Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Firma M. Pikarevitš (Pekarevitš) Tallinnas - EAA.2039
Фирма „Пекаревич Моисей“

Ajalugu

Perekond Pikarevitšile kuulunud kaubandusfirma Tallinnas.
Firmale pani aluse juudi rahvusest Mooses (Moisei) Pikarevitš (Pekarevitš), kes sündis
1863. a Peterburi kubermangus Jamburgis. 1886. a asus ta elama Tallinna, kus hakkas tegelema kaubandusega. Kuna Pikarevitšil puudus alaline elamisluba, pidi ta igal aastal taotlema uue kauplemisloa.
Eestimaa kubermanguvalitsuse 03.06.1909 määrusega anti M. Pikarevitšile alaline
elamisluba Tallinnas ja Eestimaa kuberneri 07.02.1907 resolutsiooniga luba omada Tallinnas kinnisvara. 12.06.1913 ostis M. Pikarevitš Tallinnas linna II hüpoteegiringkonnas kaks kinnistut: Viru tn 22/27 (kinnistu nr 379), kuhu asutas riidekaupluse ja Müürivahe tn 36 (kinnistu nr 455), kuhu asus riidekauplus M. Pikarevitš.
Firma tegutses ka Lätis (Riia), Poolas (Varssavi), Valgevenes (Łódź) ja Peterburi kubermangus.
1940. a tegutses Tallinnas Viru tn 22 J. Pikarevitši kaubamaja Empe, mis ENSV Rahvakomissaride Nõukogu 23.09.1940 otsusega natsionaliseeriti.

Materjal

M. Pikarevitšile väljastatud kirjad, teated, tulekindlustusseltsi tõendid jms; äriga seotud
arveraamatud ja kaubatšekid (1895–1917).

Seonduv aines

EAA 30-9-3782. Дело о выдаче права на торговлю и жительство в г. Ревеле еврею М.
Пекаревичу, 1886–1896.

Seadused

ENSV Teataja 1940, 12, 121.

Kirjandus

A. Richter. Baltische Verkehrs- und Adressbücher, Bd. 3. Estland. Riga 1913.