Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnu Telefoniühing - EAA.5246
Pernauer Telephonverein
Перновское телефонное общество

Ajalugu

Pärnus ja Pärnumaal telefonivõrgu rajamise, hooldamise, remondi ja personali ülalpidamisega tegelenud ühing.
Ühing alustas tegevust 1900. a. Pärnu linnas alustas telefonivõrk tööd juba 1901. a, telefonivõrgunrajamine maale nõudis aastaid.
19.02.1919 kinnitas Eesti Ajutine Valitsus määruse, mille põhjal võis telefoni- ja telegraafiliine rajada ainult riik ning kõik mõisatele, eraseltsidele ja isikutele kuulunud telegraafi- ja telefoniasutused, -jaamad ja -võrgud kuulutati riigi omandiks.

Materjal

Üldkoosolekute protokollid (1901–1909, 1911–1914), juhatuse koosolekute protokollid (1911–1918), abonentide nimekiri (1914–1915).
Toimikud telefonivõrgu rajamise ja teenindamiskulude kohta Pärnus ja Pärnumaal (1899–1905); tulude-kulude aruanded ja kassadokumendid (1904–1907), telefonitehnik R. Nörmanni kassadokumendid (1902–1904), liikmemaksude tasumise kviitungiraamat (1910), abonentide võlgade arvestusraamat (1913).
Kirjavahetus Pihkva Kommertspanga Pärnu osakonna ja „Waldhofi“ tselluloosivabrikuga arveldusküsimustes (1905–1907, 1909–1910).
Aruanded, nimekirjad ja kirjavahetus Pärnu Postitelegraafi kontoriga ning Riia Posti-telegraafi ringkonna ülemaga telefoniside kohta aruandluse ja maksude küsimuses (1905–1917).
Eelarved, aruanded ja kirjavahetus asutuste, ettevõtete ning isikutega telefonide sisseseadmise, liinide remondi, maksude laekumise, ühingust väljaastumise jm küsimustes (1908–1915),
Reiu mõisa ja karjamaa vahelise telefonivõrgu situatsioonplaan (1900).
Pärnu Telefoniühingu Pärnumaa telefoniside skeemid (1914–1917).

Seonduv aines

EAA 607 — *Tartumaa Telefoniühing, 13 s, 1898–1918.

Seadused

RT 1919, 12, 32.

Kirjandus

Elsa Brück. Eessõna fondi 5246 nimistule. Tartu 1986.