Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kuressaare kaubamaja Christoph Friedrich Schmidt - EAA.625
Arensburgsches Handlungshaus „C. F. Schmidt“
Аренсбургский торговый дом „К. Ф. Шмидт“

Ajalugu

Firma rajas Christoph Friedrich Schmidt (snd 27.05.1772 Pärnus). Tema isa oli Pärnu
raehärra, suurkaupmees ja suurgildi oldermann Martin Nicolaus Schmidt, kes omakorda oli perekondlikult seotud Pärnus 1741. a kaubamaja rajanud Hans Diedrich Schmidtiga (vt *Kaubamaja Hans Diedrich Schmidt Pärnus).
Chr. Fr. Schmidt sattus Kuressaarde 1789. a, kui tema lesestunud ema Christina Friederica (snd Haller) saatis poja seitsmeks aastaks kaupmeheõpilaseks Kuressaare kaupmehe Johann Georg Schmidti juurde.
1811. a revisjoni andmete alusel oli Chr. Fr. Schmidt Kuressaare bürgermeister ja 3. gildi kaupmees. Chr. Fr. Schmidti kaubafirma alustas tegevust 18/19. saj vahetusel, lõi väikelinna kohta märkimisväärselt tihedad kaubasidemed Peterburist Amsterdami ja Londonini.
Kaubamaja üks lisafunktsioone oli Saaremaa rannikul merehätta sattunud laevade kaupade müük oksjonil.
Chr. Fr. Schmidt suri 05.03.1831, seejärel läks kaubafirma juhtimine poegade Constantin ja August Schmidti kätte. Kaubamaja Chr. Fr. Schmidt tegutses Kuressaares 1870. a-te keskpaigani.

Materjal

Chr. Fr. Schmidti ja tema perekonnaga seotud biograafilised materjalid. Kaubamaja nimel Chr. Fr. Schmidti ja tema poegade poolt sõlmitud teenistuslepingud kaupmehesellide, laevakaptenite, laevapoistega. Paljudest juhtivatest kaubalinnadest, s.h. Riiast, Lübeckist, Amsterdamist, Peterburist jm iganädalased kaupade hinnakirjad ja turuteated, veksli—, fonditeated ja valuutakursid (19. saj. algusest 1870. aastate alguseni). Erinevate linnade kaupmeeste nimekirjad, kes väliskaubandust teostasid. Saabunud kirjad (1799—1874) tellimustega, teadetega äritehingutest, erinevate kaubafirmade teated. Välja läinud kirjade ja arvete kontseptid ja koopiad (1806—1874). Raamatupidamisdokumendid, kassa-, võla-, posti— ja notariraamatud, memoriaalid. Laoraamatud kaupade (sool, vili, linnased, puit, komisjonikaubad jne) kohta. Andmed firma teenistuses olnud isikutest, nende töötasudest. Firmaga seotud laevade ("Cornelia", "Activ", "Oscar" 1867—1874) dokumentatsioon. Laevade prahilepingud, laevapassid jms kaupade veol Kuressaarde ja vastupidi; kaupade ja nende koguste kirjeldused (1800—1874). Purjelaevade skitsid (s. 337).
Saaremaa rannikul merehätta sattunud ja päästetud välis- ja kodumaiste laevade toimikud (1806—1862) NB! Rannaäärsete valdade talupoegade aruanded laevadelt päästetud kaupadest ja nende veost Kuressaarde; pääste- ja veokulude aruanded, päästetud kaupade müügi- ja oksjoniteated, vastav kirjavahetus ning aruanded; andmed rannalejooksnud laevade tehniliste näitajate, meeskondade, kodusadamate jms kohta; kaubadeklaratsioonid. Päästetöödel osalenud vallaelanike nimekirjad.

Seonduv aines

EAA 2240 — *Kaubamaja Hans Diedrich Schmidt Pärnus, 6748 s, 1730–1940.