Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tallinna kaubamajad ja kaupmehed (koondfond) - EAA.2061

Ajalugu

Koondfond, mis sisaldab peamiselt 18. saj ja 19. saj algul Tallinnas tegutsenud kaubamajade Duborg & Co. ja Jürgens & Co. materjale.

Kaubamaja Duborg & Co.
18. saj Tallinna üks silmapaistvamaid hulgikaupmehi oli Peter Duborg (1732–1787). Duborgide perekond tuli Holsteinist Tallinna 17. saj. 1769. a valiti Peter Duborg suurgildi vanemaks ja raehärraks. Kaubamaja Peter Duborg & pojad oli üks neljast linna olulisemast ekspordikaubamajast.
Äri rajanes põhimõttel eksport peab katma impordi; välja veeti rukist, lina,
kanepit ja puitu, imporditi soola, tubakat, heeringat ja manufaktuuritööstuse toodangut.
Peter Duborgist sai 1780. a-tel Tallinna suurim võlausaldaja. Pärast tema surma 1787. a asus kaubamaja juhtima tema poeg Johann Diedrich Duborg. Äri käis alla ja kaubamaja suleti 1813. a.
Firma Jürgens & Co.

Johann Friedrich Jürgens (snd u 1754 Kuramaal) sai suurgildi liikmeks 1777. a ning oli
1797–1802 Tallinna raehärra. 1792. a oli Jürgens linna jõukaim maksumaksja. Tema asutatud firmast Jürgens & Co. sai Tallinna suurim impordikaubamaja (40% impordist). Lisaks kaubamajale kuulus Jürgensile veel peeglivabrik ja kuus purjelaeva. Ta oli ka pankur ja ehitusettevõtja.
Riskialti äritegevuse tõttu läks Jürgensi äri 1802. a pankrotti.

Materjal

Peamiselt kaubamajadele Peter Duborg & Pojad ja Johann Friedrich Jürgens, aga ka teistele Tallinna kaupmeestele (Schoten, Ludloff, Kaupert, Höppener, Hetling, Gronicka
jt) Lübeckist, Peterburist, Kroonlinnast, Narvast, Riiast, Amsterdamist, Rotterdamist,
Hamburgist, Berliinist, Stralsundist, Solingenist, Kopenhaagenist ning kohalike mõisaomanike ja kaubaagentide saadetud era- ja ärikirjad (1719–1842); märkmed ja ajaleheväljalõiked Inglise kaupmeeste kohta Narvas (1693–1909); kassadokumendid (1698–1844).

Seonduv aines

TLA 230 — Tallinna Magistraat. Peter Duborgi ärialane kirjavahetus.

Kirjandus

Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710–1960. Hrsg. von Wilhelm Lenz. Wedemark: Hirschheydt, 1998.
Otto-Heinrich Elias. Revaler Handelsschifffahrt im 18. Jahrhundert. — Jahrbücher für
Geschichte Osteuropas 1967, N.F. Bd. 15, lk 16–28.
O.-H. Elias. Johann Friedrich Jürgens (1755–1829). Aufstieg und Fall eines Revaler Kaufmanns. — Vana Tallinn, 10 (14). Tallinn: Estopol, 2000, lk 45–66.