Fondiloend

Karl Eduard Söödi trükikoda ja raamatukauplus Tartus - EAA.1839
Типография и книжный магазин К. Э. Сёэта

Ajalugu

1895. a asutas luuletaja Karl Eduard Sööt (1862–1950) Tartus trükikoja. Esialgu asus see aadressil Suurturg 17. Äri laienedes omandas ta sajandivahetusel Promenaadi tänaval ehituskrundi koos vana majaga. 1911. a alustati krundil uue trükikoja ja raamatupoe ehitust.
Trükikojas valmistati eeskätt tellimustöid; kirjastati põhiliselt ilukirjandust, anti välja
üle saja eestikeelse raamatu, sh August Kitzbergi „Libahunt“ (1912) ja O. Lutsu „Kevade II“ (1913). Peamise osa toodangust moodustasid luulekogud ja lasteraamatud. K. E. Söödi trükikoda oli ka 1904. a loodud kirjastuse Noor-Eesti trükikoda. 1914. a müüs Sööt trükikoja Gustav Rohule (Roht).
Eesti NSV kergetööstuse rahvakomissari 22.11.1940 käskkirja alusel ühendati G. Rohu
trükikoda Noor-Eesti trükikojaga.

Materjal

Teated ja kirjavahetus (1909–1911); trükitööde mustandid (1909–1910); tellimislehed (1909–1912); üürileping kivimaja kasutamiseks Suurturg nr 17 (1895); vabrikuinspektori ringkiri (1903, 1904); kindlustusseltside tunnistused ja kviitungid (1895–1912); üleskutsete trükkimise arved (1917).

Seadused

Eesti NSV Teataja 1940, 53, 639.

Kirjandus

Vilve Asmer. Karl Eduard Sööt ja Tartu. — Tartu Linnamuuseumi aastaraamat, VIII. Tartu
2002, lk 35–59.
Tartus trükitud eestikeelne raamat 1851–1940. Raamatunäituse kataloog. Tartu 2000.