Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Claus Johann Frantzeni kauplus Pärnus - EAA.3570
Handelshaus „Claus Johann Frantzen“ in Pernau
Торговый дом „Клаус Иоган Францен“ в Пярну

Ajalugu

Pärnu kaupmees Claus Johann Frantzen, sama linna kaupmehe Peter Frantzeni (Franssen) poeg, astus 1717. a Pärnu kodanikuks, olles aasta või paar varem üle võtnud oma isa äri. Oli 1731–1741 Pärnu suurgildi oldermann. Abiellus 1722. a kaupmehetütre Elisabeth Bochnsackiga.
C. J. Frantzen suri 25.03.1751, jätmata endast maha poega, kes oleks äri üle võtnud.
Äri kaubakontaktid piirdusid valdavalt Pärnu ja selle lähiümbrusega. Vaid harvadel
juhtudel suheldi Riia, Tallinna, Tartu, Lübecki, Hamburgi või mõne muu linnaga.

Materjal

Arhiiv ei sisalda ainult C. J. Frantzeni äritegevusega seotud materjale. Segi on läinud kaks Frantzenite peret 18. ja 19. sajandist. Viimane on Tallinna päritolu.

Väljaläinud kirjade raamatud e missiivid (1725–1763), mis vaid aastate 1725–1739 osas kuulusid C. J. Frantzenile. Memoriaalide (1722–1787) ja reskontrode (1727–1869) omanik on ebaselgem. Nt 1727.–1732. a reskontro kuulus Johann Georg Diedrichile ja 1779.–1783. a reskontrot pidas Jakob von Rippen. Arveraamat conto pro diverse 1822–1829 kuulus Kempe(de)le (Kempensche Wirtschaftscladde).
Talupoegade võlaraamat (1848–1863); tulude-kulude raamatud (1796–1863); põllumajandussaaduste arveraamat (1804–1805) ning kaupade lao- ja ostu-müügiraamatud (1816–1817); mitme Pärnu kaupmehe arved kaupmees Matthias Günther Mohringile (1729–1740) .
Arvepidamise mustandid (1813–1849); välja läinud kirjade ärakirjade raamat (1811–1812); pearaamat (1817–1821), mis kuulus Peter Hinrich Frantzenile, kes ei olnud C. J. Frantzeni sugulane. 1708–1716 peetud kraamkaupade, tubaka ja soola laoraamat (EAA 3570-1-25), mida 1714. a-st alates pidas C. J. Frantzen, näitab, et kaubamaja oli tegelikult poeke (Bude).

Seonduv aines

EAA 915-1-882. Der Pernausche Kaufmann Claus Johann Frantzen contra den Kasnaschen Arrendator Johann Landenberg in puncto injuriarum atrocissimarum, 1719–1720.
EAA 1000-1-5508. Akte in Sachen des Petersburger Kaufmanns Johann Nagel wider den Ältermann Claus Johann Frantzen wegen Beleidigung, 1745
EAA 1000-1-7370. Akte in Nachlasssachen des Kaufmanns Claus Johann Frantzen, 1751–1754.

Kirjandus

Georg Koch. Das Bürgerbuch und die Bürgerschaft Pernau’s im XVII., XVIII. und XIX. Jahrhundert. — Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesellschaft zu Pernau. Bd. 6.
Pernau 1911.
Heinrich Laakmann. Das Bürgerbuch von Pernau. I. 1615–1787. — Sitzungsberichte der
Altertumforschenden Gesellschaft. Bd. 11. Pernau 1936.