Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Audaku leprosoorium - EAA.1650
Колония для прокаженных в Аудакy

Ajalugu

Saaremaal Lümanda vallas asunud pidalitõbiste hooldusasutus.
Leprosoorium asutati talurahvaasjade komissari Julius Sanderi initsiatiivil 1903. a. Selle
rajamiseks andsid raha kõik Saaremaa vallad. Kogutud raha eest osteti Audaku vabadiku45
koha maad ja alustati hoonete ehitamist 60 haigele. Leprosooriumit majandas hoolekogu
moodustatud komitee. Hoolekogu eesotsas oli mõni ümbruskonna pastor või preester.
Leprosooriumis oli viis maja, igas 10–15 voodikohta, lisaks kirik ja apteek, kus elas ka leprosooriumi juhataja — velsker. 1904. a võeti vastu esimesed haiged — seni Peipsi-äärses Ninasi leprosooriumis ravil olnud 20 saarlast. Iga vald maksis oma vallast saadetud haige ülalpidamiseks 40 rubla aastas, asutust toetas ka *Liivimaa Talurahvapank.
Pärast Eesti Vabariigi loomist allus asutus esialgu Saaremaa maavalitsusele, siis töö- ja
hoolekandeministeeriumi tervishoiu peavalitsusele.
Audaku leprosoorium suleti 1946. a. Viimased 24 haiget viidi Kuudasse (vt *Tervishoiuministeeriumi Vabariiklik Kuuda Leprosoorium).

Materjal

Leprosooriumi majanduskomitee kirjavahetus vallavalitsuste ja talurahvaasjade komissaridega asunduse majandamise küsimustes (1909–1915); pidalitõbiste asunduse ja nõdrameelsete varjupaiga hoolekogu autasustatud liikmete nimekiri (1913); kassadokumendid
(1905–1915); 1909. a aruanne ja 1910. a eelarve

Seonduv aines

EAA 628 — *Pidalitõve Vastu Võitlemise Selts, 30 s, 1890–1926.
EAA 2450 — *Tervishoiuministeeriumi Vabariiklik Kuuda Leprosoorium, 30 s, 1911–1944.
ERA 2013-1-301, 522, 542, 1054, 1078, 1081, 1104 — Audaku leprosooriumi kirjavahetus ja
aruanded Saare maavalitsuse tervishoiuosakonnale, 1915—1940.
ERA 14-1-612. Audaku pidalitõbiste asutuse 1921. a jaanuarikuu aruanne.

Kirjandus

Leepra Saaremaal 19.–20. sajandil. — Saaremaa 2: Ajalugu, majandus, kultuur. Toimetanud
Kärt Jänes-Kapp, Enn Randma, Malle Soosaar. Tallinn: Koolibri, 2007, lk 997–999.
Anne Sarv. Sada aastat Audaku leprosooriumi asutamisest. — Hippokrates 2003, nr 5 (45),
lk 460–165.