reinhold Adolf Oskar von Buxhoeveden (27.01.1871 Kargi – ?). Õppis 1892. a *Tartu Keiserlikus Ülikoolis agronoomiat ja 1892–1896 keemiat. Kargi mõisa omanik.
K. O. G. A. von Buxhoevedeni poeg Alfred Konstantin Oskar Theodor von Buxhoeveden (14.07.1872 Kargi – ?). A: paruness Luise Amalie von Toll. Eesti Vabariigi kaubandusministeeriumi osakonnajuhataja.
K. O. G. A. von Buxhoevedeni poeg Karl Edgar Hermann von Buxhoeveden (05.12.1874 Kargi – 28.02.1917 Peterburi). A: Julie Amalie Marie von Sengbusch. Revident.
K. E. H. von Buxhoevedeni poeg Oskar Heinrich Reinhold von Buxhoeveden (29.08.1908 Peterburi – 12.09.1991 Hamburg). 1927–1932 ja 1937 õppis Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas ajalugu.
K. O. G. A. von Buxhoevedeni poeg Albrecht Ernst Oskar Reinhold von Buxhoeveden (25.06.1876 Kargi – ?). A: Luise Charlotte Magda von Sengbusch. Tõlluste mõisa rentnik, Rootsi viitsekonsul Kuressaares.
K. O. G. A. von Buxhoevedeni poeg Arnold Bruno Eugen von Buxhoeveden (27.02.1882 Kargi – ?). Taluperemees.
K. O. G. A. von Buxhoevedeni poeg Dietrich Friedrich Guido Reinhold von Buxhoeveden (16.07.1883 Kargi – ?). A: Gisela Siré. Keemik ja Eesti sõjakooli lektor.
K. Fr. C. von Buxhoevedeni poeg Otto Friedrich Adolf von Buxhoeveden (20.11.1840 Kuressaare – 22.04.1917 Tallinn). A: paruness Anna (Annette) Juliane von Toll. Sääre mõisa omanik, õuenõunik.
K. Fr. von Buxhoevedeni poeg Ottomar Matthias Gustav von Buxhoeveden (26.04.1801 Muhu Suuremõisa – 21.04.1861 Kuressaare). A: Helene (Nelly) Marie von Freytag-Loringhoven. Paadla, Vennarti ja Lauka mõisa omanik.
O. M. G. von Buxhoevedeni tütar Wilhelmine (Minna) Johanna Amalie von Freytag-Loringhoven (06.02.1831 Paadla – 1900 Ficht); poeg Karl Otto von Buxhoeveden (06.06.1832 Paadla – 18.03.1874 Kuressaare); poeg Eugen von Buxhoeveden (22.10.1834 Paadla – 10.03.1853 Kaukaasia); tütar Mathilde Luise von Buxhoeveden (25.04.1836 Paadla – 22.02.1902); poeg Ernst Kazimir von Buxhoeveden (15.05.1837 Paadla – 12.02.1884 Kuressaare), jurist.
Koluvere liin
O. Fr. von Buxhoevedeni poeg Friedrich Wilhelm von Buxhoeveden (04.09.1750 Muhu – 23.08.1811 Koluvere). A: Natalia Aleksejeva. 1795. a-st krahv, Koluvere lossi omanik; kindralleitnant.
O. Fr. von Buxhoevedeni poeg Matthias Christoph von Buxhoeveden (27.10.1754 Võlla – 29.04.1814 Kuressaare). A: Luise Katharina Wilhelmina von Ekesparre. Võlla, Pädaste, Kuivastu, Kellamäe, Randvere, Sääre ja Mullutu mõisa omanik, riiginõunik, Saaremaa maanõunik ja *Saaremaa majandusvalitsuse direktor.
M. C. von Buxhoevedeni poeg Alexander Magnus von Buxhoeveden (05.05.1782 Sääre – 07.03.1858 Kuressaare). A: Ottilia Johanna Charlotte von Ekesparre. Pädaste ja Roobaka mõisa omanik, Saaremaa maanõunik.
Kuivastu-Muratsi liin
M. C. von Buxhoevedeni poeg Peter Wilhelm von Buxhoeveden (12.03.1787 Võlla – 14.06.1841 Kuivastu). A: Juliane Luise Amalie von Rummel. Õppis 1804–1808 *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas. 1818–1841 Saaremaa maamarssal. Kuivastu, Roobaka ja Koigi mõisa omanik.
P. W. von Buxhoevedeni pojapoeg Peter Wilhelm Gustav von Buxhoeveden (13.09.1846 Kuressaare – 11.11.1900 Vitebski kubermang). A: Nadežda Šmjakova. Aktsiisiametnik, ajalehereporter ja kirjanik Moskvas.
P. W. von Buxhoevedeni pojapoeg Alexander Peter Eduard von Buxhoeveden (21.04.1856 Kuressaare – 16.02.1919 Kuivastu). A: Charlotte Mathilde Sophie von Siemens. Õukonna jäägermeister, riiginõunik, kammerhärra; Haimre, Kuivastu ja Võlla mõisa omanik.
M. C. von Buxhoevedeni poeg Otto Magnus Balthasar von Buxhoeveden (14.06.1795 Võlla – 19.10.1847 Kuressaare). A: Jeannette Wilhelmine Eleonore von Hoyningen-Huene. Võlla mõisa omanik, kahurväeleitnant.
O. M. B. von Buxhoevedeni poeg Guido Alphons von Buxhoeveden (25.09.1835 Võlla – 23.04.1910 Haapsalu). A: Anna Pears von Wistinghausen. Alates 1861. a-st parun. Lihula ja *Sipa mõisa omanik, Eestimaa kubermangu aktsiisivalitsuse 3. ringkonna inspektor (vt *Eestimaa aktsiisivalitsuse 3. ringkond Haapsalus), kolleegiumiassessor, kammerhärra, Buxhoevedeni perekonnaühenduse asutaja ja president.
O. M. B. von Buxhoevedeni poeg Otto Balthasar von Buxhoeveden (05.12.1839 Kuressaare – 08.06.1907 Peterburi). A: Adelaide Charlotte Katharina Erdmann.
O. B. von Buxhoevedeni poeg parun Arnold Paul Herbert von Buxhoeveden (14.09.1877 Kroonlinn – ?). A: Elisabeth Laura Anna Magdalena (Magda) Seume. Kapten.

Materjal

Suguvõsa genealoogilised materjalid (1605–1926); perekonnaliikmete teenistuskirjad, isiklikud ja ametialased dokumendid ning kogutud genealoogilised materjalid (1745–1920); isiklik ja ametialane kirjavahetus (1827–1939); pärandidokumendid (1830–1901); käsikirjad ja trükised perekonna ja mõisate ajaloo, ajaloo- ja kultuurilooliste sündmuste kohta; raamatunimekirjad; luuletused, kokaraamatud jm (1800–1925); pereliikmete fotod ja portreed (18. saj – 1928); postkaardid (1893–1931).
Sugulasperekondade Freytag-Loringhoveni, Dittmari, Ekesparre ja Osten-Sackeni valdusõiguslikud dokumendid (1809, 1849–1909); kindralmajor Otto von Buhrmeisteri teenistuslehed, tunnistused, ordenidiplomid ja pärandi jagamise dokumendid (1829–1885).
Kargi, Kirna, Kõljala, Kärla, Laugu, Lõve, Muhu-Suuremõisa, Paadla, Parasmetsa, Reopalu, Sääre, *Tagavere, Tiinuse jt mõisate majandus- ja valdusõiguslikud dokumendid; Kõljala mõisa majandusdokumendid (1646–1915); Kärla kihelkonna Paadla, Jaani kihelkonna Kareda, Valjala kihelkonna Lõve ja Jämaja kihelkonna Sääre küla läänikirjad (1527–1612); Kõljala mõisa ja talumaade kaardid ning maaparanduse plaanid (1774–1915).
Koopiad Taani ja Rootsi kuningate 1624.–1696. a privileegidest Saaremaale ja Kuressaare linnale (1904).

Seonduv aines

EAA 1374 — *Pajumõisa mõis, 205 s, 1666–1921.
EAA 402-2-3563. Alexander Peter Eduard von Buxhoevedeni isiklik toimik, 1873.
EAA 402-2-3565. Ernst Kazimir von Buxhoevedeni isiklik toimik, 1857.
EAA 854-3-132, 133. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Buxhoeveden), 1834?, 1849.
EAA 854-3-451. Akte betreffend die adelige Familie Buxhoeveden, 1895–1905.
EAA 1674-2-44. Kogutud genealoogilised materjalid (Buxhoeveden).
EAA 1850-1-70. Genealoogilised tabelid (Buxhoeveden), 1450–1917.
EAA 2100-1-1255. Oskar von Buxhoevedeni isiklik toimik, 1927–1939.

Kirjandus

Perekond Buxhoevedeni kodulehekülg: http://www.buxhoeveden.net/ (21.06.2011).
Album Academicum 1802–1889, nr 172 (Peter von Buxhoeveden).
Album Academicum 1889–1918, I, nr 15141 (Hellmut Friedrich Reinhold Adolf Oskar von Buxhoeveden), nr 15347 (Alfred Konstantin Oskar Theodor von Buxhoeveden).
DbBL, lk 136–138.
GH Estland I, lk 18–38.
GH Ösel, lk 54–84.