Fondiloend

Kaubanduslik aktsiaselts Karl Holst & Co. - EAA.2031
Aktiegesellschaft "Karl Holst & Ko", Dorpat
А/о „Карл Холст и Ко“
Kaubamaja Karl Holst ja Ko 1909-1928

Ajalugu

1888. a Tartus asutatud kaubandusettevõte, mis tegeles toidu- ja tarbekaupade, põllusaaduste ja põllutööriistade ning majapidamiskaupade müügiga.
Kaubamaja asutas Karl Holst (1860–1928). Kauplus asus aadressil Söögiturg 3. Kuni 1908. a-ni kandis ettevõte nime Kaubamaja Karl Holst, 1909–1928 Kaubamaja Karl Holst & Co.
Kaubamajal oli kaks osakonda — Antslas ja Pukas.
Pärast Karl Holsti surma pärisid ettevõtte tema lesk Leena Holst ning pojad Robert Artur
ja Albert Holst. Firma tegevjuhiks sai Albert Holst.
1928. a asutasid Albert Holst, Hugo Naaris ja Ado Tamm tegevuse jätkamiseks ja laiendamiseks kaubandusliku aktsiaseltsi Karl Holst & Ko. Aktsiaseltsi põhikiri registreeriti 03.01.1929 siseministeeriumis. Ettevõtte juhatus oli kolmeliikmeline ja asus Tartus. Juba 1929. a sattus ettevõte majandusraskustesse ning 10.06.1929 otsustas erakorraline peakoosolek aktsiaseltsi likvideerida ja valis likvideerimiskomisjoni. 15.06.1929 anti asjaajamine likvideerimiskomisjonile üle.
04.10.1929 tunnistas Tartu-Võru rahukogu ettevõtte maksejõuetuks.

Materjal

Aktsiaseltsi põhikiri (1928), üld- (1928–1929) ja juhatuse (1929) koosolekute protokollid;
bilansid, aruanded ning raamatupidamisdokumendid (1920–1929); inventeerimisaktid;
lepingud, arhiivinimistud ja kirjavahetus; Antsla osakonna kassaraamat (1923), Puka
osakonna deebitoride raamat (1927) ja tellimuste raamatud (1925–1927); kirjavahetus
deebitoride ja kreeditoridega arveldusvahekordade lõpetamise asjus (1934).

Seonduv aines

EAA 2110-1-3025, 3774. Kauba tn 13/Söögiturg 3 laenutoimikud.
EAA 2381-2-1125, 1126. Tartu kinnistusameti II hüpoteegiringkonna kinnistu nr 1 toimikud.
EAA 2077-1-1388....1390. Koloniaalkaupluse Karl Holst & Ko pitsatid.
EAA 2548-1-773. Kauba 13/Söögiturg 3 hoonete plaanid.
ERA 14-7-131. Kaubandusliku aktsiaseltsi Karl Holst ja Ko registreerimise akt, 1929.

Seadused

RTL 1929, 6; 1929, 82.
EAA 2031-1-1. Aktsiaselts „Karl Holst & Ko“ põhikiri. [Masinkiri].

Kirjandus

Richter’s Baltische Verkehrs- u. Adressbücher. I Band, Livland. Hrsg. von Adolf Richter. Riga 1900.