Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Perekond Anrep - EAA.1682
Familie von Anrep
Анрепы

Ajalugu

Baltimaade mõisnikud. Liivimaale jõudis perekond 15. saj lõpul. 1742. a kanti Liivimaa aadlimatriklisse.
Caspar Heinrich von Anrep (1680–17.11.1751 Helme). A: Gerdruta von Dreiling. Rootsi lipnik, Ala ja Aitsra mõisa omanik, pärast abiellumist Lõve mõisa omaniku Caspar von Dreilingi tütrega sai ka Lõve mõisa omanikuks.
C. H. von Anrepi poeg Johann Caspar von Anrep (29.07.1714–07.03.1783 Leebiku). A: Hedwig Margaretha von Wolffenschild. Sõjaväelane, Leebiku, Vanamõisa (Helme khk) ja Ala mõisa omanik.
J. C. von Anrepi poeg Carl Gustav Magnus von Anrep (1753–11.06.1802). A: Dorothea Wilhelmine Bayer von Weissfeld. Leebiku, Ala jt mõisate omanik.
J. C. von Anrepi vend Carl Gustav von Anrep (1720–08.12.1796). I A: Christina Sophia von Igelström; II A: Margaretha Elisabeth von Anrep. Lõve, *Kärstna jt mõisate omanik.
Konrad Ferdinand von Anrep (20.10.1839 Lõve – 17.04.1924 Tartu). A: paruness Fanny Dorothea Catharina von Engelhardt. Vana-Prangli, Rõngu ja Lõve (1877–1895) mõisa omanik. Õppis Viljandis *Gustav Schmidti eragümnaasiumis, 1859–1861 *Tartu Keiserliku Ülikooli õigusteaduskonnas ja 1861–1863 füüsika-matemaatikateaduskonnas kameraalteadusi. Täiendas ennast Berliinis ja Heidelbergis. 1867–1875 kreisikohtunik Tartus, 1892–1902 maanõunik. 1908–1918 elas Rõngus, 1918–1921 Goslaris, Doberanis ja Tartus.
K. F. von Anrepi poeg Rudolf (Rolf) von Anrep (18.06.1865 Tartu – 26.01.1945 Alt-Karbe). A: Elisabeth (Betsy) Marie Luise von Stryk. Lõve mõisa omanik. Pangadirektor. Lahkus 1939. a ümberasumise käigus Saksamaale.
K. F. von Anrepi poeg Max von Anrep (07.02.1870 Tartu – 29.07.1915 Riia). A: paruness Erika von Grotthuss. Õppis 1880–1887 Tartu Friedrich Kollmanni klassikalises eragümnaasiumis (vt *Tartu saksa eragümnaasium); 1887. a *Tartu Keiserliku Ülikooli filosoofiateaduskonnas, 1888. a õigusteaduskonnas ja 1889–1890 majandusteaduskonnas. 1890–1891 sõjaväeteenistuses. 1887. a Omuļi mõisa omanik Valka kreisis, 1905–1912 Võnnu-Valga kreisisaadik, 1911–1914 *Liivimaa Saksa Seltsi esimees, 1895. a ajalehe Düna Zeitung kaastoimetaja.

Materjal

Sünni-, ristimis-, haridus- jm tunnistused (1860–1921); biograafilised dokumendid (1915–1921); perekonnaliikmete mälestused (1855?–1922); loengukonspektid (1840–1897); väljakirjutised (1890?–1920?); noodiraamat (19. saj); isiklik ja ametlik kirjavahetus (1879?–1932); Leebiku ja Vanamõisa mõisa vakuraamatud (1744); Vanamõisa mõisa majandusolukorra kirjeldus (1757); talupoja ostu-müügi toimik (1796); võla-, majapidamis-, arvepidamis- ja pärandidokumendid (1800–1932); Rõngu kihelkonna teede kaart (1864); Pedeli mõisaga ühendatud maade plaanid (1913); Rudolf Tamme palganõude dokumendid (1896–1897); perekond Stryki varaloetelu (1895–1897); Vana-Võidu mõisa raamatukogu nimekiri (1910); Liivimaa Üldkasuliku Ühingu (Riias) protokollid, liikmete nimekirjad ja kirjavahetus (1920–1927); fotod.

Seonduv aines

EAA 1404 — *Kärstna mõis, 31 s, 1764–1921.
EAA 402-2-392, 393. Konrad von Anrepi isiklikud toimikud, 1860, 1863.
EAA 402-2-395, 430. Max von Anrepi isiklikud toimikud, 1887, 1889.
EAA 402-2-428. Konrad Ferdinand von Anrepi isiklik toimik, 1859.
EAA 854-3-79. Immatrikuleeritud aadli sugukonnaregistrid (Anrep), 1834.
EAA 854-1-948. Toimik perekond Anrepi kohta, 1834–1900.
EAA 1674-2-20. Kogutud genealoogilised materjalid ja tabelid (Anrep ja Anrep-Elmpt).
EAA 1674-2-431. Kogutud genealoogilised materjalid perekond Anrepi kohta.
EAA 1850-1-45. Genealoogilised tabelid (Anrep), 1530–1929.
EAA 1850-1-280. Max von Anrepi ja tema abikaasa Erika foto, 1897.
EAA 4918-1-40. Kogutud genealoogilised materjalid (perekond Anton, Anrep, Aorenius).
ERA 63-22-787. Rolf von Anrepile võõrandatud Lõve rüütlimõisa eest tasu määramise toimik, 1930–1934.
ERA 63-22-837. Rolf ja Konrad von Anrepile võõrandatud mõisa eest tasu määramise toimik.

Kirjandus

Album Academicum 1802–1889, nr 7112 (Konrad Ferdinand von Anrep), nr 13347 (Max von Anrep).
Album Livonorum, nr 519 (Konrad von Anrep), nr 1002 (Max von Anrep).
Fanny von Anrep. Briefe einer Livländerin aus den Jahren 1873–1909. Mit Abb. und Personenverzeichnis sowie mehreren Stammbäumen im Anhang. Bearbeitet von Gertrud Westermann. Lüneburg 1990.
DbBL, lk 13–15.
GH Livland I, lk 1–15.
Stammfolge des Geschlechts von Anrep. Hrsg. von Hans Friedrich von Ehrenkrook. Limburg/Lahn 1964.