Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vannutatud maamõõtja Ludvig Jakobsenni maamõõdu-kultuurtehniline büroo Tartus - EAA.3781
Землемерное и културно-техническое бюро присяжного землемера Л. Якобсена

Ajalugu

Vannutatud maamõõtja Ludvig Jacobsenni maamõõdu-kultuurtehnilise büroo, asukohaga Tartus Lossi tn 4, tegevuse alguse kohta täpsed andmed puuduvad. Arveraamatute järgi võiks asutamisajaks lugeda 1901. aastat, mil alustati sissekandeid, ning lõppdaatumiks 1940. aastat. Büroo tegeles talumaade ja linnakruntide planimeetrilise mõõdistamise, krundiplaanide koostamise, kinnisvara hindamise ja omavalitsuste nõustamisega planeerimisel (nt Elva linn 1923. a) ja maade mõõtmisel. 1920. a-tel töötas büroos kümmekond maamõõtjat. Tööajatabelitest
ja kirjavahetusest selgub, et suuremate tellimuste täitmiseks palgati maamõõtjaid
lisaks.

Materjal

Fond moodustati 1955. a arhiivifondist *Liivimaa maakultuuri büroo (EAA 2059) eraldatud materjalidest.

Instruktsioonid ja eeskirjad; maamõõdutoimikud, sh kirjavahetus tellimuste täitmise kohta; välitööde päevikud; arvepidamisraamatud; Pärnu, Valga, Viljandi, Võru, Riia, Valmiēra, Pihkva maakonna mõisate ja talude katastriplaanid, linnade krundiplaanid ja maade kirjeldused (20. saj algus – 1930. a-te lõpp). Väiksem hulk maamõõdumaterjale pärineb 19. sajandist (alates 1813. a-st).