Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Viinatöösturite ühisuse Rosen ja Co. Rakvere piirituseladu - EAA.1721
Оптовый склад товарищества винокуренных заводчиков „Розен и Ко“ в Раквере

Ajalugu

Rakvere muuseumi andmetel rajati piirituseladu Rakverre 1890. a.
Lao rentnik oli kohalik kaupmees Julius-Heinrich Johanson (vt *Julius Johansoni põllutöömasinate ja tööriistade kauplus Rakveres).
Eesti Vabariigi ajal oli piirituseladu koos kolme suure tsisterniga Piiritusepuhastamise
vabrikute OÜ valduses.
II maailmasõja ajal osa laohooneid hävis. Pärast sõda kasutas tsisterne Rakvere piiritusetehas.

Materjal

Hulgilao kassaraamatud (1897–1914); tööstuse reskontro (1896–1910); hulgilao reskontrod (1896–1910); piirituse liikumise raamatud (1888–1899); vaatide numeratsiooni ja lao revideerimise
raamat (1897–1902); tsisternide liikumise raamatud (1891–1905); inventuuride
nimestikud (1893–1902); kirjavahetus ühisusega tsisternide saatmise kohta (1905).

Seonduv aines

EAA 3156 — *Julius Johansoni põllutöömasinate ja tööriistade kauplus Rakveres, 55 s,
1895–1918.

Kirjandus

Otto Karma. Tööstuslikult revolutsioonilt sotsialistlikule revolutsioonile Eestis. Tööstuse
arenemine 1917. aastani. Tallinn 1963.