Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Põllumajandustarvete kaubandusosaühisus C. A. Wirkhaus - EAA.2151
Товарищество на паях фирма „К. А. Виркхаус“

Ajalugu

Põllumajandustarvete müügile spetsialiseerunud kaubandusettevõte.
Ettevõtte asutas 1880. a Carl Wirkhaus, pärast tema surma juhtisid ettevõtet pojad,
kõigepealt Oskar Wirkhaus ja seejärel Adalbert Wirkhaus.
1927. a asutati firma äritegevuse jätkamiseks aktsiaselts C. A. Wirkhaus, mille põhikiri
kinnitati 08.11.1927.
1929. a alguses, varsti pärast Adalbert Wirkhausi ootamatut surma, tulid ilmsiks firma
suured võlad ja ettevõttel tekkisid makseraskused. Peakoosoleku 16.05.1929 otsuse põhjal lõpetas aktsiaselts C. A. Wirkhaus oma tegevuse. Ettevõtte päästmiseks asutasid võlausaldajad samal aastal suuremate kreeditoride toel uue, 100 000-kroonise põhikapitaliga osaühisuse Traugott Wirkhaus & Ko. Selle põhikirja kinnitas 13.03.1929 kaubandus-tööstusminister.
Uus osaühing võttis üle aktsiaseltsi C. A. Wirkhausi aktivad, kindlustatud võlad ja
50% ulatuses kindlustamata võlgu.
11.12.1929 kinnitas kohtu- ja siseminister põhikirja muudatuse, millega ettevõtte nimeks sai Põllumajandustarvete kaubandusosaühisus C. A. Wirkhaus.
Ettevõttel olid osakonnad Tallinnas, Tartus ja Irboskas (alates 1922. a-st). Juhatus asus
Tartus. Kauplused asusid Tallinnas ja Tartus, kaubapunktid Petseri maakonnas.
Ettevõte importis põllutöömasinaid ja nende osi Rootsist, Inglismaalt ja Saksamaalt,
monteeris ja turustas masinaid, kauples majapidamistarvete, heeringa, masinaõli ja väetistega.
Firma oli Rootsi põllutöömasinate ainuesindaja Eestis. 1920. a-te lõpus hakkas ettevõte
müüma ka sõidu- ja veoautosid. 1930. a-tel lisandusid müüdavate kaupade nimekirja ehitusmaterjalid ja jõusööt.
14.01.1931 otsustas OÜ C. A. Wirkhaus peakoosolek osaühisuse likvideerida. 06.05.1932 kinnitas Tartu-Võru rahukogu ametisse konkursivalitsuse, mis lõpetas oma tegevuse 1934. a.

Seonduv aines

ERA 14-7-380. AS C. A. Wirkhaus registreerimise akt, 1927.

Seadused

RT 1927, 112; 1929, 29.
RTL 1931, 77.
EAA 2151-1-1. Aktsiaseltsi „C. A. Wirkhaus“ põhikiri, 1927. [Masinkiri]. Põllumajandustarvete kaubandusosaühisuse „Traugott Wirkhaus & Ko“ põhikiri, 1929. [Masinkiri].