Fondiloend

Perekond Bucholtz (Buchholtz) - EAA.1415
Familie Buchholz
Бухгольцы

Ajalugu

Vladimir (Voldemar) Bucholtz (05.05.1840–21.02.1876 Varssavi). A: Hedwig Amalie Adelmann. Õppis 1860–1865 *Tartu Keiserliku Ülikooli arstiteaduskonnas, meditsiinidoktor, arst Varssavis.
V. Bucholzi poeg Feodor Bucholtz (29.10.1872 Varssavi – 30.04.1924 Tartu). A: Klaudia Aleksejeva. Baltisaksa botaanik, mükoloog ja fütopatoloog, loodusteaduste doktor. Lõpetas 1879. a Riias gümnaasiumi; õppis 1891–1895 Moskva ülikoolis loodusteadusi, loodusteaduste doktor (1912). 1897–1919 Riia polütehnikumi ja 1919–1923 Tartu ülikooli professor, 1919–1924 Tartu ülikooli botaanikaaia direktor. Üks Vaika looduskaitseala taastajaid pärast I maailmasõda. 1922. aastal rajas Tartu ülikooli põllumajandusteaduskonna taimehaiguste katsejaama. 1919–1923 *Eesti Loodusuurijate Seltsi asepresident, asutas 1920. a selle looduskaitsesektsiooni. Avaldas uurimusi maa-aluste viljakehadega seente ontogeneesi, tsütoloogia ja süstemaatika kohta, koostas Venemaa seente eksikaatkogu.
F. Bucholtzi lapsed: Vladimir Bucholtz (20.03.1899 Riia – 14.11.1953 Rathenow). Loodusteadlane. Lõpetas 1919. a Riia vene gümnaasiumi, 1919–1925 õppis Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonnas, 1948. a sai Halle ülikoolis doktorikraadi. 1925–1931 töötas Narva saksa avalikus algkoolis ja saksa erakeskkoolis; 1931–1939 Russlandshilfe (misjonitöö organisatsioon Peipsi-äärsete ja Petserimaa venelaste seas) ametnik. 1939. a ümberasumise käigus läks Saksamaale; 1939–1945 Poseni linnavalitsuse ametnik; 1945–1953 Rathenowi linnanõunik ja tõlk, 1948–1949 Rathenowi rahvaülikooli zooloogiadotsent.
Alexander Bucholtz (23.10.1900 Riia – ?). Lõpetas 1919. a Riia vene gümnaasiumi, õppis 1920–1923 Tartu ülikooli õigusteaduskonnas, töötas Ameerika Ühendriikides.
Claudius Bucholtz (13.03.1902 Riia – ?). Arst. Lõpetas 1920. a *Tartu vene õpetajate ühingu gümnaasiumi, 1920–1929 õppis Tartu ülikooli arstiteaduskonnas. Töötas arstina Võrus, Mustlas ja Kohtlas; 1939. a läks ümberasumise käigus Saksamaale.
Boris Bucholtz (1903 Riia – ?). Õppis Riia Aleksandri gümnaasiumis, täiendas ennast Saksamaal Tüüringi tehnikumis.
Fedor Bucholtz (1904 Riia – ?). Õppis Riias S. Dannenbergi erakoolis, Riia linna gümnaasiumis ja vene õpetajate ühingu era-reaalgümnaasiumis.

Materjal

Voldemar Bucholtzi diplomid ja tunnistused, isiklik kirjavahetus (1866–1917).
Feodor Bucholtzi biograafilised dokumendid ja isiklik kirjavahetus (1879–1939); kirjavahetus teadustegevuse kohta (1896–1923); ajaleheväljalõiked ja rakendustrükised, sh Moskva ja Bad Nauheimi plaanid (1891–1912).
Vladimir, Aleksander, Claudius, Boris ja Fedor Bucholtzi koolitunnistused ja isiklikud dokumendid (1911–1934); kirjavahetus perekonnaliikmete ja üliõpilasorganisatsioonidega (1911–1919), sh korporatsiooni Fraternitas Normannia protokollid ja põhikiri, kirjad Vene Üliõpilaste Kristliku Ühingu, Eesti-Saksa Evangeeliumi Luteriusu Ühingu, Saksa Rahvusliku Ühingu tegevuse asjus; trükised (1913–1932), nende hulgas V. Bucholtzi toimetatud ajalehe Всходы 1928. a detsembrikuu number.

Seonduv aines

EAA 402-2-3242, 3253, 3254. Woldemar Buchholtzi isiklikud toimikud, 1860, 1862, 1866.
EAA 2100-1-1248. Alexander Bucholtzi isiklik toimik, 1920–1923.
EAA 2100-1-1249. Claudius Bucholtzi isiklik toimik, 1920–1929, 1939.
EAA 2100-1-1250. Vladimir Bucholtzi isiklik toimik, 1919–1928.
EAA 2100-2-78. Fedor Bucholtzi isiklik toimik, 1919–1935.
ERA 3138-3-1224. Klaudius Bucholtzi isiklik toimik.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 7210 (Woldemar Bucholtz).
Album Academicum 1918–1944, II, nr 195 (Vladimir Bucholtz), nr 769 (Aleksander Bucholtz), nr 1557 (Claudius Bucholtz).
DbBL, lk 116–118.
Eesti arstid 1940–1960, lk 997 (Claudius Bucholtz).
EBL TK, lk 36 (Fedor Bucholtz).
ETBL I, lk 169–170 (Fedor Bucholtz).