Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vsevolod Arnold, tõlk ja kodu-uurija - EAA.5234
Всеволод Арнольд

Ajalugu

Insener, kodu-uurija ning tõlk, Arnoldi ja Knipperi aadlisuguvõsa järeltulija (22.04/05.05.1907 Simbirsk (Uljanovsk) – 1985 Kuibõšev).
Töötas Samaaras (Kuibõšev) Kesk-Volga tööpingitehase patendibüroos. Uuris Knipperi ja Arnoldi perekonna genealoogiat, Samaara ja Simbirski linna ajalugu ning V. I. Lenini perekonna elu Samaaras.

Materjal

Tõlked ja koopiad perekond Arnoldi ja Knipperi perekonnakroonikatest ning fotoalbumitest koos uurimustega suguvõsa ajaloo kohta (1655–1972); RAKA direktori Raimond Aulingu, direktori asetäitja Malle Loidi ning V. N. Arnoldi ja A. P. Knipperi kirjavahetus (1971–1980); koopiad perekond Arnoldi fotoalbumitest (1859–1971); fotode registrid.
Kogutud materjalid: 1797. ja 1895. a Järve mõisa talupoegade rahutusi kajastavate dokumentide venekeelsed tõlked; koopia G. Arnoldi kirjast A. N. Marinile koos tõlkega ja Voroneži ajalehe artikkel S. N. Marinist kui sõjamehest ja luuletajast; (Venemaa) Riikliku Kirjandusmuuseumi peatoimetaja Vladimir Bontš-Brujevitši kiri koos autograafiga (1948); Kuibõševi Kesk-Volga tööpingitehase ajalehe artiklid V. Arnoldi tööalasest ja ühiskondlikust tegevusest.

Seonduv aines

EAA 854-3-81. Arnold aus dem Hause Türpsal, 1876.
EAA 854-3-427. Akte betreffend die adelige Familie Arnold, 1812–1912.
EAA 1674-2-21. Kogutud genealoogilised materjalid ja tabelid perekond Arnoldi kohta.

Kirjandus

GH Estland II, lk 3–7.
Всеволод Арнольд. [Из „Домашней книги“ Якова Книпера]. [Куйбышев 1971]. [Käsikiri Ajalooarhiivis].
Н. В. Арнольд, А. Н. Завальный, Н. П. Фомичева. К 100-летию со дня рождения: Краевед Всеволод Арнольд 1907–2007: список лит. [Текст] / Самар. обл. универс. науч. б-ка, Сектор краевед. библиогр., Самар. регион. обществ. благотвор. фонд „Культур. Наследие“; Самара 2007.