Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Kaubanduslik aktsiaselts Karl Holst & Co. - EAA.2031
Aktiegesellschaft "Karl Holst & Ko", Dorpat
А/о „Карл Холст и Ко“
Kaubamaja Karl Holst ja Ko 1909-1928

Ajalugu

1888. a Tartus asutatud kaubandusettevõte, mis tegeles toidu- ja tarbekaupade, põllusaaduste ja põllutööriistade ning majapidamiskaupade müügiga.
Kaubamaja asutas Karl Holst (1860–1928). Kauplus asus aadressil Söögiturg 3. Kuni 1908. a-ni kandis ettevõte nime Kaubamaja Karl Holst, 1909–1928 Kaubamaja Karl Holst & Co.
Kaubamajal oli kaks osakonda — Antslas ja Pukas.
Pärast Karl Holsti surma pärisid ettevõtte tema lesk Leena Holst ning pojad Robert Artur
ja Albert Holst. Firma tegevjuhiks sai Albert Holst.
1928. a asutasid Albert Holst, Hugo Naaris ja Ado Tamm tegevuse jätkamiseks ja laiendamiseks kaubandusliku aktsiaseltsi Karl Holst & Ko. Aktsiaseltsi põhikiri registreeriti 03.01.1929 siseministeeriumis. Ettevõtte juhatus oli kolmeliikmeline ja asus Tartus. Juba 1929. a sattus ettevõte majandusraskustesse ning 10.06.1929 otsustas erakorraline peakoosolek aktsiaseltsi likvideerida ja valis likvideerimiskomisjoni. 15.06.1929 anti asjaajamine likvideerimiskomisjonile üle.
04.10.1929 tunnistas Tartu-Võru rahukogu ettevõtte maksejõuetuks.

Materjal

Aktsiaseltsi põhikiri (1928), üld- (1928–1929) ja juhatuse (1929) koosolekute protokollid;
bilansid, aruanded ning raamatupidamisdokumendid (1920–1929); inventeerimisaktid;
lepingud, arhiivinimistud ja kirjavahetus; Antsla osakonna kassaraamat (1923), Puka
osakonna deebitoride raamat (1927) ja tellimuste raamatud (1925–1927); kirjavahetus
deebitoride ja kreeditoridega arveldusvahekordade lõpetamise asjus (1934).

Seonduv aines

EAA 2110-1-3025, 3774. Kauba tn 13/Söögiturg 3 laenutoimikud.
EAA 2381-2-1125, 1126. Tartu kinnistusameti II hüpoteegiringkonna kinnistu nr 1 toimikud.
EAA 2077-1-1388....1390. Koloniaalkaupluse Karl Holst & Ko pitsatid.
EAA 2548-1-773. Kauba 13/Söögiturg 3 hoonete plaanid.
ERA 14-7-131. Kaubandusliku aktsiaseltsi Karl Holst ja Ko registreerimise akt, 1929.

Seadused

RTL 1929, 6; 1929, 82.
EAA 2031-1-1. Aktsiaselts „Karl Holst & Ko“ põhikiri. [Masinkiri].

Kirjandus

Richter’s Baltische Verkehrs- u. Adressbücher. I Band, Livland. Hrsg. von Adolf Richter. Riga 1900.