Fondiloend

Johann Faure erakliinik Tartus - EAA.3462
Privatklinik Dr. med. Johann Faure
Частная лечебница доктора медицины Фауре в Дерптe

Ajalugu

Erakliinik Tartus.
Asutaja Johann Richard Faure (1851–1909). Kliiniku põhikirja kinnitas 30.05.1891 siseminister.
Kliiniku tegevuse üle valvas Liivimaa kubermanguvalitsuse arstiosakond, kuhu tuli Tartu linnaarsti vahendusel esitada tegevusaruanded. Kliinik asus Vallikraavi tn 10.
Kliinikus oli günekoloogia- ja kirurgiaosakond. Pärast Johann Faure surma juhtis kliinikut professor Werner Zoege von Mannteuffel (1857–1926). 1911–1920 oli kliiniku peakirurg *Wolfgang von Reyher (1879–1950).
Kliinik lõpetas tegevuse 1920. a.

Materjal

Haigete registreerimise raamatud (1891–1920) ja nimeregister (1891–1906).

Seonduv aines

EAA 3475– *Karl Rudolf Wolfgang von Reyher, 2 s, 1893–1907.

Seadused

Устав частной лечебницы доктора Ивана Францовича Фауре в г. Дерптe. Дерпт 1891.

Kirjandus

Isidor Brennsohn. Die Aerzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart: ein
biographisches Lexikon nebst einer historischen Einleitung über das Medizinalwesen
Livlands. Riga: E. Bruhns, 1905.
Maido Sikk. Tervishoid. — Tartu ajalugu ja kultuurilugu. Tartu: Ilmamaa, 2005, lk 547.