Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Ferdinand Wassermanni raamatu- ja kirjutusmaterjalide kauplus Tallinnas - EAA.4346
Buchhandlung Ferdinand Wassermann

Ajalugu

1838. a asutasid F. A. Koppelson ja V. Pazner Tallinnas raamatukaupluse. 14.05.1852 müüs F. Koppelson äri Johann Otto Ferdinand Wassermannile (1818–1877), kes pidas seda edasi oma nime all. Pärast F. Wassermanni surma 1877. a hakkas äri juhtima tema poeg Alfred Wassermann. Tema surma järel päris raamatukaupluse lesk ja viimase surma järel tütar.
Pärast ärijuht Zeibichi surma müüs A. Wassermanni tütar ettevõtte 1899. a *Kluge & Ströhmi omanikele Tallinnas. Ettevõtet peeti aga iseseisvana edasi.
Wassermanni kaupluse juures tegutses ka võõrkeelsete raamatute laenuraamatukogu.
Kahe maailmasõja vahelisel perioodil andis Wassermanni raamatukauplus välja saksa kirjanduslugusid ja keeleõpikuid eesti koolidele ja oli peamine võõrkeelse kirjanduse vahendaja Tartus.
Arvatavasti 1940. a omandas Wassermanni raamatukaupluse Tartu raamatukaupmees J. G. Krüger.

Materjal

Väljunud kirjade koopiaraamatud (1887–1923); raamatute nimestikud.

Seonduv aines

EAA 4345 — *Kirjastus Kluge & Ströhm, 9 s, 1885–1937.

Kirjandus

Friedrich Puksov. Eesti raamatu arengulugu seoses kirja ja raamatu üldise arenemisega. Referat: Entwicklungsgeschichte des Buchgewerbes und der Bibliographie in Estland. Tallinn: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, 1933.
Eesti Raamat 1525–1975: ajalooline ülevaade. Koostanud Voldemar Miller. Tallinn: Valgus, 1978.
Birgit Fernengel. Das deutsche Presse- und Verlagswesen in den 20er und 30er Jahren in Estland. — Die deutsche Volksgruppe in Estland: während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutsch-estnischen Verhältnisses. Hrsg. von Boris Meissner. Hamburg: Bibliotheca Baltica, 1997, lk 141–181.
F. Wassermanni raamatukauplus 100-aastane. — Kaubandus-Tööstuskoja Teataja 1938, nr 2, lk 35.