Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kaubamaja Thorley Bolton - EAA.3251
Warenhaus "Thorley Bolton"
Торговый дом „Торлэй Болтон“

Ajalugu

Kaubafirma Narvas.
Kaubamaja Thorley Bolton rajas inglise suurkaupmees Richard Thorley Bolton (1763–
1818) 1780. a-te teisel poolel. R. Thorley Bolton astus 06.03.1786 Narva kodanikuks ja seejärel suurgildi liikmeks. Enne teda tegutses Narvas veel Inglise kaupmees Robert Thorley, kelle seost kaubafirmaga on raske tõestada. Firma Thorley Bolton oli klassikaline perekondlik äriettevõte, isa tegevust jätkas poeg Robert Thorley Bolton (1803–1854). Nende kaubafirma oli seotud mitme suure äriettevõttega Inglismaal, Venemaal ja mujal. Vahendati Vene kaupu Lääne-Euroopasse ja vastupidi.
Firma tegevus hääbus 1830/40. a-tel.

Materjal

Materjalid 17. saj II poole Narva kaupmeeste (ka inglaste) äride kohta Lääne-Euroopa kaubapartneritega. Alates 1780. aastate teisest poolest kaubafirma "Thorley Bolton" metsamaterjalide, lina ja kanepi, tina jt kaupade ostu-müügilepingud ja aruanded; kirjavahetus Inglise ja Vene kaupmeestega; laevaehituse ja meretranspordi korraldamisega seotud materjalid, aruanded laevade laadungite kohta; kaubafirma arvepidamisraamatud (pearaamatud, žurnaalid, lao-, kviitungite- ja memoriaalraamatud), mitmesugused kulude ja tulude dokumendid.

Seonduv aines

EAA 1646 — Narva magistraat, nim 1 ja 3.

Kirjandus

Heinrich Johann Hansen. Geschichte der Stadt Narva. Dorpat 1858.
Dirk-Gerd Erpenbeck. Narvaer Bürgerbuch (1704–1856). Ilmumas, käsikiri autori valduses.
D.-G. Erpenbeck. Der Magistrat Narvas in russischer Zeit (1704–1861). — Ostdeutsche
Familienkunde 1990, vihik 1, lk 162–209.